Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Kukurydza>

Najlepsze odmiany kukurydzy w 2022 roku – zobacz jaki dały plon!

Obrazek

Pogoda funduje nam co roku niespodzianki. W tym sezonie kukurydza musiała uporać się po raz kolejny z chłodnym początkiem wegetacji i brakiem wody. Jakie odmiany na kolejny sezon polecają hodowcy?

dr Maria Walerowska8 grudnia 2022, 14:37

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie odmiany ziarnowe i kiszonkowe kukurydzy rekomendują na najbliższy sezon następujące firmy hodowlano-nasienne:

 • Farm Saat
 • HR Smolice
 • IGP
 • KWS
 • Lidea
 • Limagrain
 • Mas Seeds
 • RAGT
 • Saatbau
 • Saaten Union
 • Syngenta

Kukurydza w ostatnich latach zdominowała nasze pola, zajmując ok. 2 mln ha. Praktyka i błędy na polach dowodzą, że ciągle nie dopracowaliśmy jej agrotechniki i moglibyśmy uzyskiwać wyższe i stabilne plony. Pierwszym krokiem powinien być wybór odmiany, idealnie dopasowanej do stanowiska i warunków gospodarstwa. Oferta rynkowa jest bogata, dlatego poprosiliśmy firmy hodowlano-nasienne o wskazanie i scharakteryzowanie 2 odmian ziarnowych i 2 odmian kiszonkowych, które rekomendują na najbliższy sezon. Informacje w tym zestawieniu pochodzą od firm, a zestawienie ułożone jest alfabetycznie – wg nazw firm. Zastosowano w nim skróty: Z – odmiana ziarnowa, K – odmiana kiszonkowa, U – odmiana uniwersalna.

Bayer (DEKALB)

 • DKC3595 (Z) – (FAO 240–250) odmiana cechująca się wysokimi i wiernymi plonami na różnych typach gleb oraz stosunkowo niską wilgotnością ziarna w czasie zbioru (silny efekt dry down). Dobry wigor wiosenny, wysoka tolerancja na wyleganie oraz bardzo dobra zdrowotność roślin – to jej dodatkowe atuty. Odmiana z programu Field Shield skupiającego odmiany o podwyższonej tolerancji na wysokie temperatury i okresowe niedobory wody w glebie, zapewniające wysoki potencjał plonowania również w latach suchych i upalnych.
 • DKC3719 (U) – (FAO 250) odmiana typu dent, o kolbie typu flex, przeznaczona do uprawy na ziarno i kiszonkę. Wysoki potencjał plonowania na ziarno na średnich i dobrych stanowiskach. Wysoki plon ogólny suchej masy oraz bardzo dobre parametry jakościowe kiszonki (wysoka zawartość skrobi i bardzo wysoka strawność włókna). Rośliny wysokie o bardzo dobrej zdrowotności i dobrej tolerancji na wyleganie. Dobry efekt stay green. Wysoka zdrowotność roślin (gen HT1), który zapewnia tolerancję na określone rasy patogenu, wywołującego żółtą plamistość liści kukurydzy. Rekomendowana na stanowiska od średnich do bardzo dobrych.
 • DKC3418 (K) – (FAO 250) odmiana nowej generacji z programu Silo Extra. Ziarno typu flint/dent, kolby fix. Rośliny wysokie i obficie ulistnione, o mocnych łodygach i dobrej tolerancji na wyleganie. Dobry wigor początkowy i tolerancja na chłody wiosenne. Wysoki plon ogólny suchej masy, nawet w trudnych warunkach uprawowych. Bardzo dobry efekt stay green. Bardzo dobre parametry jakościowe kiszonki: wysoka strawność włókna i zawartość skrobi. Polecana na stanowiska od średnich do bardzo dobrych.
 • DKC3204 (K) – (FAO 240) odmiana o bardzo wysokim plonie ogólnym suchej masy. Charakteryzuje się dobrym wigorem początkowym oraz wysoką tolerancją na wyleganie. Wytwarza wysokie i zdrowe rośliny, o silnym efekcie stay green. Kiszonka uzyskana z tej odmiany wyróżnia się znakomitymi parametrami jakościowymi: wysoką zawartością skrobi oraz bardzo dobrą strawnością włókna. Należy do nowego programu Silo Extra, który skupia odmiany wyróżniające się pod względem cech jakościowych kiszonki. Polecana na stanowiska od słabych do bardzo dobrych.
Oprócz wysokiego plonu, stabilność plonowania w latach jest jednym z ważniejszych czynników
Oprócz wysokiego plonu, stabilność plonowania w latach jest jednym z ważniejszych czynników

