Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Zarządzanie>

Wiosenne ubezpieczenia rolnicze od marca w AGRO TUW

Obrazek

AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych to nowy podmiot reformy ubezpieczeń rolnych. Od 1 marca rolnicy mogą skorzystać z oferty dotowanych ubezpieczeń z uwzględnieniem wszystkich ryzyk.

Aneta Lewandowska2 marca 2022, 16:00

Ubezpieczenia rolne dla wszystkich ryzyk

Od 1 marca 2022 r. rolnicy mogą skorzystać z oferty AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, nowego podmiotu rządowego systemu ubezpieczeń rolnych. AGRO TUW, którego właścicielem jest Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, rozpoczęło wiosenną sprzedaży dotowanych ubezpieczeń uprawowych. Ubezpieczeni mają możliwość uwzględniania wszystkich ryzyk pogodowych jednocześnie, łącznie z ryzykiem suszy, a także transportu plonów rolnych.

– Od 2017 roku w ofercie Towarzystwa znajdują się ubezpieczenia rolne. Zmiany własnościowe jeszcze bardziej wiążą AGRO TUW z rolnictwem i środowiskiem wiejskim. Szczególną atencję kierujemy w stronę dotowanych ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich – mówi Daniel Zahorenko, wiceprezes AGRO TUW – Poszerzona zostanie sieć sprzedaży dzięki nawiązaniu współpracy z wieloma multiagencjami na trenie całego kraju. Planujemy wykorzystanie potencjału pracowników instytucji okołorolnych, ich doświadczenie i wiedzę zarówno w zakresie dystrybucji ubezpieczeń jak i likwidacji szkód. Te prace już się toczą i podpisywane są kolejne umowy.

Rządowa reforma ubezpieczeń

AGRO TUW jest efektem reformy ubezpieczeń MRiRW i upowszechnienia ochrony działalności rolniczej i hodowlanej przy wykorzystaniu wzajemności ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie będzie dostosowane do zmian klimatu i związanych z nimi zagrożeń pogodowych, dlatego rusza od początku marca i będzie dotyczyło wszystkich szkód, łącznie z suszą. Aktualnie w wielu TU jest ona wyłączona z odpowiedzialności.

Co można ubezpieczyć?

Uprawy:

 • zbóż,
 • rzepaku,
 • rzepiku,
 • drzew i krzewów owocowych,
 • ziemniaków,
 • kukurydzy,
 • buraków cukrowych,
 • truskawek,
 • tytoniu,
 • warzyw gruntowych,
 • roślin strączkowych,
 • chmielu.

Przed czym rolnik może się ubezpieczyć:

 • gradem,
 • przymrozkami wiosennymi,
 • deszczem nawalnym,
 • lawiną,
 • obsunięciem się ziemi,
 • huraganem,
 • piorunem,
 • suszą,
 • powodzią,
 • pożarem.

Oferta ubezpieczenia dla rolników obejmuje dopłatę z budżetu do 65% składki ubezpieczeniowej. Nowy system ma umożliwić natychmiastowe udzielenie pomocy rolnikom. Sejm przyjął ustawę o ARiMR, dzięki której pojawia się możliwość pokrycia części rolniczej ubezpieczenia (35%) z płatności bezpośrednich. W ten sposób, na podstawie oświadczenia, rolnik nie będzie musiał wykładać finansowania ubezpieczenia w momencie zawierania umowy, ale pokryje je Agencja w czasie realizowania wypłat dopłat bezpośrednich.


al
mat. prasowe
fot. Facebook/Henryk Kowalczyk


Picture of the author
Autor Artykułu:Aneta Lewandowska
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)