Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Buraki cukrowe>

Nordzucker Polska S.A. podnosi plantatorom ceny za buraki cukrowe

Obrazek

Duża dynamika na rynkach rolnych i rynku cukru oraz rosnące koszty produkcji buraków cukrowych zmuszają koncerny cukrownicze - ku zadowoleniu plantatorów - do podnoszenia cen w kontraktach zawartych na kampanię 2022/2023. Po Südzucker Polska S.A. i Krajowej Grupie Spożywczej także Nordzucker Polska S.A. poinformował plantatorów o podwyżce cen buraków.

Bartłomiej Czekała7 września 2022, 19:42

Wieczorem 7. września plantatorzy buraków cukrowych, którzy mają z Nordzucker Polska podpisane umowy kontraktacyjne na kampanię cukrowniczą 2022/2023 otrzymali informację, że spółka podnosi ceny na zakontraktowany surowiec.

 - Informujemy, że podczas posiedzenia Komisji Mieszanej w dniu 07 września br. została podjęta decyzja o ponownym podwyższeniu cen buraków w kampanii 2022/23. Strony ustaliły, że ceny za buraki kontraktowane we wszystkich wariantach umów kontraktacyjnych obowiązujących w kampanii 2022/23 podniesione zostaną o 6,00 €/t. Postanowienie to dotyczy również umów wieloletnich zawartych na lata 2020/21-2022/23 oraz 2021/22-2023/24. Warunkiem otrzymania wyższej ceny jest podpisanie umowy na kampanię 2023/24 na poziomie min. 80% zakontraktowanej ilości buraków w 2022/23 - czytamy w komunikacie wysłanym plantatorom przez Nordzucker Polska.

Jakie stawki za buraki cukrowe otrzymają rolnicy w kampanii 2022/2023?

Przypomnijmy, że ostatnia podwyżka cen buraków w kampanii 2022/2023 przeprowadzona przez koncern 24 czerwca br. wynosiła 3,5 euro i tym samym kwota wzrosła z 31,5 do 35 euro za tonę.

W związku z decyzją Komisji Mieszanej cena za buraki kontraktowane przy zawartości cukru 16% w poszczególnych umowach wyglądają obecnie następująco: 

  • 1-roczna stała 2022: 41,00 euro/t
  • 1-roczna zmienna 2022: 41,60 euro/t (min.)
  • 2-letnia stała 2022-2023: 41,50 euro/t
  • 2-letnia zmienna 2022-2023: 42,10 euro/t (min.)
  • 3-letnia stała 2021-2023: 41,05 euro/t
  • 3-letnia zmienna 2021-2023: 42,10 euro/t (min.)
  • 3 letnia stała 2020-2022: 41,05 euro/t


Ile plantatorom płaca pozostałe koncerny?

Przypomnijmy, że w drugiej połowie sierpnia br. koncern Südzucker Polska poinformował, że Komisja Porozumiewawcza na wniosek plantatorów uzgodniła podwyższenie średniej ceny gwarantowanej dla wszystkich plantatorów współpracujących z firmą za buraki kontraktowe w kampanii 2022/23 do poziomu nie mniej niż 50 euro/t (przy 18% polaryzacji). 

Także w drugiej połowie sierpnia przedstawiciele plantatorów i Zarząd Krajowej Grupy Spożywczej doszli do porozumienia odnośnie podwyżek cen skupu buraków cukrowych. W świetle ustaleń rolnicy dostarczający w ramach kontraktacji buraki cukrowe do cukrowni Krajowej Grupy Spożywczej o standardowej polaryzacji 16% otrzymają zapłatę nie mniejszą niż 46 euro/t. Kwota ta składać się będzie z ceny podstawowej wynoszącej 37 euro/t i świadczenia gwarantowanego w kwocie 9 euro/t. Ta druga kwota ma to być zaliczką na poczet świadczenia dodatkowego powiązanego z ceną cukru. Dodatkowo, podwyższono także cenę za buraki nadwyżkowe do 120 zł/t netto.

oprac. bcz
Fot. Czekała

Picture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)