Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Czy wakacje kredytowe obejmą rolników? Jak poradzić sobie ze spłatą kredytu w rolnictwie?

Obrazek

Krajowa Rada Izb Rolniczych domaga się, aby rolnicy także zostali objęci tzw. wakacjami kredytowymi. Znaczny wzrost oprocentowania kredytów w ostatnich miesiącach dotknął przecież także gospodarstwa, które zainwestowały w nowe obory czy chlewnię. Czy jest szansa na wakacje kredytowe dla gospodarstw rolnych? W jaki jeszcze sposób rolnicy mogą skorzystać z pomocy przy spłacie kredytów?

10 sierpnia 2022, 12:00

Czy wakacje kredytowe obejmą także rolników?

Kryzys na rynku rolnym oraz gwałtowny wzrost stóp procentowych spędziły na wielu rolników poważne problemy finansowe. Krajowa Rada Izb Rolniczych apeluje do resortu rolnictwa o umożliwienie rolnikom korzystania z wakacji kredytowych, czyli zawieszenia na cztery miesiące spłaty kredytu bez żadnych kosztów w 2022 roku oraz na cztery w 2023 roku. Samorząd rolniczy zwraca uwagę na to, że są gospodarze, którzy nie są już w stanie spłacać kredytów.

Ministerstwo poinformowało w odpowiedzi, że obowiązujące przepisy uwzględniają inne rozwiązania, które mają na celu pomoc kredytobiorcom w przypadku problemów ze spłatą zaciągniętych zobowiązań wynikających np. z ograniczeń na rynkach rolnych.

Co ma zrobić rolnik, który ma problem ze spłaceniem kredytu preferencyjnego?

Jak podkreśla MRiRW, producenci rolni, którzy mają trudności ze spłatą czynnych kredytów z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania mogą ubiegać się w bankach o:

 • zastosowanie prolongaty spłaty rat kapitału i odsetek, o ile nie minął jeszcze określony w umowie kredytu termin ich spłaty,
 • wydłużenie okresu kredytowania poza przewidziany w umowie kredytu, o ile nie minął jeszcze określony w umowie okres kredytowania,
 • zmianę kierunku produkcji na inny określony w zasadach udzielania kredytów.

Zasady udzielania kredytów przewidują również, że w przypadku, kiedy kredytobiorca zaprzestaje prowadzić działalność lub spłacać kredyt z odsetkami z przyczyn od niego niezależnych, bank, po dokonaniu stosownej analizy i przyjęciu deklaracji kredytobiorcy o wznowieniu działalności lub spłaty kredytu, może uznać to zaprzestanie za czasowe. Trzeba pamiętać, że w takiej sytuacji znika jednak możliwość korzystania z dopłat do oprocentowania kredytu. Przywilej ich stosowania wraca, gdy kredytobiorca wznowi działalność lub wróci do spłacania kredytu z odsetkami.

Rolnicy mogą ubiegać się o przejęcie ich zadłużenia przez KOWR

Ministerstwo przypomina również, że gospodarze nadal mogą ubiegać się o pomoc w formie przejęcia długu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa u w zamian za przeniesienie własności ziemi na rzecz Skarbu Państwa.

W przypadku problemów ze zwrotem zobowiązań kredytowych rolnik ma także prawo wnioskować o restrukturyzację zadłużenia, czyli zmianę warunków spłaty kredytu.

BGK oferuje kredyty obrotowe dla rolnictwa

Jednocześnie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 resort uruchomił dodatkową pomoc na walkę ze skutkami pandemii COVID-19. Adresowana jest ona do mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w sektorze rolnym i przetwórstwie rolno-spożywczym. Wsparcie przyjmuje formę kredytów obrotowych na finansowanie bieżącej działalności z dopłatami do oprocentowania i z gwarancją ich spłaty.

