Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Pełne odszkodowania za szkody wyrządzone przez wilki

Obrazek

Komisja Europejska podjęła decyzję na temat pokrycia szkód spowodowanych przez wilki i inne zwierzęta będące pod ochroną, w państwach w których istnieje taka konieczność. 

Dorota Kolasińska8 listopada 2018, 14:39
Rolnicy otrzymają całkowity zwrot funduszy za poniesione inwestycje, których dokonają w celu ochrony swoich zwierząt utrzymywanych w systemie pastwiskowym poprzez np. montaż elektrycznych ogrodzeń czy zakup stróżujących psów pasterskich. 

Decyzja KE ma na celu zwiększenie wsparcia dla rolników, którzy gospodarują na obszarach gdzie występują duże drapieżniki, zagrażające wypasanym stadom. Odwieczny konflikt pomiędzy ochroną środowiska i rolnictwem trwa od lat, dlatego do działania została zmuszona Komisja Europejska, która zamierza skorzystać z funduszy UE, w szczególności z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ze środków krajowych aby poprawić tą sytuację. Środki te mogą być wykorzystane na rozwiązanie konfliktu pomiędzy dwoma środowiskami. 

Zasady pomocy państwa dotyczące odszkodowań za szkody wyrządzone przez chronione zwierzęta są określone w wytycznych Unii Europejskiej dotyczących pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich na lata 2014-2020. 

Jak dotąd można było uzyskać od państwa jedynie 80% zwrotu za inwestycje. KE podjęła decyzję o 100% zwrocie inwestycji kosztów pośrednich, a do nich zalicza się; koszty weterynaryjne wynikające z leczenia rannych zwierząt i koszty pracy związane z poszukiwaniem zaginionych zwierząt w następstwie ataku chronionego zwierzęcia.

W ostatnich latach problem dotyczący w szczególności wilków się nasilił, także w Polsce. Coraz częściej słyszy się o atakach wilków na stada bydła czy owiec utrzymywanych całodobowo na pastwiskach. 

oprac. dkol na podst. ec.europa.eu


Picture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)