Corteva (Pioneer)

 • P8754 (Z) – (FAO 230–240) wczesna odmiana w technologii Optimum AquaMax, o bardzo wysokim potencjale plonowania na ziarno, zwłaszcza w stresie suszy. Doskonale znosi okresowe niedobory wody. Daje również dobre plony kiszonki doskonałej jakości, o wysokiej zawartości skrobi. Generuje rośliny średnio wysokie, o mocnych i zdrowych łodygach i liściach. Ziarno typu dent, doskonale dojrzewające. Charakteryzuje się wysoką tolerancją na wyleganie, żółtą plamistość liści kukurydzy oraz głownię guzowatą. Do uprawy na glebach słabszych, głównie w centralnych regionach kraju.
 • P9042 (Z) – (FAO 250) to średnio wczesna odmiana, o ziarnie typu dent. Są to niewysokie rośliny, z niżej zawieszoną kolbą, o mocnych i stabilnych łodygach, odpornych na wyleganie. Kolby są wysoce tolerancyjne na fuzariozę, a liście na żółtą plamistość liści kukurydzy. Ziarno szybko oddaje wodę i doskonale się suszy. Bardzo dobrze i pewnie plonuje w różnych warunkach środowiskowych. Polecana do uprawy na terenie całej Polski, na wszystkie stanowiska glebowe.
 • P8240 (K) – (FAO 240–250) to średnio wczesny dent, przeznaczony do uprawy na kiszonkę, biogaz oraz bioetanol. Jest to odmiana M3, dająca kiszonkę o wysokiej zawartości skrobi, bardzo dobrze degradowanej w żwaczu. Charakteryzuje się dobrym wzrostem początkowym i dobrą tolerancją na chłody. Polecana do uprawy na terenie całej Polski, na glebach słabszych i lepszych. Odmiana uzyskała najwyższy plon ziarna wśród odmian średnio wczesnych w badaniach COBORU CCA 2021 (plon świeżej masy 110% wzorca, plon suchej masy 107% wzorca).
 • P8255 (K) – (FAO 230–240) to średnio wczesny dent, na ziarno i kiszonkę. Dobrze toleruje niedobory wody. Cechy charakterystyczne tej odmiany to wysoka zawartość doskonale strawnej skrobi w kiszonce i szybko dojrzewające ziarno. Jest odporna na wyleganie. Rośliny są średnio wysokie, mają mocne i zdrowe łodygi o wysokiej tolerancji na Fusarium, liście bardzo zdrowe i wysoce tolerancyjne na żółtą plamistość kukurydzy. Polecana do uprawy na wszystkich stanowiskach glebowych, w całym kraju.

Farm Saat

 • Farmoritz (Z) – (FAO 240) wysoki poziom plonowania ziarna, jak i produktywność biogazu. Intensywny stay green, umożliwiający osiąganie idealnej dojrzałości ziarna przy zachowaniu zieloności i zdrowotności pozostałych części roślin. Bardzo dobra na ziarno, kiszonkę oraz biogaz. Wysoka odporność na rdzę łodyg. Duża tolerancja doboru stanowisk. Liczba rzędów ziarna 18–20. Wykształca 36 ziaren w rzędzie w kolbie. Ziarno typu flint/dent. Masa 1000 ziaren 220–364 g.
 • Farmueller (Z) – (FAO 260) równomierne dojrzewanie kolb i części zielonych. Wysokie plony ziarna, s.m. oraz wysoka zawartość skrobi i koncentracja energii. Bardzo dobre parametry jakościowe ziarna i kiszonki. Średnie wymagania glebowe. Rośliny wysokie, o średnio wysoko osadzonych kolbach. Liczba ziaren w rzędzie 36. Liczba rzędów ziarna 20, MTZ 220–310 g. Ziarno typu flint/dent.
 • Farmfire (K) – (FAO 230) wysoka zdrowotność liści i łodyg. Bardzo dobry balans pomiędzy strawnością a plonem suchej masy. Bardzo dobra na kiszonkę oraz biogaz, z uwagi na wysoką koncentrację skrobi. Wymagania glebowe niskie. Tworzy wysokie rośliny, o nisko osadzonych kolbach. Liczba rzędów ziarna 14. Wykształca 38 ziaren w rzędzie w kolbie. Ziarno typu flint/dent. Masa 1000 ziaren 220–322 g.
 • Farmodena (K) – (FAO 220) bardzo dobry wigor początkowy, średnie wymagania glebowe. Bardzo dobrze radzi sobie ze stresem powodowanym suszą oraz gwałtownymi wahaniami temperatur w trakcie wschodów. Szybki rozwój początkowy i dobry stay green. Nadzwyczajny plon energii. Rośliny wysokie. Liczba ziaren w rzędzie 36. Liczba rzędów ziarna 18–20, MTZ 308–376 g. Ziarno typu flint/dent.
Wybierajmy odmiany kiszonkowe stabilnie plonujące w latach i dające wysokiej jakości materiał na kiszonkę
Wybierajmy odmiany kiszonkowe stabilnie plonujące w latach i dające wysokiej jakości materiał na kiszonkę

