Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

To już pewne, zapłacimy wyższe rachunki za prąd!

Obrazek

Niestety, z nowym rokiem czekają nas kolejne podwyżki cen energii. Urząd Regulacji Energetyki podał nowe stawki opłaty mocowej.

Dominika Mulak1 października 2021, 15:03
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Rafał Gawin, opublikował stawki opłaty mocowej obowiązujące od 2022 roku. Tym razem sposób jej wyliczania jest inny niż w ubiegłym roku, ze względu na nowelizację ustawy o rynku mocy z początku września br.

- Nowelizacja ta rozszerzyła grupy odbiorców, którzy będą płacili zryczałtowaną opłatę mocową zależną od rocznego zużycia energii. W 2021 roku opłatą zryczałtowaną - określoną w złotych na miesiąc i zależną od rocznego zużycia energii - objęte były tylko gospodarstwa domowe - podano na stronie URE.

Tak więc, stawki opłaty mocowej w 2022 roku dla odbiorców ryczałtowych w zależności od zużycia wyniosą:
- 2,37 zł netto miesięcznie - dla gospodarstw zużywających poniżej 0,5 MWh rocznie,
- 5,68 zł netto miesięcznie - dla tych o zużyciu od 0,5 do 1,2 MWh rocznie,
- 9,46 zł netto miesięcznie - taką opłatę poniosą gospodarstwa, które zużywają od 1,2 do 2,8 MWh rocznie,
- 13,25 zł netto miesięcznie - dla gospodarstw o zużyciu ponad 2,8 MWh rocznie.

Ponadto w 2022 roku stawkami tymi zostaną objęci dodatkowo odbiorcy energii z grupy taryfowej C1, o mocy zamówionej do 16 kW.

Z obliczeń wynika, że w stosunku do 2021 roku stawki opłaty mocowej dla tych grup będą wyższe aż o 21%.

Co z pozostałymi grupami odbiorców?


- Dla pozostałych grup odbiorców stawka opłaty w przyszłym roku uzależniona będzie od ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych godzinach w ciągu doby (w dni robocze od 7:00 do 21:59) i wyniesie 0,1026 zł/kWh (w stosunku do 0,0762 zł/kWh w 2021 r.) - podaje prezes URE. To wzrost o blisko 35%.

Jednak zgodnie z nowelizacją ustawy o rynku mocy, dla odbiorców przyłączonych do średnich i wysokich napięć wysokość opłaty będzie również uzależniona od tzw. indywidualnej krzywej poboru, czyli różnicy pomiędzy zużyciem energii w godzinach szczytowego zapotrzebowania, a zużyciem w pozostałych godzinach doby. Ustawa wyróżnia cztery grupy odbiorców:
  • grupę, dla której wielkość różnicy między ilością energii zużytą w dni robocze w godzinach szczytowego zapotrzebowania i poza tymi godzinami wynosi mniej niż 5%,
  • grupę, dla której ta różnica wynosi nie mniej niż 5% i mniej niż 10%,
  • grupę, gdzie różnica wynosi nie mniej niż 10% i mniej niż 15%,
  • i ostatnią grupę, gdzie wielkość różnicy wynosi nie mniej niż 15%.

Źródło: www.ure.gov.pl


Picture of the author
Autor Artykułu:Dominika Mulak
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)