Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Świnie>Afrykański pomór świń (ASF)>

Będzie szczepionka przeciwko ASF? W Puławach trwają prace – kosztowały już ponad 730 tys. zł

W Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach trwają prace nad szczepionką na afrykański pomór świń.  Do tej pory wydano na ten cel ponad 730 tys. zł.

wk13 lutego 2021, 15:21
Badania nad szczepionką przeciwko ASF są prowadzone w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – PIB od 2017 r. w związku z realizacją grantu pt.: „Konstrukcja rekombinowanego szczepu wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV) przy użyciu techniki CRISPR/Cas9 oraz określenie jego właściwości biologicznych in vitro na modelu świń”.

Badania w tym zakresie prowadzone są w oparciu o następujące źródła finansowania:

•    grant Narodowe Centrum Nauki – całkowita kwota finansowania: 597 tys. zł.

•    subwencja z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kwocie 700 tys. zł.

Pierwszy grant został już wykorzystany w całości, a z ministerialnej subwencji wydatkowano do tej pory 134 tys. zł.

Badania nad szczepionką przeciwko ASF są prowadzone przez PIWet-PIB w Zakładzie Chorób Świń, pod nadzorem kierownika tego Zakładu, w gronie 5 pracowników naukowych.

- W trakcie badań klinicznych, które zostały przeprowadzone w ramach projektu uzyskano cenny materiał od świń-ozdrowieńców, który podlegał m. in. analizie pod kątem odpowiedzi immunologicznej zachodzącej w przebiegu choroby. Na podstawie przeprowadzonych badań dotyczących odpowiedzi immunologicznej w ASF, wnioskuje się z dużym prawdopodobieństwem, że do efektywnego zwalczania choroby niezbędna jest odpowiedź składająca się z dwóch komponent układu immunologicznego tj. odpowiedzi immunologicznej humoralnej (wys. miana przeciwciał) i odpowiedzi immunologicznej komórkowej (wzrost odsetka limfocytów T) – napisał w odpowiedzi na interpelację posłów Doroty Niedzieli oraz Kazimierza Plocke wiceminister rolnictwa Szymon Giżyński.

Badania nad szczepionką będą kontynuowane w tym roku.  Schemat dalszego postępowania ustalono w grudniu 2020 roku, a tok postępowania uzależniono od zidentyfikowania ciągłych linii komórkowych umożliwiających namnażanie się wirusa ASF.
wk


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)