HR Smolice

 • SM Wawel (Z) – (FAO 230–240) odmiana wpisana do KR w 2021 r. Dość niska roślina, bardzo ładna kolba w typie fix, z 16–18 rzędami ziarna typu semi dent. Najwyższy udział ziarna w masie kolby (+2,5% do wzorca) wśród odmian wpisanych do KR w 2021 r., co przekłada się na wysoki potencjał plonu ziarna. Bardzo dobra sztywność łodyg (+5% roślin stojących), dobry stay green. Dobra odporność na fuzariozę kolb, bardzo mała podatność kolb i łodyg na porażenie głownią, a także bardzo dobry wczesny wigor i tolerancja na zmienne warunki glebowo-klimatyczne. Rekomendowana we wszystkich regionach.
 • SM Vistula (Z) – (FAO 210–220) odmiana o najwyższym potencjale plonu ziarna w swojej grupie wczesności. Średni plon w badaniach rejestrowych przewyższał średni plon wzorca w grupie odmian wczesnych, średnio wczesnych i średnio późnych. Odmiana semi flint/semi dent, co oznacza, że dobrze sprawdzi się i podczas chłodnej wiosny, i podczas korzystniejszej pogody. Duża sztywność łodyg, bardzo dobrze znosi stanowiska słabe. Niskie FAO umożliwia opóźnienie siewów lub wcześniejszy zbiór, pozwalający na siew zbóż ozimych i zbiór suchego ziarna bez względu na przebieg pogody. Rekomendowana we wszystkich regionach.
 • SM Perseus (K) – (FAO 250) najnowsza odmiana kiszonkowa, wpisana do KR rejestru w 2021 r. Osiągając 105% wzorca w plonie s.m. i 111% wzorca w plonie świeżej masy, znalazła się w ścisłej czołówce badań rejestrowych grupy średnio wczesnej. Charakteryzuje się dobrą strawnością – 74% sMO, bardzo dobrą adaptacją do zmiennych warunków glebowych i tolerancją na niedobory wody. Rekomendowana także na biogaz w całym kraju.
 • SM Mieszko (K) – (FAO 230) odmiana o wysokim i stabilnym plonie suchej i świeżej masy, w doświadczeniach rejestrowych COBORU 2020 r. Sucha masa stanowiła 107% wzorca (204,4 dt/ha). Rośliny cechują się silnym ulistnieniem, dobrą strawnością, a wysokość ich sięga 312 cm (103% wzorca). Dobrze adaptuje się do słabszych warunków glebowych. Niska podatność na głownię łodyg i kolb. Najwyższa ocena wschodów w dwuleciu badań rejestrowych. Jedyna odmiana w badaniach rejestrowych w grupie wczesnej, o średnim plonie s.m. przewyższającym 200 dt/ha. Rekomendowana do uprawy w całym kraju.

