Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

10 mld zł dla rolników i przedsiębiorców poszkodowanych przez koronawirusa

Obrazek
Do Sejmu został wniesiony projekt ustawy, która ma wspomóc przedsiębiorców oraz rolników poszkodowanych przez epidemię koronawirusa. Wartość pakietu pomocy to 10 mld złotych.
wk16 marca 2020, 07:27
Klub parlamentarny Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe i Kukiz’15) złożył do laski marszałkowskiej projekt ustawy o pomocy państwa dla przedsiębiorców i rolników oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Autorzy w uzasadnieniu ustawy zauważyli, że dotychczasowe nadzwyczajne rządowe przepisy dotyczące zwalczania Covid-19 nie uregulował pomocy dla przedsiębiorców oraz rolników, którzy już odczuwają negatywne skutki ekonomiczne związane z występowaniem choroby.

Kryzys gospodarczy wymaga nadzwyczajnych środków

Nadzwyczajne okoliczności wymagają nadzwyczajnych środków. Epidemia może wywołać reperkusje gospodarcze. Możliwe są pesymistyczne scenariusze, w których zamykane zostają szkoły, instytucje publiczne, czy firmy. Należy wprowadzić rozwiązania legislacyjne, które ograniczą potencjalne negatywne skutki dla polskich firm i rolników – napisano w uzasadnieniu ustawy.

Pomoc finansowa

Dlatego grupa posłów PSL-Kukiz’15 proponuje wprowadzenie rozwiązań wspierających zatrudnienie bezpośrednią pomocą finansową na dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników zagrożonych zwolnieniami przez przedsiębiorców, u których przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności gospodarczej, oraz określenie zasad dofinansowania z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy.

Obniżenie kosztów pracy

W obecnej sytuacji może dojść do sytuacji kiedy przedsiębiorca będzie ponosił koszty zatrudnienia pracowników, nawet jeżeli nie wytwarza żadnych dóbr czy usług. Może to się zakończyć falą zwolnień oraz bankructw, co będzie generować dodatkowe koszty dla budżetu państwa, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Funduszu Pracy. Stąd pomysł przyznania przedsiębiorcom świadczeń na częściowe dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników zagrożonych zwolnieniami. Pozwoli to na obniżeniu kosztów pracy oraz poprawę sytuacja finansowej przedsiębiorców w czasach kryzysu wywołanego Covid-19.

Dodatkowe środki

Projektodawcy proponują ponadto wprowadzenie dodatkowych środków dla przedsiębiorców na: zatrudnienie pracownika na tzw. zastępstwo, w sytuacji, gdy pracownik został poddany przymusowej kwarantannie czy hospitalizacji. Środki, które otrzyma przedsiębiorca będą mogły być przeznaczone na zastępstwo, które w sytuacji większej ilości pracowników przebywających na przymusowych badaniach może okazać się niezbędna dla zachowania ciągłości funkcjonowania przedsiębiorca.

Pomoc dla rolników objętych kwarantanną lub przymusową hospitalizacją

Analogiczne rozwiązania proponuje się wprowadzić dla rolników. Rolnikowi w sytuacji objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorowi epidemiologicznemu lub hospitalizacją w związku z COVID-19, przysługuje zasiłek w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Szczególnie rodzinne gospodarstwa są narażone na zaprzestanie produkcji w sytuacji, gdy rolnik prowadzi je sam lub ze współmałżonkiem. Przymusowa hospitalizacja może wpłynąć szczególnie negatywnie na gospodarstwa związane z chowem zwierząt – napisano w uzasadnieniu ustawy.

Dobrowolność składek na ubezpieczenie

Projektodawcy wprowadzili ponadto przepis, zgodnie z którym wprowadza się dobrowolność składek na ubezpieczenie społeczne na rzecz wprowadzenia systemu dobrowolnych składek (składki na: ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe) przez przedsiębiorców. Obecnie przedsiębiorcy zobowiązani są do płacenia składek co miesiąc, niezależnie od tego, czy działalność przedsiębiorcy generuje stratę czy zysk.  wk


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)