Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Kukurydza>

Jaka jest optymalna temperatura gleby do siewu kukurydzy?

Wielu rolników sieje kukurydzę coraz wcześniej, ale nie zawsze jest to dobre rozwiązanie. Jakiej temperatury gleby podczas siewu wymaga kukurydza?

dr Maria Walerowska15 kwietnia 2019, 13:38
Optymalny termin siewu kukurydzy uwzględnia zasadę: siać najwcześniej, w możliwie najcieplejszą glebę. W porównaniu ze zbożami, ziarno kukurydzy wymaga do kiełkowania dość wysokiej temperatury. Minimalna jej wartość, przy której kiełek przerywa spoczynek wynosi 6°C, natomiast dopiero przy 8°C korzonek przebija okrywę owocowo-nasienną, a wschody pojawiają się przy 10°C. Zatem siew kukurydzy powinien odbyć się, gdy temperatura gleby osiągnie co najmniej 8°C. Niektóre z nowych odmian kukurydzy o obniżonym progu termicznym kiełkują już przy temperaturze gleby 4–6°C.

Do końca lat 90. ubiegłego wieku optymalny termin siewu kukurydzy w Polsce był wyznaczany na podstawie daty przejścia średniej temperatury powietrza przez próg 11°C. Wartość ta jest związana z temperaturą 10°C warstwy ornej na głębokości 10 cm.

CZYTAJ TAKŻE: Siać kukurydze czy czekać? Oto jest pytanie!


Według skorygowanych zaleceń, opartych na analizie pogody w ostatnim dwudziestoleciu, siew współczesnych odmian kukurydzy można wykonać, gdy temperatura gleby wynosi 8°C, co odpowiada 9,5°C średniej temperatury powietrza.

Uwzględniając zmiany w wigorze wschodów i wymaganiach termicznych odmian, opracowano zupełnie nowe terminy siewu kukurydzy. Dla poszczególnych regionów uprawy gwarantują w 80%, że warstwa orna na głębokości 10 cm osiągnie 8°C.
Dla odmian z większymi wymaganiami cieplnymi dla warstwy ornej (10°C) zalecany terminy siewu jest nieco późniejszy, o około 5–6 dni (gleba musi się dogrzać).

CZYTAJ TAKŻE: Siew kukurydzy pod folią. Jakie koszty i korzyści?


Na Dolnym Śląsku, południu Wielkopolski i na Podkarpaciu siewy kukurydzy można przeprowadzić w połowie kwietnia.

Na większości obszaru Polski siew kukurydzy powinno się przeprowadzić do 25 kwietnia, a w rejonach północnych (Warmia, Pomorze i Zachodniopomorskie) w ostatnich dniach kwietnia lub na początku maja.

Kiedyś proponowano siew kukurydzy na przełomie kwietnia i maja, ale wtedy w Polsce przeważała uprawa kukurydzy na kiszonkę.

CZYTAJ TAKŻE: Kukurydzę zasiej w ogrzaną glebę!Picture of the author
Autor Artykułu:dr Maria Walerowska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)