Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Wojna Rosja - Ukraina a rolnictwo>

Bilans strat rolnictwa Ukrainy: tysiące padłych zwierząt, zniszczonych maszyn i hektarów pól

Obrazek

Łączna kwota szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez wojnę w Ukrainie jest szacowana na 4,3 mld dolarów. Świadczą o tym dane przeprowadzonych wspólnych badań Centrum Badań Żywności i użytkowania gruntów (KSE Institute) oraz Ministerstwa Polityki Rolnej i Żywnościowej Ukrainy. Gdzie notowane są największe straty?

 

25 czerwca 2022, 07:49

W strukturze szkód największe straty są odnotowywane w wyniku zniszczenia lub częściowego uszkodzenia gruntów rolnych i braku zbiorów – 2,135 mld USD. Jak twierdzą naukowcy sam koszt badania tych gruntów oraz ich rozminowanie wynosi 436 mln USD.

Ukraińskie grunty rolne doznały dwóch poważnych typów szkód, między innymi zaminowanie oraz bezpośrednie uszkodzenie fizyczne w postaci ataków artyleryjskich, rakietowych i uszkodzenia gleby gąsienicami czołgów i innego sprzętu wojskowego.


Straty w zbiorach

Oprócz bezpośredniego niszczenia gruntów, okupacja, działania wojenne i zanieczyszczenie minami ograniczają dostęp rolników do pól i możliwości zbiorów. Szacuje się, że w wyniku agresji Federacji Rosyjskiej 2,4 mln ha upraw ozimych o łącznej wartości 1,435 mld USD nie zostanie zebranych.


Istnieją dowody na to, że Rosja celowo niszczy powierzchnię magazynową kraju, żeby osłabić ukraiński sektor rolny. Łączna kwota szkód spowodowanych uszkodzeniem lub zniszczeniem silosów i elewatorów szacowana jest na kwotę 272 mln USD.


Naprawa systemów nawadniających będzie dość droga

Ponadto południowe obwody Ukrainy, które znajdują się obecnie pod okupacją Federacji Rosyjskiej i gdzie toczą się ciężkie i aktywne walki, są regionami o najbardziej rozwiniętej infrastrukturze nawadniającej. Szacowany koszt wymiany i naprawy uszkodzonej infrastruktury nawadniającej wyniesie około 225 milionów USD.

Straty związane ze zniszczeniem maszyn rolniczych

Maszyny i urządzenia rolnicze ulegają również uszkodzeniom w wyniku ostrzałów, nalotów i walk odbywających się w bezpośrednim sąsiedztwie. Szacowany koszt wymiany i naprawy uszkodzonych maszyn wynosi 926,1 mln USD.

Jak z kolei podaje LB.ua powołując się na odpowiedź Ministerstwa Polityki Rolnej i Żywnościowej Ukrainy rolnicy siedmiu dotkniętych wojną obwodów Ukrainy od początku rosyjskiej inwazji stracili 2281 jednostek sprzętu rolniczego.

W szczególności fakty dotyczące strat zgłaszali rolnicy obwodu kijowskiego, sumskiego, czernihowskiego, ługańskiego, donieckiego, chersońskiego, mikołajowskiego.

- Zgodnie ze stanem na 8 czerwca mamy informacje od producentów rolnych z 7 regionów Ukrainy o skradzionych, zniszczonych, uszkodzonych maszynach i sprzęcie rolniczym w wyniku działań wojennych na Ukrainie. Całkowite straty wyniosły 2281 jednostek sprzętu i wyposażenia – powiedziało Ministerstwo.

Ministerstwo Polityki Rolnej i Żywnościowej zauważyło, że rzeczywista liczba może być większa, z tego powodu, że doniesienia o stratach i zniszczeniach wciąż napływają do ministerstwa.

Tysiące padłych zwierząt gospodarskich w Ukrainie

W wyniku działań wojennych padło wiele zwierząt gospodarskich. Tysiące martwych sztuk to straty rzędu 136 milionów dolarów.


Zwierzęta giną nie tylko z powodu aktywnych działań wojennych, ale także z ograniczonego dostępu do gospodarstw, ograniczonej możliwości zakupu pasz i świadczenia usług weterynaryjnych. Według badań rosyjska agresja zabiła:

·        42 tys. sztuk owiec i kóz,

·        92 tys. sztuk bydła,

·        258 tys. sztuk świń,

·        5,7 mln sztuk drobiu.


mkhWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)