Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

60 tys. zł dla rolnika na budowę magazynów zbożowych, czy Komisja Europejska wyrazi zgodę?

Obrazek

Maksymalne dofinansowanie w wysokości 60 tys. zł na budowę nowych magazynów zbożowych. Ministerstwo rolnictwa planuje program pomocy dla rolników w związku z trudną sytuacją na rynku zbóż. Szacuje się, że z dofinansowania skorzysta ok. 4 tys. rolników. Do jego uruchomienie niezbędna jest zgoda Komisji Europejskiej.

wk13 kwietnia 2023, 11:32
Do konsultacji społecznych został skierowany projekt rozporządzenia „w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia infrastruktury magazynowania służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy w ramach inwestycji A1.4.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności”.

Nowe magazyny, jako recepta na kryzys na rynku rolnym?

Rozporządzenie będzie podstawą przygotowania programu pomocowego, który następnie zostanie przekazany do Komisji Europejskiej, co jest warunkiem niezbędnym do uruchomienia wsparcia w ramach tego instrumentu. Planowane wsparcie będzie przeznaczone na inwestycje związane z rozwojem infrastruktury służącej do magazynowania zbóż lub nasion roślin oleistych, przy zachowaniu wymaganych standardów i stworzenia odpowiednich mocy przechowalniczych. Przyjęcie tych rozwiązań jest konieczne ze względu na trudną sytuację na rynku zbóż, wynikającą z wysokiego poziomu zapasów z 2022 r.

- Oczekiwanym efektem wejścia w życia projektowanego rozporządzenia będzie skrócenie i dywersyfikacja łańcucha dostaw poprzez wsparcie tworzenia infrastruktury magazynowej dla zbóż lub nasion roślin oleistych, w celu zwiększenia odporności gospodarstw rolnych na obecne i przyszłe kryzysy na rynkach rolnych – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Na jakiej podstawie będzie przyznawane wsparcie na budowę silosów?

Projekt rozporządzenia zakłada refundację kosztów dla młodego rolnika w wysokości do 60%, a dla pozostałych wnioskodawców do 50% kosztów kwalifikowanych. Przy czym kwota wsparcia dla młodego rolnika nie może przekroczyć 60 000 zł, a dla pozostałych wnioskodawców50 000 zł. Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed publikacją ogłoszenia o naborze wniosków. Wsparcie będzie wypłacone po zrealizowaniu całości przedsięwzięcia.

Wsparcie dla podmiotu ubiegającego się o wsparcie będzie przyznawane na podstawie umowy zawieranej między podmiotem udzielającym wsparcia, którym jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a ostatecznym odbiorcą wsparcia. Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o objęcie wsparciem.

wk
fot. Bernat Patrycja


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)