Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Pamiętaj o rejestracji w inspekcjach: sanitarnej i weterynaryjnej! - pobierz wniosek

Obrazek

Większość gospodarstw ma obowiązek zarejestrowania się w inspekcjach: sanitarnej i weterynaryjnej. Przypominamy, kto i jak powinien tego obowiązku dopełnić.

Grzegorz Ignaczewski30 stycznia 2020, 13:44

Przepisy te nie są nowością, ale wielu rolników – szczególnie tych przejmujących gospodarstwa zapomina o tych obowiązkach.


Sanepid

Rejestracji w inspekcji sanitarnej podlegają producenci pierwotni – czyli podmioty uprawiające produkty roślinne z przeznaczeniem do wprowadzania do obrotu, sprzedaży, przetwórstwa. Dotyczy więc to znakomitej większości gospodarstw, które wytwarzają produkty roślinne do wykorzystania na cele spożywcze (także po przetworzeniu). Taka działalność wymaga wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rejestracji podlegają także podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia roślinnego.

Inspekcja Sanitarna w zakresie bezpieczeństwa żywności rozpoczyna swoje działania po zbiorach, tj. kontroluje magazyny, transport, obróbkę wstępną.
Wniosek o rejestrację należy złożyć do terenowo właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Formularz wniosku dostępny jest w powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych oraz na ich stronach internetowych. Wniosek jest krótki i łatwy do wypełnienia. Wpis do rejestru jest bezpłatny. Niestety, na razie nie można sprawdzić online, czy gospodarstwo jest już do rejestru wpisane.

Wniosek możesz pobrać także tutaj!


Weterynaria

Z kolei zgłoszeniu do powiatowego lekarza weterynarii podlegają nie tylko rolnicy zajmujący się sprzedażą bezpośrednią żywności pochodzenia zwierzęcego czy rolniczym handlem detalicznym, ale także gospodarstwa, które nie zajmują się w ogóle produkcją zwierzęcą, ale za to wytwarzające produkty paszowe – np. zboża paszowe. Gospodarstwa takie powinny zgłosić się do powiatowego lekarza weterynarii jako podmioty działające na rynku pasz w zakresie wytwarzania produktów rolnych.
Wystarczy wypełnić jednostronicowy wniosek i złożyć go do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii. W tym przypadku również nie wiąże się to z żadnymi opłatami.

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii można sprawdzić, czy gospodarstwo jest już do takiego rejestru wpisane.

Wniosek możesz pobrać także tutaj!


Koniecznie przy sprzedaży

Wykonanie powyższych zgłoszeń najczęściej wymuszają na rolnikach sami odbiorcy ich produktów. Niemniej jednak z rejestracją nie ma co czekać do ostatniej chwili. Za jej brak zarówno inspekcja sanitarna, jak i weterynaryjna mogą nakładać na rolników kary. W przypadku braku rejestracji sanitarnej ustawodawca przewidział karę pieniężną w wysokości do 5 tys. zł (nie mniej niż 1000 zł) dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów. giPicture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)