IGP

 • Vulpix (Z) – (FAO 240) w badaniach COBORU/PZPK 2020 odmiana uzyskała 103% wzorca w plonie ziarna (plon do 15,94 t/ha suchego ziarna). Wyróżnia się wysoką odpornością na wyleganie korzeniowe i łodygowe, zdrowotnością oraz silnym efektem stay green. Ziarno typu pośredniego 60% dent, 40% flint, o wysokiej MTZ. Kolba typu flex. Dzięki mocnemu systemowi korzeniowemu cechuje się wysoką tolerancją na stres suszy.
 • Inception (Z) – (FAO 250) nowa odmiana ziarnowa, zarejestrowana w COBORU w 2021 r., z najlepszym wynikiem 107% wzorca spośród wszystkich nowo rejestrowanych odmian o FAO 250, co przekłada się na dodatkowe aż 960 kg suchego ziarna więcej z hektara. Wysokość roślin – 12 cm do wzorca, jasno wskazuje główny kierunek użytkowy odmiany, tj. uprawa na ziarno. Cechuje ją bardzo dobra odporność na wyleganie oraz silny efekt stay green. Kolby typu flex, z ziarnem typu pośredniego z przewagą dent.
 • Hardware (K) – (FAO 260) cechują ją wysokie i wierne plony suchej masy, niezależnie od warunków pogodowych, co potwierdzają wyniki badań PDO 2019–2022. Ziarno typu pośredniego, z przewagą dent, o wysokim udziale skrobi by-pass, tj. lepiej trawionej w jelicie cienkim, dzięki czemu jest znakomitą bazą dla wysokoenergetycznej paszy. Nawet w warunkach stresu wykształca regularne i wypełnione kolby.
 • Codizouk (K) – (FAO 270) odmiana zarejestrowana w COBORU w 2017 r. Wykształca silne i wysokie, a przy tym stabilne rośliny, dające wysokie plony świeżej i suchej masy (średnio 22,76 t/ha, COBORU 2020). Kiszonka o wysokiej strawności, dzięki niskiemu udziałowi włókien ADF i NDF w suchej masie. Od 2019 r. należy do niej oficjalny rekord Polski w plonie ogólnym świeżej masy z hektara, z wynikiem 78,08 t/ha. Dzięki silnemu systemowi korzeniowemu sprawdza się także na słabszych stanowiskach.
Suszenie kukurydzy w tym roku odbywa się znacznie większym kosztem. Warto wybierać odmiany, których ziarno szybciej oddaje wodę
Suszenie kukurydzy w tym roku odbywa się znacznie większym kosztem. Warto wybierać odmiany, których ziarno szybciej oddaje wodę

KWS

 • Almondo (Z) – (FAO 230) odmiana zarejestrowana w Polsce w 2022 r. uzyskała najwyższy plon ziarna w grupie wczesnej w COBORU (110% wzorca). Ziarno flint-dent. W doświadczeniach rejestracyjnych COBORU 2020–2021 średnia wilgotność ziarna w czasie zbioru to 26,5%. Bezpieczna w uprawie, pozwala zminimalizować ryzyko straty plonu. Wcześnie dojrzewa, nawet po chłodnym kwietniu 2021 r. uzyskała plon 139,7 dt /ha, o wilgotności 27,8%. Bardzo dobrze oddaje wodę z ziarna, nawet w niekorzystnych pogodowo latach, polecana do uprawy na terenie całego kraju.
 • KWS Camillo (Z) – (FAO 250) zarejestrowana w kraju w 2022 r. Wysoki poziom plonowania ziarna o niskiej wilgotności (ziarno typu dent). Stabilnie plonuje w różnych warunkach pogodowych. Polecana do uprawy na różnych typach gleb, również na mozaikowatych. Wysoka zdrowotność, tolerancja na wyleganie łodygowe, dobry efekt stay green. W doświadczeniach rejestracyjnych COBORU 2021 r. plon suchego ziarna wyniósł 130,9 dt /ha (przy wilgotności 27,4%). Pomimo typowego dla dentów dużego zapotrzebowania na ciepło, sprawdziła się w chłodnych latach 2020–2021.
 • Qualito (K) – (FAO 230), ziarno flint-dent. Rejestracja w Polsce 2022. W doświadczeniach rejestrowych COBORU w latach 2020–2021, plon ogólny świeżej masy wyniósł 653 dt/ha i był to najwyższy wynik plonowania w grupie odmian wczesnych na kiszonkę. Plon ogólny suchej masy wyniósł 205,5 dt/ha, tj. 11,7 dt/ha więcej od wzorca. Dojrzewa w pierwszej połowie września, uzyskując przy tym wysoką koncentrację energii w biomasie. Ziarno w kolbie jest w dojrzałości prawie pełnej. Odmiana o silnym efekcie stay green i dobrym wigorze początkowym. Polecana na gleby średnie i mozaikowate.
 • Tondo (K) – (FAO 250) odmiana o ziarnie flint-dent. Zarejestrowana w Czechach w 2022 r., w Polsce badana w doświadczeniach rejestrowych. Wyróżnia się wysokim plonem ogólnym s.m. oraz plonem kolb (ziarna). Daje wysoki plon skrobi o dużej koncentracji w kiszonce. Dobrze radzi sobie na glebach wolno ogrzewających się wiosną, o dużych wahaniach temperatur między nocą a dniem. Tondo wyróżnia się dużą tolerancją na fuzariozy kolb, łodyg i liści. W doświadczeniach rejestrowych COBORU uzyskała plon 204,4 dt/ ha (102% wzorca) o średniej zawartości suchej masy w plonie 31,1%.

