Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Ruszył nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie! Sprawdź, co się zmieniło!

Od 15 marca br. rolnicy mogą składać wnioski o płatności bezpośrednie. W tym roku dokumenty można złożyć jedynie przez Internet. Sprawdź do kiedy masz czas oraz jakie zmiany zaszły we wnioskach!
Dorota Kolasińska15 marca 2021, 09:38

Dzisiaj ARiMR rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich do upraw, zwierząt oraz płatności dobrostanowej. Jeszcze w ubiegłym roku rolnicy mieli możliwość złożenia wniosku w formie papierowej, od tego roku Agencja wymaga składania wniosków za pośrednictwem  platformy eWniosekPlus. ARiMR informuje, że od 2018 r. systematycznie rośnie liczba składanych tą drogą wniosków, w 2021 r. było to już 1,3 mln wniosków. Agencja uspokaja rolników, tych którzy będą mieli problem ze złożeniem wniosków, bowiem w biurach powiatowych będą specjalne stanowiska komputerowe, a pomocy będą udzielać pracownicy. 

W programie eWniosekPlus pojawiły się usprawnienia m.in. dodana została sekcja wskazująca na najbardziej aktualny wniosek wysłany do ARiMR; generowane są ostrzeżenia o niewykorzystaniu w całości maksymalnego kwalifikowanego obszaru (MKO) na działce; wyświetlają się błędy, ostrzeżenia czy też wizualizacje w sposób bardziej wyeksponowany; a także umożliwiono przegląd listy upraw czy elementów EFA (obszarów proekologicznych) zdefiniowanych w gospodarstwie. Agencja będzie ponadto wymagać dodatkowych informacji na temat upraw (ma posłużyć to innym działaniom np. Modernizacji gospodarstw rolnych, Premii dla młodego rolnika oraz Restrukturyzacji małych gospodarstw), a rolnicy składający wnioski o płatności pierwszy raz nie otrzymają w formie papierowej materiałów graficznych gruntów. Materiał graficzny jest dostępny w elektronicznym formularzu wniosku wypełnianym po zalogowaniu się do systemu teleinformatycznego ARiMR.

– Aplikacja została przygotowana w taki sposób, aby rolnicy mieli możliwość wyboru doradcy i nadania mu odpowiedniego na dany rok upoważnienia do obsługi wniosku. Jest to znaczne ułatwienie w przypadku tych rolników, którzy zdecydowali się na wypełnienie wniosku przez doradców – dodaje ARiMR. 

Do kiedy można składać wnioski o płatności bezpośrednie?


Wnioski co prawda będą przyjmowane do 11 czerwca br., ale lepiej je złożyć do 17 maja br. bowiem po tej dacie za każdy dzień roboczy opóźnienia płatność będzie pomniejszona o 1 proc. Natomiast zgłoszenia zmian we wnioskach można składać do 31 maja 2021 r. Jeżeli rolnik złoży zmianę po tym terminie spowoduje to pomniejszenie płatności do powierzchni objętej tą zmianą o 1 proc. za każdy dzień roboczy opóźnienia. 


Zmiany w Dobrostanie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Dobrostan zwierząt” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 program rozszerzono o owce, lochy nie mogą być utrzymywane w jarzmach dłużej niż 8 dni, konieczne będzie prowadzenie rejestru wypasu oraz utrzymywania loch w jarzmach, ustalono dodatkowo degresywność wsparcia do krów mlecznych:

1) 100% stawki płatności – za każdą sztukę krowy mlecznej od 1 sztuki do 100 sztuk;
2) 75% stawki płatności – za każdą sztukę krowy mlecznej od 101 sztuk do 150 sztuk;
3) 50% stawki płatności – za każdą sztukę krowy mlecznej powyżej 150 sztuk.”;
ponadto rolnikowi należy się zwrot kosztów za sporządzenie planu dobrostanu 1000 zł. 


Komu należą się dopłaty? 

To wątek wielokrotnie poruszany przez naszych redaktorów, nadal brakuje pojęcia rolnika aktywnego. Zgodnie z prawem dopłaty przysługują osobie faktycznie uprawiającej działkę rolną, a więc dzierżawcy danego gruntu, jednak pieniądze bardzo rzadko trafiają do jego kieszeni. ARiMR kontroluje niektóre sprawy i może wlepić karę, jeśli doszuka się, że płatności pobrała osoba, która jest właścicielem gruntów rolnych, ale faktycznie ich nie użytkuje, uznaje się, że płatności bezpośrednie zostały pobrane nienależnie. W takim przypadku Agencja dochodzi zwrotu takich płatności wraz z odsetkami.

Aby uniknąć takich sytuacji ARiMR przeprowadza weryfikację składanych wniosków o dopłaty w szczególności w przypadkach tzw. konfliktu krzyżowego, czyli najczęściej w sytuacji, w której o przyznanie płatności ubiega się jednocześnie więcej niż jeden podmiot.

oprac. dkol na podst. ARiMRPicture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)