Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Bydło>Bydło mleczne>

Mleczarze z KZSM apelują do ministra Sasina o obniżenie kosztów gazu

Obrazek

Mleczarze apelują o objęcie ich preferencyjnymi zasadami rozliczania cen gazu. Ich zdaniem, jeżeli rząd nie podejmie działań, branży grozi poważny kryzys, który odbije się na rolnikach, hodowcach bydła mlecznego oraz konsumentach.

wk17 lutego 2022, 11:32

Na ręce Jacka Sasina, wicepremiera i ministra aktywów państwowych, zostało wysłane pismo z wnioskiem o podjęcie działań w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 13 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych.

Ceny gazu zabijają rentowność produkcji

Mleczarze chcą, aby w związku z sytuacją na rynku gazu, objąć ich preferencyjnymi zasadami rozliczania cen dostaw gazu.

Drastyczne podwyżki cen dostaw gazu dla spółdzielni mleczarskich powodują znaczny wzrost kosztów a tym samym znaczne pogorszenie ich konkurencyjności wobec np. zakładów mleczarskich z innych krajów, w konsekwencji może to spowodować ograniczenie wielkości zbytu, produkcji, utratę części rynku, upadłości spółdzielni mleczarskich, likwidację hodowli krów mlecznych przez dużą ilość polskich rolników a w konsekwencji niekorzystne zagadnienia dla rynku mleczarstwa w Polsce (zagrożenie dla samowystarczalności w zakresie produkcji mleka i produktów mleczarskich w Polsce) a tym samym zagrożenie dla ogółu mieszkańców Polski — konsumentów produktów mleczarskich” napisał Waldemar Broś prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich

Spółdzielcy zrzeszeni w KZSM podkreślili, że branża mleczarska to praktyczne jedyny sektor polskiego rolnictwa, w którym utrzymano polski potencjał własnościowy zakładów przetwórczych, należący do dziesiątków tysięcy polskich rolników i ich rodzin. A dzięki temu stworzono możliwości stabilnego rozwoju produkcji mleka w ok. 100 tys. polskich gospodarstw rolnych. To z kolei daje to źródło utrzymania dla kilkuset tysięcy polskich rolników i członków ich rodzin.

Dyktat sieci handlowych

Niestety w obecnej sytuacji  spółdzielnie mleczarskie nie mogą uzyskać w krótkim okresie znacznego podwyższenia cen zbytu swoich wyrobów, które zrekompensowałby wzrost cen gazu. To efekt powiązania z dominującymi na rynku sieciami handlowymi, z którymi podpisani długoterminowe umowy sprzedaży wyrobów mleczarskich.

W efekcie zagrożona jest płynność finansowa spółdzielni mleczarskich. Duże zagraniczne sieci handlowe mogą bowiem nie wyrazić zgody na wzrosty cen w ramach obecnych umów handlowych. Z kolei nie wywiązanie się z umów grozi bardzo wysokimi karami umownymi.

Zagrożenie dla rolników

Trudności finansowe spółdzielni mleczarskich lub ich upadłość, spowodują kłopoty ze zbytem mleka oraz spadkiem cen skupu.

„Nastąpi spadek stabilizacji możliwości zbytu wyprodukowanego mleka a tym samym zagrożenie dla prowadzenia w stabilnych warunkach gospodarstw rolnych. W konsekwencji zagrozi to procesowi przejmowania gospodarstw rolnych przez młodych rolników. Część rolników zaprzestanie produkcji mleka. Jak dowodzi dotychczasowa praktyka, w większości przypadków rolnicy którzy zaprzestali hodowli krów mlecznych nie podejmują tego typu produkcji ponownie — nawet w sytuacji wzrostu cen mleka” kontynuuje W. Broś z KZSM.

Wzrost cen w sklepach

Zdaniem KZSM obecna sytuacja odbije się także na konsumentach artykułów mleczarskich, którzy muszą się liczyć ze wzrostem cen w sklepach. Będzie to efekt spadku ilości polskich rolników produkujących mleko oraz przetwórców, który spowoduje deficyt towaru na rynku. W efekcie nastąpią ograniczenia w asortymencie dostępnych dla konsumentów wyrobów mleczarskich. Z rynku zniknie duża cześć lokalnych wyrobów mleczarskich. W sytuacji ograniczenia konkurencji pomiędzy podmiotami może wystąpić pogorszenie jakości dostępnych produktów mleczarskich przy ich wyższych cenach detalicznych.

„Wobec powyższego zwracamy się do Pana Wicepremiera o podjęcie działań w celu zapewnienia objęcia spółdzielni mleczarskich preferencyjnymi rozwiązaniami w zakresie zagadnień dostaw i cen gazu” – podsumował prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich.  

wk
fot. KolasińskaWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)