Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Świnie>Afrykański pomór świń (ASF)>

ASF: Płot ochronny na granicy – znamy szczegóły specustawy!

Obrazek

Rząd tworzy specjalne przepisy dla budowy bariery, która ma zabezpieczyć wschodnią granicę kraje przed napływem dzików chorych na afrykański pomór świń. Właściciel działek, na których będzie przebiegał płot zostaną wywłaszczeni. Inwestycja, której wartość szacowana na 235 mln złotych ma zostać ukończona w 2019 r.

wk8 marca 2018, 10:50
Cel całego przedsięwzięcia jest oczywisty.  – W związku z dynamicznym przyrostem przypadków ASF, podjęto również działania zmierzające nie tylko do likwidacji ognisk i przypadków ASF, ale ograniczenia ryzyka związanego z dalszym przedostawaniem się zarażonych zwierząt przez wschodnią granicę. Sposobem ograniczenia rozpowszechniania ASF jest budowa zapory wzdłuż wschodniej granicy kraju. Jest to bowiem główny kierunek, z którego nastąpiło rozpowszechnienie ASF na teren Polski – napisano w uzasadnieniu ustawy.

Ustawa o ...płocie

Czy do wybudowania …płotu rząd musi uchwalać ustawę? W tym wypadku okazuje się, że lepiej, aby tak się stało. Ustawa będzie bowiem specjalną ścieżką dla inwestora. Aby usprawnić całe przedsięwzięcie rząd zaproponował całą listę ułatwień proceduralnych niezbędne do rozpoczęcia budowy zapory. Zaproponowano m. in: skrócenia postępowania administracyjnego i konsolidacji wydawanych obecnie odrębnie decyzji w jednym akcie administracyjnym. Jednocześnie ze względu na specyficzny charakter inwestycji dotyczącej budowy zapory, jako inwestycji przebiegającej przez wiele nieruchomości, w projekcie zaproponowano połączenie kilku odrębnych procedur i rozstrzygnięć administracyjnych w jedną procedurę.

Jednocześnie rząd chce maksymalnie przyśpieszyć wszystkie procedury. Dlatego wprowadzone zostaną limity czasowe dla na wydanie decyzji lub niezbędnych opinii. Niedotrzymanie określonych w projekcie ustawy terminów skutkować będzie nałożeniem wysokich kar pieniężnych za każdy dzień zwłoki. Zasadnicze skrócenie ścieżki pozyskiwania niezbędnych pozwoleń lub opinii przyczyni się również do efektywnego wydatkowania środków publicznych.

Rząd proponuje również aby:
  • w celu przebudowy oraz remontu zapory nie będzie wymagane pozwolenia na budowę ani zgłoszenie
  • budowa, przebudowa i remont zapory nie będzie wymagała sporządzenia projektu budowlanego

Szykują się wywłaszczenia

Rząd budując płot chce zabrać prawo własności właścicieli działek, na których będzie on przebiegał. Wojewoda we wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w zakresie budowy zapory powinien określać nieruchomości lub ich części, na których ma być zlokalizowana zapora, oraz które mają przejść na własność Skarbu Państwa.

Wnioskodawcą - inwestorem jest wojewoda, który reprezentuje Skarb Państwa. Występuje on jednocześnie jako organ wydającym decyzję o zezwoleniu na budowę zapory. „Zaproponowane w tym zakresie rozwiązania są wzorowane na regulacjach zawartych w specustawie drogowej, w której dopuszcza się procedowanie przez prezydenta miasta wniosków złożonych przez tego prezydenta, dotyczących dróg gminnych, czy powiatowych”- napisano w uzasadnieniu ustawy.

Odszkodowania

Odszkodowanie za przejmowane nieruchomości będzie przysługiwało dotychczasowym właścicielom nieruchomości oraz użytkownikom wieczystym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku, jeżeli przejęta jest część nieruchomości, a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, inwestor jest obowiązany do nabycia na wniosek właściciela tej części nieruchomości. Roszczenie o wykup tzw. „resztówki” ma charakter cywilnoprawny, więc zgodnie z Kodeksem Cywilnym na właścicielu będzie spoczywał obowiązek udowodnienia, że działka nie nadaje się do wykorzystania na dotychczasowe cele.

Wysokość odszkodowania będzie ustalana w decyzji administracyjnej wydawanej przez właściwego wojewodę.  wk

Fot. Pixabay
CZYTAJ TAKŻE: Będzie płot i co dalej?


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)