Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Zarządzanie>

Mniej pieniędzy na ubezpieczenia upraw rolniczych i zwierząt gospodarskich w 2020 roku

Obrazek

Spadają wydatki państwa na ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich. W tym roku z budżetu państwa pójdzie na ten cel pół miliarda złotych.  To o 150 mln zł. mniej niż w budżecie na 2019 r. 

wk14 lutego 2020, 11:24
Rząd niewątpliwie może się pochwalić rosnąca liczbą umów ubezpieczeniowych z dopłatą z budżetu państwa. Jeszcze w 2015 r. było ich 139 tys., a w zeszłym roku już 214 tys.
  
Liczba umów ubezpieczenia upraw rolnych w szt.:
  • 2015 r. - 139 108,
  • 2016 r. - 116 893,
  • 2017 r. - 162 163,
  • 2018 r. - 164 933,
  • 2019 r. - 214 809.

Ale nie zmienia to faktu, że tegoroczne wydatki na ten cel zostaną zmniejszone. W 2019 r. w ustawie budżetowej na ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zaplanowano 650 mln zł, a wykorzystano kwotę 474 mln zł. Dlatego w projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. na dopłaty do ubezpieczeń przeznaczono łącznie 500 mln zł, czyli poziom wykorzystania z roku 2019.

Sposób szacowania strat suszowych


W przesłanej do Sejmu, na prośbę posłów Jarosława Sachajki oraz Pawła Szramki, informacji wiceminister Szymon Giżyński odniósł się także do kwestii sposobu szacowania strat przez zakłady ubezpieczeniowe. Zauważył, że resort rolnictwa nie jest stroną umowy ubezpieczenia i nie ma możliwości wpływu na proces szacowania strat i podejmowane decyzje przez zakłady ubezpieczeń.

„Szacowanie strat odbywa się przez rzeczoznawców powołanych przez dany zakład ubezpieczeń. Ubezpieczony ma prawo zapoznać się ze wszystkimi dokumentami na podstawie, których zakład ubezpieczeniowy sformułował swoje stanowisko w sprawie, są to m.in. protokoły z oględzin. W przypadku niezgadzania się z decyzją zakładu ubezpieczeń, poszkodowany może powołać swojego rzeczoznawcę i na tej podstawie odwołać się od decyzji zakładu ubezpieczeń. W przypadku uznania przez zakład ubezpieczeń roszczenia, pokrywa on również koszty związane z powołaniem rzeczoznawcy” - napisał wiceminister Giżyński.

Jednocześnie resort rolnictwa poinformował, że zbadał doniesienia dotyczące zawyżania wysokości składek oraz sposobu kształtowania taryf składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarczych. Dochodzenie przeprowadzone przez Komisję Nadzoru Finansowego za lata 2015-2017 nie potwierdziły wniosku o zawyżaniu stosowanych przez zakłady ubezpieczeń taryf składek.

Kiedy reforma systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt?


Kiedy możemy się spodziewać reformy rządowego systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich? Resort rolnictwa odpowiada dość enigmatycznie: „Zmiany w systemie preferencyjnych ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zostaną wprowadzane bezpośrednio po rekomendacjach wynikających z badania naukowego dofinansowywanego ze środków Narodowego Centrum Badań Naukowych w ramach realizowanego od 2019 roku projektu pn. „Ubezpieczenia gospodarcze w holistycznym zarządzaniu ryzykiem w rolnictwie zorientowanym na zrównoważenie, wdrożenie innowacji i technologii oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu”. 
wk
Fot. Sierszeńska


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)