Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Ograniczenie stosowania środków ochrony roślin nie dojdzie do skutku?

Obrazek

Udało się stworzyć koalicję państw, która zablokuje przygotowane przez Komisje Europejską przepisy ograniczające stosowanie środków ochrony roślin. Propozycje Brukseli spotkały się z masową krytyką organizacji rolniczych, ale także… komisarza Janusza Wojciechowskiego. 

wk18 stycznia 2023, 15:27
O polskim sukcesie poinformował wiceminister Krzysztof Ciecióra, który napisał, że udało się powstrzymać szkodliwe dla rolnictwa propozycje dotyczące środków ochrony roślin w Europie, a Polska inicjatywa zyskała poparcie 18 państw członkowskich. 

– Jestem przekonany, że regulacje w proponowanym przez UE nie wejdą w życie – poinformował wiceminister K. Ciecióra.  
Polska od początku bardzo ostro krytykowała pomysły Brukseli, która realizując cele strategii „Od pola do stołu” przygotowała projekt rozporządzenia o zrównoważonym stosowaniu środków ochrony roślin. Zakłada on między innymi ograniczenie o 50% stosowania chemicznych środków ochrony roślin do 2030 roku na poziomie UE.

„Przedstawiony przez KE projekt rozporządzenia jest dalece rozczarowujący”

Zdaniem MRiRW przedstawiony przez Komisję Europejską projekt rozporządzenia jest dalece rozczarowujący, a proponowane rozwiązania są nieadekwatne do zakładanych celów. W obecnym kształcie nie może on zatem zyskać poparcia. Resort rolnictwa podkreślał, że ocena wpływu dla projektu rozporządzenia została opracowana przez Komisję Europejską przed agresją Rosji na Ukrainę i powinna zostać dokonana ponownie w kontekście diametralnie zmienionej sytuacji żywnościowej na świecie.

Zdaniem MRiRW proponowane w projekcie rozwiązania miałyby istotny, negatywny wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe i konkurencyjność unijnego rolnictwa, a także prowadziłyby do zwiększenia uzależnienia unijnego systemu żywnościowego od importu żywności. To co jest najbardziej krytykowane to sposób określania krajowych celów redukcyjnych stosowania ś.o.r., które miałyby być ustalane wg ściśle określonych zasad matematycznych, a które nie bierze pod uwagę, że w Polsce zużycie pestycydów jest stosunkowe małe wobec krajów takich jak np. Holandia. 

Sprzeciw rolników: „Unijne cele są utopijne”

Stanowisko polskiego rządu zyskało szerokie poparcie organizacji rolniczych, które zwracały uwagę, że cel dla Unii Europejskiej, zakładający redukcję o 50% zużycia pestycydów do 2030 r oraz krajowy, wynoszący nie mniej niż 35% będą miały istotny negatywny wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe i konkurencyjność unijnego rolnictwa, a konsekwencje realizacji tych celów nie zostały poddane wystarczającej analizie. 

– Redukcja stosowania s.cz. nawet o 35% spowoduje w przypadku Polski duże problemy z prawidłową ochroną roślin. Taka sytuacja może spowodować zmniejszenie plonowania roślin rolniczych oraz zwiększy zagrożenie przez mykotoksyny, które w większości są substancjami wykazującymi oddziaływanie kancerogenne. Wg różnych ekspertyz wykonanych w Polsce oraz innych krajach nadmierne obniżenie zużycie s.cz. może spowodować obniżenie plonowania roślin rolniczych od 15 do 50%, co wpłynie na wielkie problemy z bezpieczeństwem żywnościowym – czytamy w piśmie podpisanym przez Mariana Sikorę z Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych oraz Stanisława Kaceprczyka z Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych, którzy stwierdzili, że unijne cele są utopijne. 

„Nie jest to projekt, który wyszedł od komisarza rolnictwa”

Co ciekawe przeciwnikiem unijnej legislacji był również komisarz ds. rolnictwa UE Janusz Wojciechowski. 

– Nie jest to projekt, który wyszedł od komisarza rolnictwa i podległej mi dyrekcji. Podzielam obawy rolników. Ta propozycja nie jest sprawiedliwa. Kraje członkowskie bardzo się różnią w zużyciu środków ochrony roślin. Jest taki wskaźnik zużycia substancji aktywnych na hektar. Średnia europejska to 2,5 kg, Polska ma poniżej średniej ok. 2 kg. Ale są kraje gdzie jest 0,5 kg. A Holandia ma 9 kg. Automatyczne obcinanie, że wszyscy muszą po równo nie jest podejściem dobrym – mówił w ostatnią niedzielę na antenie Polskiego Radia komisarz Janusz Wojciechowski.

wk
fot. Pixabay


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)