Lidea

 • ES Submarine (Z) – (FAO 230) dzięki genetyce Tropical Dent cechuje się szybkim dosychaniem ziarna oraz sprawnym oddawaniem wody w suszarni (ziarno w typie dent). Odmiana uniwersalna glebowo, nadaje się do uprawy na każdym stanowisku. Wysoki potencjał plonowania potwierdzają wyniki badań rejestrowych i porejestrowych, w których uzyskała ona odpowiednio 106, 104 i 102% wzorca w latach 2019–2021. Cechuje ją mocny wczesny wigor wzrostu oraz wysoka odporność na głownię i Fusarium kolb.
 • LID2210C (Z) – (FAO 240) odmiana zarejestrowana w Polsce w 2022 r. Charakterystyczne ziarno, w typie początkowo zbliżonym do flint, natomiast wypełnione skrobią mączystą (typu dent), zapewnia jej szereg zalet, takich jak uniwersalność glebowa, świetna odporność na suszę, wysoki i stabilny plon oraz szybkie dosychanie ziarna. Cechy te potwierdziły się w badaniach COBORU, w których uzyskała najwyższy plon ziarna suchego (108% wzorca) oraz najniższą wilgotność (2,4% niższa od wzorca) spośród wszystkich zarejestrowanych odmian. Dzięki nisko osadzonej kolbie nie jest podatna na wyleganie.
 • ES Joker (K) – (FAO 240) odmiana o wysokim plonie suchej i świeżej masy na średnich i dobrych stanowiskach. Kiszonka ma bardzo dobre parametry strawności włókna, zawartości energii oraz strawności ogólnej, gwarantowanej dzięki obecności (wysokiemu udziałowi) ziarna typu flint. Cechuje ją mocny wczesny wigor wzrostu, bardzo dobry efekt stay green, a także odporność na wyleganie oraz głownię guzowatą. Odmiana może być także zbierana na ziarno.
 • LID3620C (K) – (FAO 260) odmiana po drugim roku badań rejestrowych w COBORU, uzyskała w nich najwyższy plon suchej masy spośród wszystkich odmian. Jest odmianą uniwersalną glebowo, o ziarnie typu flint-dent. Gwarantuje wysokoenergetyczną kiszonkę, o wysokiej zawartości skrobi. Ponadto charakteryzuje się wysoką zdrowotnością, w szczególności niską podatnością na głownię.
Odmiany typu dent mają większe wymagania termiczne na początku wegetacj
Odmiany typu dent mają większe wymagania termiczne na początku wegetacji

Limagrain

 • LG 31.240 (Z) – (FAO 230) to najnowsza genetyka odmian ziarnowych. Mieszaniec o bardzo dużym i stabilnym potencjale plonowania. Cechuje się wybitnym wczesnym wigorem oraz wysoką zdrowotnością roślin, w szczególności dobrą odpornością na fuzariozę kolb i łodyg, co przekłada się na bardzo dobrą odporność na wyleganie. Odmiana poprowadzona i uprawiana w technologii Hydraneo, wykazuje większą tolerancję na stres suszy. Rekomendowana w całym kraju.
 • LG 32.257 (Z) – (FAO 250) nowa odmiana w dwóch różnych latach stabilnie plonowała, znacznie powyżej wzorca (doświadczenia BSA, Niemcy). W procesie rejestracji w COBORU. Łączy wysoki plon ziarna, zdrowotność i wysoką jakość kiszonki o wysokiej zawartości energii, dzięki czemu jest bardzo wydajna w produkcji mleka. Sprawdzona w każdych warunkach uprawy. Polecana także na słabsze stanowiska. Bardzo dobry wczesny wigor oraz duża odporność na wyleganie korzeniowe. Bardzo dobra wymłacalność ziarna oraz oddawanie wody.
 • LG 31.245 (K) – (FAO 240) odmiana z programu LG Animal Nutrition, o wysokim potencjale plonowania na kiszonkę oraz wysokiej strawności włókna DINAG – 53,4. Charakteryzuje się dużym udziałem kolb (55%) w plonie ogólnym s.m., dobrym wigorem początkowym oraz mocnym efektem stay green. Bardzo dobrze sprawdza się w warunkach chłodnej wiosny. Zarejestrowana jest również na ziarno. Wykształca charakterystyczne, czerwone ziarniaki, o wysokiej MTZ. Rekomendowana w całym kraju.
 • LG 31.280 (K) – (FAO 260) odmiana o regularnym i bardzo wysokim, stabilnym poziomie plonowania. Duży udział kolb w plonie ogólnym, wysoka strawność włókna oraz bardzo wysoki i stabilny plon ogólny suchej masy na różnych glebach. Polecana dla hodowców, którzy podają dawki, bazujące głównie na sianokiszonkach, a zawartość kukurydzy jest w nich mniejsza lub równa 60%. Skarmianie kiszonką z LG 31.280, czyli bogatą w skrobię, zwiększa pobranie paszy, optymalizuje procesy trawienne, co przekłada się na wyższą mleczność krów.

