Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Świnie>Aktualności branżowe>

Miliony złotych dla hodowców trzody, a liczba stad nadal spada

Obrazek

Mimo setek milionów złotych wydawanych na programy pomocy dla hodowców trzody chlewnej pogłowie świń oraz liczba stad systematycznie spada. Niska opłacalność produkcji i afrykański pomór świń robią swoje. A ostatnie prognozy mówią, że pogłowie pod koniec roku wyniesie tylko 9,2 mln sztuk. 

wk8 września 2022, 08:45

W ostatnich latach dla hodowców trzody chlewnej przygotowano wiele programów pomocy. W latach 2017-2022 zakończono lub niebawem skończą się 4 kolejne programy. Na jakie dopłaty mogę jeszcze liczyć hodowcy trzody chlewnej?

Dofinansowanie bioasekuracji

W ramach PROW realizowany jest program „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”.

W ramach tego instrumentu wsparcia rolnicy prowadzący chów lub hodowlę świń mogą ubiegać się o przyznanie pomocy na inwestycje i urządzenia służące bioasekuracji w tym m.in. na budowę niecek dezynfekcyjnych, przebudowy lub remontu pomieszczenia w chlewni, budowy lub przebudowy magazynu do przechowywania słomy dla świń lub posadowienie silosu na paszę. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie na jednego beneficjenta 100 000 zł.

Do końca lipca na operacje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF złożono 8 566 wniosków o przyznanie pomocy na kwotę ponad 424 mln zł. Do 31 lipca 2022 r. zrealizowano płatności w wysokości prawie 160 mln zł. Płatności otrzymało 3 310 beneficjentów.

Ostatni nabór wniosków o przyznanie tej pomocy zakończył się 2 września 2022 r., a zgodnie z harmonogramem przewidziany jest w tym roku kolejny nabór.

Odtworzenie produkcji nie związanej ze świniami

Kolejna forma pomocy, ciesząca się dużo mniejszą popularnością, przewiduje dofinansowanie w maksymalnej wysokości 300 tys. zł na realizację inwestycji niezwiązanych z produkcją świń. O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF.

W ramach tego poddziałania złożono dotychczas 46 wniosków o przyznanie pomocy na kwotę 4,4 mln zł, z czego do 31 lipca zawarto 36 umów na kwotę 3,6 mln zł. Zrealizowano płatności w wysokości 2,1 mln zł dla 22 beneficjentów.

Rozwój produkcji prosiąt

Popularnością wśród hodowców trzody chlewnej cieszy się także operacja „Modernizacja gospodarstw rolnych” w obszarze A, czyli rozwój produkcji prosiąt. W ramach tego działania można maksymalnie uzyskać 900 000 zł na jedno gospodarstwo. Do tej pory złożono 896 wniosków o przyznanie pomocy na kwotę ponad 677 mln zł, z czego zakontraktowano 230 wniosków na kwotę ponad 175 mln zł . Do końca lipca wypłacono prawie 147 mln zł dla 227 beneficjentów.

Pomoc będzie kontynuowana w ramach nowej WPR

MRiRW informuje także, że w związku z wprowadzeniem tzw. okresu przejściowego dla Wspólnej Polityki Rolnej i wydłużeniem okresu wdrażania PROW o kolejne 2 lata (termin na zakończenie operacji i złożenie wniosku o płatność to 30.06.2025 r.) instrumenty wsparcia dedykowane dla producentów trzody chlewnej poszkodowanych przez wirus ASF oraz na działania zmierzające do zatrzymania rozprzestrzeniania się wirusa będą kontynuowane.

Efekt agresji Rosji na Ukrainę

W wyniku agresji Rosji na Ukrainę, która wpłynęła na destabilizację rynków rolnych, opracowano także „Nadzwyczajną pomoc dostosowawczą dla producentów świń”.

Kwota pomocy wynikająca ze złożonych do 15 lipca wniosków wynosi ok. 150 mln zł. Trwa weryfikacja złożonych dokumentów, a 4 sierpnia 2022 r. rozpoczęła się wypłata pomocy. Do 6 września producenci trzody chlewnej otrzymali blisko 130 mln zł.

Przypomnijmy, wysokość dofinansowania do jednej sztuki świń wynosi 80 zł, a producent trzody chlewnej może otrzymać wsparcie do maksymalnie do 2000 świń.

Pogłowie trzody i liczba stad spadają

Mimo setek milionów złotych wydawanych w ostatnich latach, afrykański pomór świń oraz niska opłacalność produkcji odciskają piętno na rynku trzody chlewnej.

Jeszcze 31 grudnia 2015 r. w systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt zarejestrowanych było 143 395 stad świń, w których utrzymywano 10 443 718 sztuk zwierząt. Z kolei 31 grudnia 2021 r. zarejestrowanych było 70 133 stad świń, w których utrzymywano 10 214 024 szt. zwierząt.

Instytut Ekonomiki Rolnictwa zauważył, że 2022 r. rozpoczął się wyraźnym wzrostem cen w Polsce i w UE-27 w związku ze spadkiem produkcji wieprzowiny w wielu krajach unijnych, w tym w Polsce i w Niemczech. Ale prognozy Instytut nie są optymistyczne.
- Pomimo wzrostu cen trzody, opłacalność chowu nie poprawiła się, gdyż dynamika cen zbóż i pasz była większa. Ocenia się więc, że w czerwcu 2022 r. pogłowie trzody może wynieść ok. 9 500 tys. szt., a w grudniu 9 200 tys. szt. Oznacza to jego roczny spadek odpowiednio o ok. 15% i 10% - napisano w prognozie IERGŻ.

wk

Fot. Paulina Janusz-TwardowskaWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)