Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Technika>Aktualności branżowe>

Nowe i używane maszyny rolnicze – warto czy trzeba je ubezpieczać? Rolniczy temat odc. 14

Zawirowania na rynku maszyn rolniczych, które obserwujemy od kilku lat skutkują tym, że nowe maszyny są coraz droższe i coraz trudniej dostępne, a z drugiej strony rośnie wartość używanych kombajnów, ciągników i innych sprzętów rolniczych. Czy w związku z tym warto czy trzeba je ubezpieczać? O tym rozmawiam w kolejnym odcinku programu „Rolniczy temat” z Mariuszem Gilickim, ekspertem ds. ubezpieczeń maszyn rolniczych Generali Agro.

Bartłomiej Czekała8 czerwca 2022, 15:19

Pandemia koronawirusa i wojna w Ukrainie wywróciły rynek maszyn do góry nogami.  Z uwagi na zakłócenia w łańcuchach dostaw u niemal wszystkich producentów krajowych i zagranicznych spadły możliwości produkcyjne, wzrosły ceny części i podzespołów oraz koszty produkcji i transportu. Na nowy sprzęt trzeba czasami długo czekać – od kilku do kilkunastu miesięcy, co jeszcze 3 lata temu było nie do pomyślenia. W takich warunkach rynkowych pojawił się bardzo duży popyt na używane maszyny rolnicze, co również spowodowało wzrost ich cen na rynku.

Co determinuje rynek maszyn rolniczych w Polsce?

W ocenie Mariusza Gilickiego z firmy Generali Agro najistotniejszy wpływ na ten rynek mają obecnie m.in.:

  • problemy z dostępnością zarówno komponentów, jak i całych maszyn rolniczych, co jest pochodną zachwiania rynku dostaw części i produkcji w okresie pandemii oraz trwającą wojną w Ukrainie i sankcjami wobec Rosji,
  • rosnąca inflacja, która przekłada się na zwiększone zainteresowanie zakupami maszyn rolniczych jako inwestycji,
  • wzrost i utrzymujący się wysoki poziom kursu walut względem złotego.

 - Na podstawie zawieranych z naszymi klientami umów ubezpieczeniowych szacujemy wzrost cen zarówno nowych, jak i używanych maszyn rolniczych o ok. 20% w skali ostatniego roku. Obserwujemy w ostatnim półroczu także nowy trend zawierania umów ubezpieczeniowych na maszyny używane, gdyż w poprzednich latach zazwyczaj ubezpieczaliśmy maszyny głównie maszyny nowe – mówił ekspert Generali Agro.

Jego zdaniem wzrosły także koszty napraw maszyn rolniczych, zarówno w zakresie stawek za roboczogodzinę, jak i kosztów części zamiennych. W efekcie średnie oszacowanie szkody z ryzyka Agrocasco wzrosło w ciągu minionego roku o prawie 28%, znacznie wpływając na rentowność.

Jak zaznaczył gość programu „Rolniczy temat”, w sytuacji gdy rośnie wartość rynkowa ubezpieczonej maszyny w trakcie okresu ubezpieczenia można w każdej chwili aneksować polisę i urealnić wartość ubezpieczenia.

Polisę można aneksować zwiększając wartość maszyny

- Zachęcam do tego, aby przemyśleć wartość maszyny już przy wznowieniu ubezpieczenia Agrocasco. Natomiast w warunkach zmian cen na rynku warto ubezpieczenia aneksować u agenta czy pośrednika, aby w wypadku wystąpienia zdarzenia losowego, które uszkadza lub niszczy daną maszynę otrzymać odszkodowanie adekwatne do jej realnej wartości – podpowiadał Mariusz Gilicki.

Jak dodał, rosnący – zarówno ilościowo, jak i wartościowo – rynek maszyn rolniczych przekłada się na wzrost portfela ubezpieczeń. Na koniec 2021 roku Generali Agro odnotowało ponad 30% dynamikę sprzedaży ubezpieczeń maszyn rolniczych w ramach produktu Agro Ekspert. To od dekady jest jeden z najlepiej rozpoznawanych produktów na rynku ubezpieczeń maszyn rolniczych, którego konstrukcja i zakres zostały wypracowane na bazie najlepszych doświadczeń i ścisłej współpracy z pośrednikami oraz likwidatorami szkód.

Agrocasco chroni maszyny wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej od szkód polegających na ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie w wyniku spalenia lub kradzieży. Ochrona jest świadczona w pełnym zakresie na terenie całego kraju, zarówno w czasie postoju, przejazdu oraz oczywiście podczas pracy maszyny.

Agrocasco jest oferowany w trzech wariantach ochrony: Prestiż, Premium oraz Komfort. Warianty różnią się między sobą zakresem ochrony oraz stawką. Najczęściej wybieranym wariantem jest Premium – stanowi ponad 85% wszystkich umów ubezpieczenia Agro Ekspert.

Ubezpieczenie od każdego ryzyka

Maszyny rolnicze w ryzyku Agrocasco chronione są w formule all risks. Oznacza to, że ubezpieczone są wszystkie przyczyny szkód, za wyjątkiem wyraźnie wyłączonych. Wówczas w przypadku wystąpienia szkody wystarczy jej zgłoszenie do ubezpieczyciela, a specjalista z departamentu likwidacji szkód przeanalizuje, czy zdarzenie jest objęte ubezpieczeniem.

Oprócz najczęstszych zdarzeń, takich jak wypadki drogowe czy kradzież, w ramach Agrocasco Generali Agro odpowiada także za uszkodzone szyby, opony, awarie w wyniku przedostania się ciała obcego, instalacje przegryzione przez zwierzę, szkody powstałe w wyniku samozapłonu czy przewrócenia maszyny, przewożone płody rolne. Wkrótce zakres ochrony ma się rozszerzyć o szkody powstałe w wyniku zassania wody do silnika oraz w czasie transportu maszyny.

Generali Agro posiada umowy i współpracuje z większością polskich serwisów maszyn rolniczych. Dzięki temu naprawy serwisowe są realizowane bardzo szybko i w systemie bezgotówkowym, rozliczenia następują bez angażowania środków własnych klienta. Ma to oczywiście największe znaczenie w przypadku dużych szkód.
Przy szkodach o mniejszej wartości, bardzo cenna jest możliwość uzyskania odszkodowania na podstawie rozliczenia kosztorysowego i samodzielna naprawa uszkodzonej maszyny.

Zachęcam do obejrzenia całego programu!Picture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)