Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Ostre cięcia w wydatkach na rolnictwo – minister szuka 46 mln zł!

Minister rolnictwa szuka potężnych oszczędności w programach realizowanych przez podległe mu instytuty naukowe. Ich dyrektorzy mają w trybie pilnym znaleźć …46 mln zł oszczędności! Zobacz, gdzie w wydatkach nastąpią cięcia!

wk6 kwietnia 2019, 06:00
W piśmie datowanym na 2 marca br minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zwraca się do trzech departamentów MRiRW:
 • Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii,
 • Departamentu Gospodarki Ziemią,
 • Departamentu Ochrony Roślin i Nasiennictwa
„o podjęcie pilnych działań mających na celu dostosowanie poziomu wydatków budżetowych w 2019 r., określonych w obowiązujących dokumentach”.

Minister Ardanowski powołując się na decyzję o dokonaniu „blokady wydatków budżetu państwa” zaproponował obcięcie wydatków na 10 wieloletnich programów rządowych mniej więcej o połowę na łączną kwotę 46 mln zł.

Sprawa dotyczy następujących programów:

 1. Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego - z kwoty 15.436 tys. zł do kwoty 7.706 tys. zł (tj. o kwotę 7.730 tys. zł);
 2. Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania — z kwoty 13.628 tys. zł do kwoty 7.128 tys. zł (tj. o kwotę 6.500 tys. zł);
 3. Przedsięwzięcia technologiczno-przyrodnicze na rzecz innowacyjnej, efektywnej i niskoemisyjnej gospodarki na obszarach wiejskich — z kwoty 6.624 tys. zł do kwoty 3.474 tys. zł (tj. o kwotę 3.150 tys. zł);
 4. Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju — z kwoty 7.038 tys. zł do kwoty 3.728 tys. zł (tj. do kwoty 3.310 tys. zł);
 5. Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska — z kwoty 7.936 tys. zł do kwoty 4.236 tys. zł (tj. o kwotę 3.700 tys. zł);
 6. Rolnictwo Polskie i UE 2020+. Wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje — z kwoty 9.557 tys. zł do kwoty 5.057 tys. zł (tj. o kwotę 4.500 tys. zł);
 7. Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz kształtowania jakości surowców roślinnych na lata 2016-2020 — z kwoty 8.570 tys. zł do kwoty 4.520 tys. zł (tj. o kwotę 4.050 tys. zł);
 8. Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju — z kwoty 13.886 tys. zł do kwoty 7.286 tys. zł (tj. o kwotę 6.600 tys. zł);
 9. Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego — z kwoty 9.532 tys. zł do kwoty 5.032 tys. zł (tj. o kwotę 4.500 tys. zł);
 10. Odbudowa i zrównoważony rozwój produkcji oraz przetwórstwa naturalnych surowców włóknistych dla potrzeb rolnictwa i gospodarki - z kwoty 4.109 tys. zł do kwoty 2.149 tys. zł (tj. o kwotę 1.960 tys. zł).
W związku z tym dyrektorzy wymienionych niżej 11 instytutów mają teraz nie lada orzech do zgryzienia:
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB w Warszawie,
 • Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin — PIB w Radzikowie,
 • Instytut Ochrony Roślin — PIB w Poznaniu,
 • Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach,
 • Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach,
 • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach,
 • Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu,
 • Instytut Zootechniki — PIB w Krakowie,
 • Państwowy Instytut Weterynaryjny - PIB w Puławach,
 • Instytut Genetyki Roślin PAN,
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
wk

Fot. MRiRW


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)