Mas Seeds

 • Mas 23M (Z) – (FAO 250) odmiana typu dent. Cechuje się powtarzalnym i wysokim plonowaniem w całym kraju. Ziarno bardzo szybko dosycha i zapewnia niską wilgotność zbioru. Odmiana z oferty Waterlock o podwyższonej tolerancji na suszę. Rośliny niskie, z nisko osadzonymi kolbami, co ułatwia i przyspiesza zbiór. Polecana na każdy rodzaj gleb, szczególnie na te podatne na niedobory wody.
 • MAS 306.P (Z) – (FAO 260) odmiana o wysokim potencjale plonotwórczym i stabilnych cechach agronomicznych. Reprezentuje genetykę dent nowej generacji. Ziarno typu dent i pośredni typ kolby. Jest to odmiana bardzo niska i sprężysta aż do później jesieni, dzięki czemu zapewnia łatwy zbiór bez strat. Dodatkowo szybko oddaje wodę z ziarna.
 • Hulk (K) – (FAO 250) silnie ulistniona i pokaźna roślina, która zapewnia wysokie plony kiszonki. Ziarno typu flint-dent i kolba typu flex. Charakteryzuje się wysoką wartością żywieniową i wysoką zawartością skrobi. Zapewnia doskonałą strawność ogólną. Wyróżnia się dobrą zdrowotnością, a wysoki wskaźnik stay green umożliwia elastyczną datę zbioru. Dodatkowo cechuje się przydatnością na CCM i biogaz.
 • MAS 24.C (K) – (FAO 250) odmiana o wysokim potencjale plonowania, do wykorzystania zarówno na ziarno, jak i na kiszonkę. Cechuje się oryginalną genetyką flint-dent-dent, która zapewnia wysokie i stabilne plonowanie. Kolby są nabite, dobrze zaziarnione, o wysokiej MTN. Rośliny mają dobry wigor początkowy, mocne łodygi oraz wysoką tolerancję na fuzariozę.

RAGT

 • RGT Smartboxx (Z) – (FAO 250) odmiana o ziarnie typu flint-dent. Rośliny średnie do wysokich, bardzo regularne kolby, mocne ulistnienie. Bardzo dobry stay green i doskonała zdrowotność zarówno części wegetatywnej, jak i kolby. Dobrze radzi sobie na każdych stanowiskach. Bardzo dobry wigor początkowy. Wysoki potencjał plonowania na ziarno przy niskiej jego wilgotności, co potwierdzyły wyniki COBORU. Uniwersalna odmiana ze względu na wielokierunkowość uprawy. Na kiszonkę oprócz wysokich plonów cechuje się wysoką wartością żywieniową. Polecana w całym kraju, poza rejonami najmniej korzystnymi termicznie.
 • RGT Exxact (Z) – (FAO 260) odmiana o ziarnie typu dent. Wykształca wysokie rośliny. Dobry wigor początkowy i dobre zapylenie. Zarówno części wegetatywne, jak i kolba o bardzo wysokiej zdrowotności. Wysoki potencjał plonowania, potwierdzony doświadczeniami COBORU i wynikami w produkcji polowej. Bardzo dobrze oddaje wodę z ziarna, co obniża koszty suszenia. Wysoka tolerancja na warunki stresowe – gama odmian stressless. Przydatna w rejonach odpowiednich dla tej wczesności.
 • RGT Lacteaxx (K) – (FAO 250) odmiana o ziarnie typu flint-dent. Wysoki plon ogólny s.m. oraz udział kolb w plonie ogólnym s.m. Wysokie wartości odżywcze kiszonki. Rośliny wysokie, silnie ulistnione, kolby bardzo regularne. Dobry stay green. Bardzo dobry wigor początkowy – mało wrażliwa na choroby. Duża stabilność w trudnych warunkach. Polecana w rejonach odpowiednich dla tej wczesności.
 • RGT Exxsposition (K) – (FAO 260) odmiana o ziarnie typu dent, o bardzo wysokich roślinach i mocnym ulistnieniu, dająca bardzo wysoki i stabilny plon ogólny suchej masy. Wysoki plon energii oraz dobra strawność. Szybki wzrost początkowy dla tej wczesności. Bardzo dobry stay green i wysoka tolerancja na helmintosporiozę liści, głownię łodyg i kolb oraz fuzariozę kolb. Polecana w rejonach odpowiednich dla tej wczesności.

