Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Świnie>Afrykański pomór świń (ASF)>

O ASF w Sejmie. Smutna statystyka, nowe pomysły na walkę z pomorem

Obrazek

Trwa walka z afrykańskim pomorem świń. Wprawdzie od dwóch miesięcy nie odnotowaliśmy żadnego nowego ogniska w gospodarstwach, ale dane za zeszły rok jasno pokazują z jak ogromnym i kosztownym problemem przychodzi nam się mierzyć. 

wk23 lutego 2022, 13:05
Sejmowa komisja rolnictwa wysłuchała szczegółową informację rządu na temat walki z afrykańskim pomorem świń. Zdaniem wiceministra rolnictwa Lecha Kołakowskiego w Polsce systematycznie rośnie liczba gospodarstw, które w pełni spełniają wymagania bioasekuracji, a poziom bioasekuracji gospodarstw utrzymujących świnie jest systematycznie zwiększany. Podejmowane działania przekładają się na stabilną sytuację epizootyczną w zakresie ASF u świń. W efekcie od 17 grudnia 2021 r. nie wystąpiły na terytorium Polski nowe ogniska ASF u świń.

Smutna statystyka  


Z danych Głównego Inspektoratu Weterynarii wynika, że w 2021 r. stwierdzono:
 • 3 214 ognisk ASF u dzików z łączną liczba dzików w ogniskach 4 696, w 10 województwach: dolnośląskim, lubelskim, lubuskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim oraz zachodniopomorskim,
 • 124 ogniska ASF u świń z łączną liczbą świń w ogniskach 42 253 szt., w 11 województwach: dolnośląskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim. Najwięcej ognisk, bo aż 55, stwierdzono w woj. podkarpackim. 
Z kolei w 2022 r.:
 • nie stwierdzono ognisk ASF u świń,
 • stwierdzono 447 ognisk ASF u dzików z łączną liczbą 564 dzików w następujących województwach: dolnośląskim, lubelskim, lubuskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim.

Odstrzał sanitarny w toku


- Odstrzał sanitarny jest realizowany w sposób ciągły, a liczba dzików przeznaczonych do odstrzału sanitarnego jest dostosowywana do danego regionu, na podstawie szacunkowej populacji zwierząt określanej zarówno przez PZŁ, jak i Lasy Państwowe. Mając na uwadze sytuację epizootyczną Główny Lekarz Weterynarii we wrześniu 2021 r. zalecił zastosowanie dodatkowego odstrzału sanitarnego w powiatach o największym zagęszczeniu pogłowia świń, gdzie utrzymywane jest ponad 150 tys. świń – mówił w Sejmie Krzysztof Jażdżewski zastępca Głównego Lekarza Weterynarii. 

Takie działania podjęto w następujących powiatach: piotrkowskim w woj. łódzkim, żuromińskim w woj. mazowieckim, gostyńskim w woj. wielkopolskim, nowomiejskim i iławskim w woj. warmińsko-mazurskim, człuchowskim w woj. pomorskim oraz żnińskim w woj. kujawsko-pomorskim.

W okresie 01.01.2021 do 14.02.2022 w ramach odstrzału sanitarnego w całym kraju odstrzelono łącznie 150 248 szt. Z tego w 2021 r. odstrzelono 143 361 szt. dzików, a w 2022 r. w okresie od 1 stycznia do 14 lutego odstrzelono 6 887 szt. dzików.
 

Zbieranie zwłok dzików 


W celu ograniczenia presji wirusa w środowisku, na terytorium Polski prowadzone są również w sposób ciągły zorganizowane akcje przeszukiwania terenów w celu zbierania zwłok dzików lub ich szczątków w obszarach, gdzie występuje lub może występować afrykański pomór świń. W zeszłym roku przeprowadzono w Polsce łącznie 14 114 zorganizowanych akcji poszukiwań dzików, podczas których przeszukano ok. 13 mln ha terenu oraz znaleziono 1 920 padłych dzików, z czego 98 dzików zostało zakopanych w miejscach trudno dostępnych, pozostałe 1822 dziki przekazano do uprawnionych zakładów sektora utylizacyjnego w celu unieszkodliwienia. 

Masowe kontrole rolników 


W ramach prowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną czynności kontrolnych w 2021 r. prowadzono kontrole gospodarstw utrzymujących świnie w zakresie spełniania wymagań wynikających z przepisów. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. skontrolowano w sumie 104 990 gospodarstw utrzymujących świnie. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w odniesieniu do 7 891 gospodarstw właściwi powiatowi lekarze weterynarii wydali decyzje administracyjne w sprawie usunięcia uchybień. Natomiast w przypadku 681 gospodarstw zostały wydane decyzje administracyjne w przedmiocie nakazu zabicia lub uboju świń i czasowego zakazu ich utrzymywania w związku z uchybieniami.

Odszkodowania dla rolników 


Cały czas trwa wypłata odszkodowań dla hodowców poszkodowanych przez ASF. Otrzymało je 480 gospodarstw na łączną kwotę pond 24 mln zł. W tym wypłacono odszkodowania: 
 • w 97 gospodarstwach - ogniskach za 19 857 szt. świń na kwotę 9,4 mln zł.
 • w 383 gospodarstwach powiązanych do ognisk choroby (kontaktowych) oraz w związku z uśmiercaniem prewencyjnym za 33 tys. szt. świń na kwotę 14,8 mln zł.
Odmówiono natomiast wypłaty odszkodowań łącznie w 31 gospodarstwach (21 gospodarstwach/ogniskach oraz 10 gospodarstwach powiązanych) za 21 115 szt. świń na kwotę 10,5 mln zł. 

Zmiany w regionalizacji 


Na początku roku dobre informacje popłynęły z Brukseli. Komisja Europejska zgodziła złagodzić ograniczenia w stosunku do 41 gmin w 17 powiatach, w 5 województwach: dolnośląskim, lubuskim, wielkopolskim, warmińsko – mazurskim i podkarpackim. - Działania w zakresie ubiegania się przez stronę polską o łagodzenie restrykcji są na bieżąco kontynuowane – zapowiedział K. Jażdżewski. 

Obecnie w obszarach objętych ograniczeniami I, II i III znajduje się 67% powierzchni kraju. Z czego obszar objęty ograniczeniami (II) to ok. 35% powierzchni a obszar objęty ograniczeniami (III) to ponad 8%.

Co nowego w 2022 r.?


W 2022 r. MRiRW planuje wdrożenie nowe elementy walki z ASF:
 • wzrost kwoty wypłacanej za znalezienie zwłok padłego dzika poza obszarami objętymi ograniczeniami do 200 zł/dzika (obecnie jest 100 zł/dzika),
 • zakup do 500 kontenerów chłodniczych do przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików,
 • zastosowanie systemu informatycznego do zgłaszania każdego znalezionego padłego lub odstrzelonego (w tym sanitarnie) dzika.

  Fot. Envanto Elements


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)