Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Co piąty wypadek w rolnictwie. Jakie są ich główne przyczyny?

Obrazek

W 2021 roku na ponad 68 tys. zgłoszonych wypadków, co piąty miał miejsce w rolnictwie - tak wynika ze wstępnych danych GUS. Skala ta może mieć jednak dużo większe rozmiary...

Dominika Mulak28 kwietnia 2022, 14:31
...a to wszystko dlatego, że dane te nie obejmowały gospodarstw indywidualnych, w których ma miejsce większość nieszczęśliwych zdarzeń losowych.

Z kolei jak podaje KRUS, w ubiegłym roku zgłoszono 12 099 wypadków w branży rolniczej (18% w ogóle zdarzeń), z czego ponad 50% z nich była wynikiem upadku.

– Niestety struktura wypadkowa pozostaje podobna od wielu lat, a jej przyczyny wciąż pozostają takie same. Najczęściej związane są ze złym stanem nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych, nieodpowiednimi przejściami i dojściami, niewłaściwą obsługą zwierząt i brakiem wiedzy na temat ich zachowania. Duża ilość zdarzeń związanych jest także z niestosowaniem ubrań i butów roboczych oraz środków ochrony indywidualnej, nieprawidłowym sposobem wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych, niewłaściwym zabezpieczeniem maszyn, urządzeń i narzędzi. Istotną przyczyną jest również niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności, niewłaściwe tempo pracy, pośpiech, nadmierny wysiłek fizyczny, przemęczenie czy po prostu ignorowanie zagrożeń. Wydaje się jednak, że wśród wielu przyczyn, najważniejszą jest mała świadomość wśród rolników, mimo szeregu akcji informacyjnych i edukacyjnych – mówi Joanna Misiun, Specjalista ds. BHP W&W Consulting. 

Wśród pozostałych przyczyn wypadków wymieniono: pochwycenie i uderzenie przez części ruchome urządzeń (12,7%); uderzenie, przygniecenie oraz pogryzienie przez zwierzęta (11,8%); upadek przedmiotów (5,4%); zetknięcie z ostrymi narzędziami i przedmiotami (4,4%); uderzenie i przygniecenie przez przedmioty transportowane mechanicznie (2%) oraz przejechanie, uderzenie i pochwycenie przez środek transportu w ruchu (1,4%)


Picture of the author
Autor Artykułu:Dominika Mulak
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)