Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Technika>Nowe technologie>

Rolnictwo precyzyjne w praktyce. Jak to działa? Centrum operacyjne John Deere i Agro-Efekt

Najnowsze maszyny, cyfrowe technologie, dane satelitarne, Internet – to wszystko łączy się w jeden system, który pozawala rolnikom lepiej, wydajniej i efektywniej zarządzać uprawami w swoim gospodarstwie. A co najważniejsze – z odczuwalnymi w portfelu korzyściami finansowymi. Tyle w teorii. A jak to działa w praktyce? Postanowiliśmy to sprawdzić i dlatego wybraliśmy się do Sycowa do siedziby firmy Agro-Efekt gdzie zapoznaliśmy się z zasadami działania centrum operacyjnego

Bartłomiej Czekała24 maja 2022, 21:50

O tym jak działają w praktyce systemy tworzące rolnictwo precyzyjne najlepiej sprawdzić u rolnika – praktyka, dlatego o swoich doświadczeniach z centrum operacyjnym John Deere i Agro–Efekt opowiedział nam Krzysztof Bochniak, zarządca kilkusethektarowego gospodarstwa rolnego w Sycowie, specjalizujący się w uprawie zbóż ozimych, rzepaku i kukurydzy.

- Naszą przygodę z rolnictwem precyzyjnym w gospodarstwie zaczęliśmy kilka lat temu od zakupu ciągnika z systemem Auto-track do prowadzenie równoległego i automatycznego maszyn o szerokości do 6 metrów. Potem zaczęliśmy wprowadzać nawożenie precyzyjne, mapy aplikacyjne, a teraz także opryskiwacz działa  w tym systemie i dawkuje ciecz według wskazań tych map – mówi rolnik z Sycowa. Jak dodaje, także pobieranie prób glebowych jest przeprowadzane zgodnie z wytycznymi z centrum operacyjnego.

- Pierwszym elementem pobierania prób glebowych jest tworzenie siatek poboru tych prób. Robimy to z wykorzystaniem satelitarnych map glebowych NDVI ukazujących w czasie wegetacji słabsze i lepsze miejsca na polu. Wiąże się to z tym, że miejsca te są zazwyczaj mniej zasobne – wychodzi tu mozaikowatość gleb. Możemy dzięki tym mapom wyrównywać zasobność tych miejsc w poszczególne składniki aby dojść do wyrównania łanu i plonu – mówi Tomasz Mielczarek, specjalista ds. rolnictwa precyzyjnego Agro-Efekt.

Pole pod pełną kontrolą

Ważnym obszarem rolnictwa precyzyjnego są: zdalna kontrola parametrów maszyn obsługujących gospodarstwo oraz zdalne zarządzanie ich pracą. Spektrum możliwości rolnika jest bardzo szerokie. Może on na przykład wysyłać prace polowe do wykonania oraz mapy areałów. Rolnik poprzez system GPS i aplikację tworzy wirtualny obraz pola, co jest niezbędne przy tak zwanym prowadzeniu równoległym. Zgodnie z mapą satelitarną maszyna zostaje wyposażona w obraz pola, po którym jest prowadzona. Funkcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku niesymetrycznych krawędzi pola. Dotyczy to zarówno oprysków, nawożenia, jak i uprawy oraz zbioru kombajnem. Mapowanie pól pozwala również na kontrolę wegetacji upraw, co zdecydowanie zwiększa szansę na skuteczną i precyzyjną interwencję środkami ochrony roślin lub nawozami. 

Poprzez aplikację Ops Center rolnik ma możliwość pełnego zarządzania swoim gospodarstwem, począwszy od śledzenia pracujących maszyn i ich wydajność po kompletny dziennik polowy z automatycznym raportowaniem zabiegów oraz pełne doradztwo agronomiczne wraz z lustracjami upraw przez agronomów. Lustracje zawierają diagnozę napotkanego problemu, receptę zastosowania ŚOR oraz dokumentacje fotograficzną w aplikacji.

Elementy Centrum Operacyjnego Agro-Efekt

Próby glebowe - pobór gleby odbywa się wykorzystując technologie GPS. Miejsca poboru wyznaczane są na podstawie historycznych zdjęć satelitarnych lub klasycznych rastrów max. 3 ha. Na podstawie wyników analizy labolatoryjnej tworzone są mapy zawartość składników pokarmowych, plany nawozowe oraz mapy Zmiennej Aplikacji Nawozów. (VRA)

Mapy NDVI – to mapy wegetacyjne wykorzystywane do wyznaczenia stref zmiennej aplikacji nawozów azotowych w trakcie trwania wegetacji, map zmiennej gęstości siewu oraz wyznaczenia homogenicznych stref poboru gleby. Zdjęcia pozyskiwane są z Satelity oraz dronów wyposażonych w kamerę multispekralną.

Raport stanu pola – to zbiór zdjęć satelitarnych pokazujących informacje o stanie uprawy m.in. Presje patogenów, choroby grzybowe oraz , susze oraz nieodpowiednie nawożenie. Raport wysyłany jest rolnikowi pocztą elektroniczną raz w tygodniu uwzględniając zachodzące zmiany w wegetacji we wskazanych obszarach uprawy.

Fizyczne stacje meteo - Informacje pozyskiwane ze stacji meteorologicznych umożliwiają podejmowanie racjonalnych decyzji odnoście wykonania zabiegów agrotechnicznych m.in.: Okno Opryskowe, efektywność nawożenia oraz dostępność terenu. Analiza danych meteo pozwala na pełne obrazowanie czasu i miejsca występowania chorób grzybowych, presji patogenów oraz występowania szkodników.

Ochrona i nawożenie roślin z GPS

Ochrona i nawożenie roślin to kolejne obszary, w których rolnictwo precyzyjne wydaje się być nieodzowne. Kontrola stanu upraw, ich monitorowanie i mapowanie pól dają rolnikowi informacje, które z obszarów wymagają interwencji. Na podstawie obrazu pola wykorzystuje się technikę zmiennego dawkowania, która polega na zmiennej intensyfikacji aplikowania środków ochrony roślin czy nawozów, by poprawić kondycję uprawy tam, gdzie jest to konieczne. Rolnictwo precyzyjne pozwala również na regulację wysokości łanu. Jak mówi Krzysztof Bochniak, kiedyś taki zabieg wykonywało się, stosując jedną dawkę cieczy na całe pole, dzisiaj, wykorzystując rolnictwo precyzyjne, można to zrobić dokładniej.

   Precyzyjne systemy wspomagające pracę rolnika to bez wątpienia przyszłość rolnictwa. Trudne wyzwania w produkcji roślinnej wymagają specjalnych rozwiązań, które pomogą każdemu rolnikowi zrealizować najważniejsze cele takie jak: optymalizacja pracy, zwiększenie plonów, zmniejszanie kosztów produkcji i ochrona środowiska.  

Więcej informacji w materiale filmowym poniżej. Zachęcamy do obejrzenia!

Bartłomiej Czekała, Szymon ŚliwińskiPicture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)