Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

Komisja Europejska zezwoliła na stosowanie glifosatu przez kolejny rok

Obrazek

2 grudnia Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie przedłużające zatwierdzenie substancji czynnej glifosat o rok do dnia 15 grudnia 2023 r. Ocena naukowa skutków stosowania jeszcze potrwa.

 

Dorota Kolasińska14 grudnia 2022, 15:01

W związku z wydaniem Rozporządzenia wykonawczego KE 2022/2364 z dnia 2 grudnia 2022  zmieniającego wydłużono termin zezwolenia na stosowanie glifosatu. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2364/oj

Decyzja jest następstwem oświadczeń Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) w sprawie zaktualizowanych harmonogramów procesu ponownej oceny w maju 2022 r.

Zgodnie z ich oświadczeniami zmienione harmonogramy wynikają z dużej ilości komentarzy otrzymanych w ramach przeprowadzonych konsultacji na temat projektu oceny, dodatkowych informacji otrzymanych od Glyfosate Reneval Group w odpowiedzi na prośbę o dodatkowe informacje oraz faktu, że dokumentacja zawiera znacznie więcej danych naukowych.

- GRG z zadowoleniem przyjmuje decyzję Komisji o przedłużeniu o rok, aby zapewnić EFSA wystarczająco dużo czasu na zakończenie trwającej oceny naukowej, zgodnie z art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1107/20091 dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin – komentuje Glyfosate Reneval Group i zaznacza, że zamierza nadal współpracować z Komisją Europejską i państwami członkowskimi, ponieważ nadal trwają dokładne analizy glifosatu i jego oddziaływania na środowisko i zdrowie człowieka.

Cztery kraje zajmują się sprawozdawczością

Komisja Europejska wyznaczyła Francję, Węgry, Niderlandy i Szwecję do pełnienia roli sprawozdawcy w zakresie odnowienia procedury zatwierdzenia glifosatu. W.w. państwa utworzyły grupę oceniającą ds. glifosatu („AGG”). W dniu 18 sierpnia 2020 r. AGG potwierdziła dopuszczalność wniosku o przedłużenie. AGG przedłożyła swój wstępny projekt sprawozdania z oceny odnowienia Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności 15 czerwca 2021 r.

- Biorąc pod uwagę, że ocena substancji czynnej glifosat została opóźniona z przyczyn niezależnych od wnioskodawcy, konieczne jest przedłużenie okresu zatwierdzenia tej substancji czynnej, aby zapewnić czas niezbędny do przeprowadzenia oceny wymaganej do podjęcia decyzji w sprawie wniosku o odnowienie jego zatwierdzenia – czytamy w rozporządzeniu.

Zezwolenie na środki zawierające glifosat w Polsce

Warto przypomnieć, że państwa członkowskie w kolejnym etapie samodzielnie wydają dalsze zezwolenia na stosowanie określonych środków z tą substancją aktywną do określonych upraw.

Lista środków, które mają przedłużone zezwolenia jest dostępna w wyszukiwarce środków ochrony roślin na stronie MRiRW. 

- W rejestrze środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu znajdują się 92 preparaty zawierające w swoim składzie glifosat. Należy podkreślić, że każdy z tych środków podlegał ocenie bezpieczeństwa jego użycia i określone zostały dla niego warunki bezpiecznego stosowania (uprawy, terminy, liczba zabiegów, dawki, metody stosowania, okresy karencji itd.). Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dysponuje pełną dokumentacją dotyczącą ich odziaływania na zdrowie człowieka i na środowisko zweryfikowaną w procedurze ich rejestracji przez ekspertów z instytucji współpracujących z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tym zakresie. Etykiety stosowania środków dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa. - informował Jan Krzysztof Ardanowski w marcu 2020 r.

Fakty na temat glifosatu

  • Glifosat jest substancją czynną stosowaną w środkach ochrony roślin
  • Glifosat jest najczęściej stosowanym herbicydem zarówno na świecie, jak i w UE i jest stosowany od kilkudziesięciu lat
  • Glifosat został dokładnie oceniony przez państwa członkowskie, Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA) i Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności
  • Pestycydy na bazie glifosatu są stosowane jako herbicydy w rolnictwie, ogrodnictwie i na niektórych obszarach nierolniczych
  • Stosuje się je przede wszystkim do zwalczania chwastów konkurujących z uprawami lub stwarzających problemy z innych powodów (np. na torach kolejowych)
  • Zazwyczaj stosuje się je przed zasiewem upraw w celu zwalczania chwastów, a tym samym ułatwiają lepszy wzrost upraw poprzez eliminację konkurencyjnych roślin
  • Eliminuje to lub minimalizuje potrzebę stosowania pługów (rolnictwo „zero orki”), zmniejszając w ten sposób erozję gleby i emisję dwutlenku węgla
  • Glifosat jest również stosowany w mniejszym stopniu jako środek przed zbiorami w celu ułatwienia lepszych zbiorów poprzez regulację wzrostu i dojrzewania roślin

Oprac. dkol na podst. ec.europa.eu/ glyphosate.eu/MRiRW/

Fot. archiwumPicture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)