Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

System do zgłaszania odstrzelonych i padłych dzików

Obrazek

System informatyczny do zgłoszeń przez myśliwych znalezienia padłego dzika ułatwiłby procedury w Polskim Związku Łowieckim. Prowadzenie dokumentacji jest kłopotliwe. Czy trwają jakieś prace w tym zakresie?

wk19 stycznia 2022, 08:25

W rządzie trwają konsultacje w sprawie projektu rozporządzenia ministra rolnictwa w sprawie wprowadzenia w 2022 r. na terytorium kraju „Programu monitorowania zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i mający na celu poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”.

Obowiązek zgłaszania

Jednym z jego punktów jest obowiązek zgłaszanie padłych lub odstrzelonych dzików za pośrednictwem systemów informatycznych.  - Każdy znaleziony padły lub odstrzelony, w tym sanitarnie, dzik powinien zostać zgłoszony przez myśliwego, pracownika parku narodowego lub Służb Leśnych do powiatowego lekarza weterynarii za pośrednictwem systemu informatycznego przeznaczonego do tego celu – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Takie zgłoszenie, powinno zawierać co najmniej następujące informacje:

·       datę znalezienia padłego zwierzęcia lub odstrzału zwierzęcia,

·       obszar geograficzny, gdzie znaleziono martwe lub odstrzelone zwierzę,

·       czy zwierzę zostało znalezione padłe czy zostało odstrzelone,

·       wiek i płeć zwierzęcia,

·       w przypadku odstrzału zwierzęcia – typ odstrzału (sanitarny, redukcyjny, inny) oraz informację na temat występowania objawów choroby przed odstrzałem,

·       w przypadku znalezienia martwego zwierzęcia - informację na temat stanu znalezionej tuszy.

Powiatowy lekarz weterynarii weryfikuje poprawność przekazywanych zgłoszeń. Jednocześnie w przypadku nie zgłoszenia znalezienia padłego lub odstrzelonego,  dzika do powiatowego lekarza weterynarii za pośrednictwem systemu informatycznego przeznaczonego do tego celu, kwota przysługująca za znalezienie padłego dzika lub odstrzelonego dzika, przewidziana w obowiązujących przepisach prawa, ulega zmniejszeniu o 20%.

Tak, ale …

W trakcie trwania uzgodnień międzyresortowych projektu, minister klimatu i środowiska zgłosił do niego uwagi. I tak w zakresie planowanego nałożenia na myśliwych dokonujących odstrzałów dzików, w tym również odstrzałów sanitarnych, obowiązku zgłaszania tego faktu za pośrednictwem dedykowanego systemu informatycznego, iż przychyla się do tej propozycji z zastrzeżeniem, że dokonanie zgłoszenia w systemie informatycznym zastąpi ciążący na myśliwych obowiązek wypełniania papierowej dokumentacji w punkcie skupu.

- Jednocześnie informujemy, że projekt w dalszym ciągu jest procedowany, w związku z czym nie ma obowiązku stosowania aplikacji ZIPOD przez myśliwych – czytamy w komunikacie Polskiego Związku Łowieckiego.

Jaka jest populacja dzików?

Zgodnie z danymi Polskiego Związku Łowieckiego oraz Dyrekcji Generalnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w roku łowieckim 2020/2021 szacunkowa liczebność populacji dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynosiła około 66 tys. sztuk. A tak to wygląda w poszczególnych województwach:

·       dolnośląskie 11 532

·       kujawsko-pomorskie 2 807

·       lubelskie 1 061

·       lubuskie 4 822

·       łódzkie 2 348

·       małopolskie 1 953

·       mazowieckie 3 822

·       opolskie 2 405

·       podkarpackie 2 320

·       podlaskie 1 340

·       pomorskie 5 922

·       śląskie 2 462

·       świętokrzyskie 1 991

·       warmińsko-mazurskie 2 766

·       wielkopolskie 7 718

·       zachodniopomorskie 10 928

Z kolei liczba dzików pozyskanych w sezonie łowieckim 2019/2020 w poszczególnych województwach wygląda następująco:

·       dolnośląskie 41 220

·       kujawsko-pomorskie 20 784

·       lubelskie 12 646

·       lubuskie 26 992

·       łódzkie 15 906

·       małopolskie 13 265

·       mazowieckie 21 687

·       opolskie 15 881

·       podkarpackie 16 926

·       podlaskie 7 131

·       pomorskie 24 890

·       śląskie 14 625

·       świętokrzyskie 7 910

·       warmińsko-mazurskie 22 584

·       wielkopolskie 45 552

·       zachodniopomorskie 59 897

W sumie zdaniem Polskiego Związku Łowieckiego odstrzelono 367 896 dzików.

wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)