Kredyty są udzielane przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). Obowiązujące warunki umożliwiają:

 • objęcie gwarancją kredytu obrotowego nieodnawialnego, który nie jest powiązany z inwestycją wspieraną z EFRROW (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) na okres 51 miesięcy,
 • zabezpieczenie gwarancją spłaty kredytu obrotowego odnawialnego (w tym kredytu w rachunku bieżącym) na okres 39 miesięcy,
 • otrzymanie dopłaty do oprocentowania kredytu obrotowego na okres do 12 miesięcy w wysokości 5 punktów procentowych w skali roku,
 • brak konieczności udokumentowania wykorzystanych środków z kredytu obrotowego udzielonego na walkę ze skutkami pandemii COVID-19.

Co ważne, powyższe kredyty są udzielane do dnia 31 grudnia 2022 r.

ARiMR oferuje kredyty preferencyjne

Rolnictwem rządzi zasada, według której rolnik, by zarobić, musi najpierw zainwestować. Gospodarz jednak nie zawsze posiada większą sumę pieniędzy, a branie kredytu przy obecnych stopach procentowych może być dla niego tylko strzałem w kolano. Na pomoc spieszy Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, która oferuje możliwość skorzystania z kredytów preferencyjnych.

Czym są kredyty preferencyjne?

Ich dwie główne zalety to korzystne oprocentowanie i pomoc agencji w spłacie długu. W zależności od celu zaciągnięcia pożyczki, przewidziane są różne ,,linie” kredytowe:

 • linia kredytowa RR – dla zainteresowanych pozyskaniem środków na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym,
 • linia kredytowa PR – dla planujących inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków czy też na zakup akcji lub udziałów,
 • linia kredytowa Z – dla rolników, którzy chcą nabyć użytki rolne,
 • linia kredytowa KPS – dla tych, którzy chcą ponownie uruchomić produkcję świń wygaszoną wcześniej w związku z afrykańskim pomorem świń (ASF).

W ofercie dostępne są również kredyty na wznowienie produkcji rolnej, które dotyczą gospodarzy poszkodowanych w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych:

 • suszy,
 • gradu,
 • deszczu nawalnego,
 • ujemnych skutków przezimowania,
 • przymrozków wiosennych,
 • powodzi,
 • huraganu,
 • piorunu,
 • obsunięcia się ziemi,
 • lawiny.

Na czym polega pomoc ARiMR w spłacie kredytu?

ARiMR w przypadku wymienionych rodzajów kredytów preferencyjnych spłaca za rolnika część należnego bankom oprocentowania.

Dla kogo linia MRcsk?

Banki współpracujące z ARIMR oferują jeszcze jedną linię kredytową, działającą na nieco innych zasadach niż opcje opisane powyżej i skierowaną tylko do jednej, konkretnej, grupy rolników. To linia kredytowa MRcsk, z której mogą skorzystać tzw. młodzi rolnicy, którzy nie ukończyli jeszcze 40. roku życia. W tym przypadku pomoc agencji polega na spłacie za rolnika części kapitału kredytu. Jak przyznaje KRIR, zainteresowanie tą linią jest bardzo duże. 25 lipca został więc zwiększony limit środków na dopłaty do tego rodzaju kredytów, który po zmianie wynosi 9 mln zł.

Gdzie udzielane są kredyty preferencyjne?

Proces udzielania kredytów preferencyjnych, zarówno tych z dopłatą ARiMR do oprocentowania, jak i do kapitału kredytu, prowadzą tylko banki współpracujące z agencją.

Rolnicy zainteresowani kredytami preferencyjnymi, poza linią KPS, powinni zgłosić się jednego z poniższych banków:

 • Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.,
 • SGB-Banku S.A.,
 • BNP Paribas Banku Polska S.A.,
 • Santander Banku Polska S.A.,
 • Krakowskiego Banku Spółdzielczego,
 • Banku Spółdzielczego w Brodnicy.

Natomiast gospodarze, którzy chcieliby wziąć kredyt na wznowienie produkcji świń wygaszonej w związku z afrykańskim pomorem świń (linia kredytowa KPS), kierowani są do:

 • Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.,
 • SGB-Banku S.A.,
 • zrzeszonych i współpracujących z nimi Banków Spółdzielczych lub
 • Banku Spółdzielczego w Brodnicy.

opr. Justyna Glapiak

fot. Envato ElementsWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)