Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Znamy wysokość stawek dopłat do materiału siewnego

Obrazek
Już tylko na podpis Premiera czeka rozporządzenie w sprawie wysokości stawek dopłat do materiału siewnego. Rząd wyda na ten cel w tym roku kwotę 75 mln zł.
wk10 marca 2020, 11:00
Ministerstwo rolnictwa ogłosiło wysokość stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2019. Stawki dopłat wyliczone zostały na podstawie informacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) o całkowitej wnioskowanej powierzchni dla poszczególnych grup roślin objętych dopłatami.

W 2019 r. złożono 69 942 wniosków o przyznanie dopłaty. Wnioski były składane w okresie od dnia 15 stycznia do dnia 25 czerwca 2019. Rolnicy złożyli wnioski o przyznanie dopłat do obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących powierzchni gruntów ornych:
•    869 712 ha – w przypadku zbóż,
•    29 816 ha – w przypadku roślin strączkowych,
•    35 203 ha – w przypadku ziemniaka.

Stawki dopłat w 2019 r. będą wynosiły odpowiednio:
•    68,59 zł/ha – w przypadku zbóż,
•    109,74 zł/ha – w przypadku roślin strączkowych,
•    342,95 zł/ha – w przypadku ziemniaka.

- Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Wejście w życie projektowanego rozporządzenia skróci i przyspieszy wydawanie przez ARiMR decyzji w sprawie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz realizację płatności z tego tytułu.

Biorąc pod uwagę skutki występujących w 2019 roku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych powodujących szkody i straty w rolnictwie, istnieje uzasadnienie pilnego wejścia w życie projektowanego rozporządzenia. Tym samym, należy uznać, że za takim terminem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia przemawia ważny interes społeczny i państwa, a zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie – napisano w uzasadnieniu rozporządzenia Rady Ministrów.   wk

Ważne Tematy

Ważne Tematy

Ważne Tematy