Saatbau

 • Casandro (Z) – (FAO 240–250) charakteryzuje się wysokim udziałem ziarna w kolbie, a co za tym idzie – wysokim plonem. Dzięki dobrej tolerancji na chłody odmiana może być uprawiana na terenach o zróżnicowanym klimacie. Rośliny są wysokie, mocno ulistnione i zdrowe, w szczególności odporne na fuzariozę oraz głownię guzowatą. Odmiana uzyskała rekordowe wyniki plonowania w warunkach suszy 2018 r., uzyskując 2. miejsce w badaniach PDO.
 • Kasano (Z) – (FAO 240) to odmiana zarejestrowana w UE w 2021 r. Bardzo wysoki potencjał plonowania ziarna, potwierdzony w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU. Typ ziarna flint-flint-dent wskazuje na wysoką jakość – rekomendowaną do produkcji grysu. Odmianę cechuje dobra zdrowotność kolb i łodyg, wysoka odporność na wyleganie i wysoka odporność na wiosenne chłody. Szybko oddaje wodę z ziarna, co ogranicza koszty suszenia.
 • Tipico (K) – (FAO 230–240) odmiana zarejestrowana w Polsce w 2021 r. z najlepszymi wynikami plonowania suchej masy w dwuleciu oficjalnych badań (105% w 2018 r. i 113% w 2019 r.). W doświadczeniach PDO w 2020 i 2021 r. uzyskała najwyższe plony suchej masy w grupie wczesnej, przewyższając plonowaniem większość odmian kiszonkowych z grup późniejszych. Tolerancja słabszych stanowisk oraz tolerancja na okresowe susze sprawiają, że może być uprawiana we wszystkich regionach kraju.
 • Delft (U) – (FAO 250) to nowość w ofercie, odmiana zarejestrowana w UE. Wysoki potencjał plonowania ziarna i bardzo wysokie plony suchej masy czynią tę odmianę uniwersalną. Wysokie rośliny, o szerokich liściach i wysoki udział kolb i skrobi w zakiszanej masie, zapewniają dobrą energetyczność kiszonki. Wyróżnia ją szybki, wczesny wigor i mocny efekt stay green.

