Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Będzie większy zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w 2020 roku?

Obrazek

Organizacje rolnicze domagają się większego zwrotu akcyzy na paliwo rolnicze. Ich zdaniem zaproponowana przez rząd na 2020 r. stawka 1 zł za litr nie ma uzasadnienia biorąc pod uwagę rosnące koszty produkcji oraz straty spowodowane przez suszę. 

wk11 grudnia 2019, 08:23
Zdaniem Krajowej Rady Spółdzielczej stawka zwrotu powinna być jeszcze większa niż proponuje rząd, gdyż nie była zmieniana od 2016 r., a w latach 2012-2015 wynosiła 0,95 zł za litr. Dlatego w 2020 r. podwyżka powinna wynosić ok. 5-10 groszy na litrze ON, z uwagi na wzrost cen towarów i usług wykorzystywanych w produkcji rolniczej.

Jeszcze dalej idzie Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych, który w opinii przesłanej do MRiRW, stwierdził, że w 2020 r. zwrotem powinien być objęty cały podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywany do produkcji rolnej, który obecnie wynosi 1,17 zł przy średnim zużyciu ON/ha, które wynosi 126 l ON/ha.

- W opinii Związku proponowana w projektowanym rozporządzeniu stawka w wysokości jedyni 1 zł na litr oleju jest zbyt niska biorąc pod uwagę aktualne - wysokie i wciąż rosnące - koszty produkcji rolnej w naszym kraju jak również anomalia pogodowe powodujące znaczące straty w plonach - napisał Stanisław Kacperczyk prezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.     

Podobne, krytyczne zdanie, wyraził Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych.

- Utrzymanie stawki zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. na poziomie obowiązującym w 2019 r. w ocenie Zarządu KZR RSP nie zrekompensuje rolnikom rosnących wciąż cen oleju napędowego i w konsekwencji może pogorszyć sytuację ekonomiczną prowadzonej przez nich działalności rolniczej. Jest to szczególnie istotne wobec faktu, iż w wyniku długotrwałej suszy, jaka wystąpiła w 2019 r. w wielu rejonach kraju, obniżeniu uległy nie tylko plony głównych ziemiopłodów, ale również ceny skupu wielu produktów rolnych. Straty wystąpiły również na trwałych użytkach zielonych, co spowodowało pogorszenie opłacalności w zakresie produkcji zwierzęcej - napisał Krzysztof Kokosziewicz, doradca zarządu KZR RSP w opinii skierowanej do wiceministra rolnictwa Rafała Romanowskiego.

Zdaniem Związku Sadowników RP w przepisach należałoby zróżnicować działy produkcji rolnej, a stawka dla tzw. ogrodnictwa powinna być zdecydowanie wyższa.

- W sadownictwie zużywa się bardzo dużo oleju napędowego. Praca ciągników, opryskiwaczy, kosiarek czy innych urządzeń do pielęgnacji gleby wymaga dużego zużycia paliwa. Nawet w sezonie wegetacyjnym jest wysoka - napisał Mirosław Maliszewski prezes ZS RP.

Także samorząd rolniczy uznał, że zaproponowana w projekcie stawka zwrotu w wysokości 1 zł na 1 litr oleju jest za niska i w żaden sposób nie uwzględnia obecnych warunków prowadzenia produkcji rolniczej.

- Z roku na rok wzrasta udział kosztów paliwa w kosztach ogółem produkcji rolnej - ma to duży związek z nowymi technologiami produkcji, często z większą intensywnością produkcji i dążeniem do uzyskania lepszych wyników ekonomicznych jak i wzrostem cen paliw, szczególnie w trakcie wzmożonych prac polowych. Dlatego też, wnioskujemy o zwrot pełnej stawki podatku akcyzowego lub przynajmniej zwiększenie 0 10%, czyli do poziomu 1,1 zł za litr. Przyjęcie takiej propozycji jest w pełni uzasadnione i wynika chociażby ze wzrostu wskaźnika poziomu inflacji w ostatnich latach - napisał prezes KRIR Wiktor Szmulewicz, który jednocześnie zaproponował  rozszerzenie zwrotu akcyzy także o rolników prowadzących hodowlę zwierzęcą inną niż bydło tj. trzody chlewnej, koni, owiec i kóz.
wk


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)