Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

GUS: Powierzchnia upraw i plony 2022 r. Rolnicy zbiorą więcej rzepaku, mniej zbóż

Obrazek

Główny Urząd Statystyczny przedstawił tegoroczne szacunki powierzchni upraw, plonów i zbiorów. Wynika z nich, że zbóż będzie mniej niż w zeszłym roku, ale rzepaku i rzepiku więcej aż o 12%. Ile zbiorą w tym roku rolnicy?

wk9 sierpnia 2022, 15:35

Główny Urząd Statystyczny opublikował „Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2022 r.”.

Jaki wpływ na uprawy miała pogoda? 

Przebieg warunków agrometeorologicznych jesień 2021 r./lato 2022 r. - korzystny wpływ na kształtowanie się produkcji roślinnej w bieżącym roku miały przede wszystkim:

 • przeprowadzenie siewów zbóż i rzepaku w optymalnych na ogół terminach agrotechnicznych i sprzyjających na ogół warunkach pogodowych;
 • opady deszczu w drugiej połowie maja i w czerwcu korzystnie wpłynęły na wypełnienie ziarna zbóż i rzepaku oraz wegetację roślin korzeniowych
 • dobre wyrośnięcie i rozkrzewienie roślin ozimych jesienią 2021 r.;
 • dobre przezimowanie upraw (zaorano jedynie 0,1% zasianej powierzchni zbóż ozimych).

Niekorzystnie natomiast wpłynęły:

 • chłodne dni w kwietniu i w pierwszej połowie maja ze spadkami temperatury powietrza przy gruncie ( w kwietniu lokalnie nawet poniżej  -6°C), hamujące wzrost i rozwój roślin;
 • wiosenny niedobór opadów, powodujący rejonami nadmierne przesuszenie gleby;
 • lokalnie występujące w czerwcu i lipcu ekstremalne zjawiska klimatyczne, tj. burze, gradobicia i nawałnice połączone z silnym wiatrem.

Ile Polska ma zboża? Areał mniejszy aż o 7%

Wstępnie szacuje się, że powierzchnia uprawy zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi w 2022 r. jest o ok. 7% mniejsza od ubiegłorocznej i wynosi około 5,9 mln ha , z tego:

 • pszenicy ponad 2,5 mln ha;
 • żyta około 0,7 mln ha;
 • jęczmienia ponad 0,6 mln ha;
 • owsa około 0,5 mln ha;
 • pszenżyta ponad 1,2 mln ha;
 • mieszanek zbożowych około 0,4 mln ha.

GUS oszacował także plony i zbiory na 2022 r.

 • Wstępnie szacuje się, że plony zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosą 45,2 dt/ha, tj. o 2,6 dt/ha, będzie to o 6% więcej od plonów z roku ubiegłego.
 • Plony zbóż ozimych łącznie z ozimymi mieszankami zbożowymi wstępnie oceniono na 48,0 dt/ha, tj. o 2,3 dt/ha będzie to o 5% więcej od plonów z roku ubiegłego.
 • Plony zbóż jarych łącznie z jarymi mieszankami zbożowymi wstępnie oceniono na 36,0 dt/ha, tj. o 1,3 dt/ha będzie to o 4% więcej od plonów ubiegłorocznych.

W efekcie zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi ocenia się na 26,6 mln t, czyli o 1% mniej w porównaniu do zbiorów ubiegłorocznych.

Zbiory zbóż ozimych wstępnie wyszacowano na 21,7 mln t, czyli o 0,9 mln t i będzie to o 4% więcej od zbiorów z roku ubiegłego.

Zbiory zbóż jarych łącznie z jarymi mieszankami zbożowymi wstępnie wyszacowano na 4,9 mln t, czyli o 1,3 mln t będzie to o 21% mniej od zbiorów z roku ubiegłego.

Większe zbiory rzepaku i rzepiku w 2022 r.

Rozpoczęte w drugiej dekadzie sierpnia 2021 r. siewy rzepaku ozimego zakończono w pierwszej połowie września. Przebieg warunków pogodowych w okresie jesieni sprzyjał kiełkowaniu ziarna i wschodom roślin rzepaku. Dodatnia temperatura powietrza w listopadzie podtrzymywała wegetację i stwarzała dobre warunki dla wzrostu i rozwoju roślin. Rośliny przed wejściem w stan zimowego spoczynku były dobrze wyrośnięte, rozkrzewione i zahartowane. Zima nie spowodowała większych strat w zasiewach rzepaku. Łącznie na obszarze całego kraju do zaorania zakwalifikowano jedynie ok. 0,1% (w 2021 r. – ok. 0,4%) powierzchni zasianej jesienią, a stan plantacji rzepaku ozimego, który pozostawiono pod tegoroczne zbiory oceniano lepiej niż przed rokiem.

Wiosenne chłody z przymrozkami nie wyrządziły szkód w zasiewach, nie sprzyjały jednak wzrostowi i rozwojowi roślin. Wzrost temperatury powietrza i opady deszczu w drugiej połowie maja przyspieszyły wegetację rzepaku i znacznie poprawiły stan plantacji. Występujące w czerwcu i lipcu opady deszczu korzystnie wpłynęły na stan plantacji. Pomimo późnowiosennego deficytu opadów, wypełnienie łuszczyn jest zadowalające. Plony rzepaku mogą być wyższe od ubiegłorocznych.

W efekcie szacuje się, że powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku w bieżącym roku zwiększyła się w porównaniu do roku ubiegłego o około 8% i wynosi około 1,1 mln ha.
Zbiory rzepaku i rzepiku wstępnie oszacowano na 3,6 mln t, tj. o około 12% więcej od ubiegłorocznych.

wk

fot. EnvatoelementsWażne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)