Saaten Union

 • Pumori (Z) – (FAO 220) odmiana wysoko i stabilnie plonuje. Ziarno typu flint-dent. Kolby bardzo dobrze zaziarnione, typu flex, o 14–16 rzędach w kolbie i 32–38 ziarniakach w rzędzie. Bardzo dobre oddawanie wody i wymłacalność. Rośliny średnio wysokie, o sztywnej łodydze. Odmiana zdrowa, tolerancyjna na głownię i choroby fuzaryjne kolb i łodyg. Rośliny o dobrym wigorze początkowego wzrostu, z tolerancją na chłodne i suche okresy wiosenne. Wysokie zdolności adaptacyjne – bardzo dobrze sprawdza się na glebach bardzo dobrych, jak i na glebach słabszych i stresowych.
 • Sumumba (Z) – (FAO 250) odmiana o wysokim potencjale plonotwórczym. Ziarno typu flint-dent. Kolba typu flex o 16 rzędach w kolbie i 34–40 ziarnach w rzędzie. Adaptuje się do zmiennych warunków glebowo-klimatycznych, osiągając przy tym wysokie i stabilne plony. Doskonale radzi sobie na słabych stanowiskach, gdzie często dochodzi do okresowych deficytów wody. Toleruje okresy wysokich temperatur. Rośliny o dużym wigorze wzrostu początkowego, o bardzo dobrej zdrowotności – wysokiej tolerancji na choroby fuzaryjne kolb i helmintosporiozę.
 • Sucorn (K) – (FAO 260) odmiana o typie ziarna flint-dent, o wysokim udziale ziarna w kiszonce (udział kolb w całej roślinie to 50%). Kolba typu flex wykształca 16 rzędów w kolbie i 30–38 ziarniaków w rzędzie. Bardzo dobry wigor początkowy, co gwarantuje wyrównane wschody. Rośliny wysokie, bardzo ulistnione, odporne na więdnięcie i zasychanie liści. Łodygi mocne i odporne na wyleganie. Toleruje słabe i okresowo przesuszone gleby, także zimne i zlewne. Toleruje chłody i susze wiosenne. Tolerancyjna na głownię guzowatą.
 • Susann (K) – (FAO 260) odmiana sprawdzona w praktyce. Dzięki bardzo dużej i w pełni zaziarnionej kolbie typu flex, o ziarnie flint (liczba rzędów: 18–22; ziarniaków w rzędzie: 30–38), udział ziarna w biomasie wynosi minimum 50%. Wysoka zawartość skrobi w roślinie warunkuje wysoką energetyczność, a tym samym uzyskanie wysokojakościowej kiszonki. Podwyższona tolerancja na okresowe niedobory wody oraz na letnie wysokie temperatury. Rośliny wysokie, silnie ulistnione, odporne na wyleganie, o wysokiej zdrowotności, zarówno na głownię guzowatą, jak i fuzariozę. Sprawdza się na glebach od słabych, stresowych, do stanowisk o wysokim potencjale produkcyjnym.
Omacnica prosowianka uszkadza nie tylko łodygi, ale także kolby. Warto wybierać odmiany, które są bardziej tolerancyjne na szkodnika
Omacnica prosowianka uszkadza nie tylko łodygi, ale także kolby. Warto wybierać odmiany, które są bardziej tolerancyjne na szkodnika

Syngenta​

 • SB1830 (SY Helenor) (Z) – (FAO 250–260) mieszaniec o ziarnie w typie dent, z programu hodowlanego Artesian, czyli odmian o podwyższonej tolerancji na suszę oraz upały. Charakteryzuje się bardzo wysokim oraz stabilnym potencjałem plonowania. Sprawdza się na słabszych stanowiskach, z wyjątkiem gleb wolniej nagrzewających się wiosną. Wyróżnia się wysoką odpornością na wyleganie łodygowe. Szybko oddaje wodę z ziarna przed zbiorem.
 • SC3360 (SY Granaris) (Z) – (FAO 270) mieszaniec o ziarnie w typie dent, z programu hodowlanego Artesian. Cechuje się wybitną tolerancją na suszę oraz wysokie temperatury. Plonuje wysoko oraz schodzi z pola z niską wilgotnością. Kolba w typie flex, z grubym ziarnem, o wysokiej MTZ. Odmiana przeznaczona dla centralnej i południowej Polski. Wymaga optymalnej dla dentów temperatury gleby do siewu. Możliwość uprawy na wszystkich typach gleb, ze względu na dobrą adaptację.
 • ​MaxiMaize SY 250E – (FAO 250) mieszanina topowych odmian kukurydzy Syngenta z grupy Powercell. Typ ziarna flint-dent. Połączenie trzech odmian gwarantuje kiszonkę wysokiej jakości oraz stabilność plonowania. Kiszonka charakteryzuje się wysoką strawnością włókna oraz wysoką zawartością skrobi. Nadaje się na wszystkie typy gleb. Synergia odmian wpływa na dobrą tolerancję na niekorzystne warunki pogodowe. Silny stay green oraz wysoki wigor początkowy. Wysoka odporność na wyleganie.
 • SY Aniston (K) – (FAO 250) mieszaniec o ziarnie typu flint-dent, nadaje się również do uprawy na ziarno i biogaz. Rośliny wysokie, bogato ulistnione, gwarantujące wysoki plon suchej masy. Świetne wyniki plonowania na kiszonkę w doświadczeniach firmowych w 2022 roku. Silny stay green. Kolby długie, w typie flex, ziarniaki z przewagą flinta. Wigor początkowy na wysokim poziomie. Świetna adaptacja odmiany do różnych warunków pozwala na uprawę w całym kraju.


Picture of the author
Autor Artykułu:dr Maria Walerowska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ten artykuł pochodzi z wydania 12/2022

czytaj więcej

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)