Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a

PCV3 – nowy cirkowirus

Obrazek

Wirusy nie próżnują - zmieniają się, krzyżują, mutują. Wciąż powstają nowe.  Ostatnio naukowcy odkryli dotąd nieznany gatunek cirkowirusa, który może powodować choroby u świń.

Paulina Janusz-Twardowska27 maja 2018, 06:00
Cirkowirusy to najmniejsze znane wirusy, po raz pierwszy odkryte u ptaków. U świń do niedawna znano dwa gatunki cirkowirusów, uważany za niepatogenny PCV1 i patogenny PCV2. Ten drugi wirus jest głównym czynnikiem zakaźnym chorób znanych jako związane z PCV2 oraz wywołującym zakażenia bezobjawowe lub wikłającym infekcje innymi drobnoustrojami.

Ddzięki sekwencjonowaniu DNA odkryto nowy gatunek cirkowirusa – PCV3. Po raz pierwszy jego obecność potwierdzono w USA na Uniwersytecie w Kansas w 2015 r. na fermie świń w Karolinie Północnej. Doszło tam do 10-proc. wzrostu śmiertelności loch na skutek PDNS. Lochy nie miały apetytu, a na skórze pojawiły się charakterystyczne czerwonobrązowe grudki i plamy.

Mikroskopowo potwierdzono ostre martwicowe zapalenie skóry i naskórka oraz nacieki komórkowe wokół drobnych naczyń krwionośnych. Również w nerkach wystąpiły zmiany typowe dla PDNS. W okresie tym doszło również do wzrostu liczby poronień. Mioty zawierały zmumifikowane płody o różnej wielkości. Testy PCR nie wykazały obecności PCV2, PRRSV ani parwowirusa świń. W próbkach od loch, które padły z objawami klinicznymi PDNS, również nie wykryto tych drobnoustrojów.

Ze względu na niewykrycie czynników znanych z wywoływania zaobserwowanych objawów, próbki płodów poddano badaniu NGS. Badanie to wykazało obecność zupełnie nowego cirkowirusa, bliżej spokrewnionego z cirkowirusami psów czy nietoperzy niż z wcześniej znanymi cirkowirusami świń PCV1 i PCV2.
PCV3 także w Polsce
W kolejnych miesiącach doniesienia na temat występowania PCV3 u świń pojawiły się również w Europie i Azji. Polska była pierwszym krajem w Europie, gdzie opisano występowanie PCV3.
Badania przeprowadzone przez nasz zespół w laboratorium Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie pozwoliły na stwierdzenie obecności wirusa w 12 z 14 badanych ferm, liczących od 60 do 2300 loch. Są one zlokalizowane w różnych regionach Polski, reprezentują różny status zdrowotny i szczepią prosięta przeciw PCV2.Picture of the author
Autor Artykułu:Paulina Janusz-Twardowska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)