Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Świnie>Organizacja produkcji świń>

Pomyślne odsadzenie prosiąt zależy od 3 warunków

Obrazek

W Unii Europejskiej antybiotyki stymulujące wzrost zostały zakazane lata temu, a od tego roku nie można już stosować tlenku cynku na poziomie farmakologicznym. Czy nadal możliwe jest osiągnięcie doskonałej wydajności u prosiąt po odsadzeniu? Odpowiedź brzmi: tak, ale muszą być spełnione 3 warunki.

Anna Kurek29 grudnia 2022, 10:10

Status zdrowotny fermy jest ważnym punktem wyjścia dla dobrej wydajności prosiąt, ponieważ prosięta odsadzone od maciory są podatne na zakażenie wszelkimi patogenami. Połączenie stresu związanego z odsadzeniem i często niskiego spożycia paszy po odsadzeniu może zaszkodzić jelitom prosiąt. To otwiera wrota wejścia patogenom. Z tego powodu jest to dla prosiąt kiepski sposób na rozpoczęcie fazy odchowu.

 

Środki bezpieczeństwa biologicznego

Zewnętrzne środki bezpieczeństwa biologicznego są bardzo ważne, aby zapobiec przedostawaniu się patogenów do gospodarstwa. W przypadku patogenów występujących w stadzie należy w jak największym stopniu ograniczyć wewnętrzne ich  rozprzestrzenianie się. Należy zastosować wewnętrzne środki bezpieczeństwa biologicznego, na przykład odpowiednie ścieżki robocze (od młodszych do starszych zwierząt), stosowanie oddzielnych narzędzi (w różnych kolorach) dla różnych grup wiekowych i technologicznych świń itp.

Stosowanie protokołów bezpieczeństwa biologicznego z jasnymi instrukcjami pracy dla opiekunów zwierząt jest również dobrym sposobem na utrzymanie wysokiego poziomu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa biologicznego.

 

1. Zdrowe lochy, żywotne noworodki

Zdrowe lochy są niezbędnym elementem by uzyskiwać żywotne nowonarodzone prosięta, a zaczyna się to od odchowu zdrowych loszek. Przyszłe matki muszą być hodowane przy równomiernym rozwoju kośćca i narządów rozrodczych. Dla odpowiedniej produkcji mleka podczas laktacji ważne jest, aby loszki otrzymywały optymalne pożywienie dla prawidłowego rozwoju wymion. Takie specjalistyczne żywienie młodych samic należy rozpocząć w wieku 90 dni.

Bardzo ważne jest również uzyskanie prawidłowej masy ciała i grubości słoniny przy pierwszej inseminacji. Właściwa kondycja ciała zależy od pochodzenia genetycznego loszki. Podczas ciąży loszki powinny być karmione zgodnie z ich zapotrzebowaniem pokarmowym.

Podczas porodu należy zachować szczególną ostrożność. Celem jest płynny i krótki poród oraz wystarczająca produkcja siary. Gdy te czynniki zostaną spełnione, zapewnią żywotne prosięta z dużą masą urodzeniową: doskonały start w życie prosiąt.


2. Wysokie pobranie paszy przed odsadzeniem

Wystarczające spożycie siary i mleka od matki jest najlepszym sposobem na prawidłowy wzrost prosiąt w okresie laktacji. Jednak dla łagodnego przejścia odsadzenia od loch ważne jest również, aby przed odłączeniem od matek prosięta nauczyły się trawić surowce inne niż mleko. Wysokie spożycie paszy przed odsadzeniem skutkuje dobrym pobraniem po odsadzeniu. Aby zapewnić wysokie spożycie paszy przed odsadzeniem, należy wziąć pod uwagę kilka ważnych punktów:

 

Zacznij wcześnie: w zależności od produktu paszę prestarter można oferować już od drugiego dnia; 

Wybierz właściwe miejsce karmienia. Ponieważ prosięta uczą się jedzenia od matki, umieść karmnik obok głowy lochy; 

Zapewnij świeżą paszę: upewnij się, że prosięta zawsze mają świeżą paszę. Rozpocznij podawanie  od małych ilości co najmniej trzy razy dziennie. Miseczki dla osesków powinny być łatwo dostępne i zawsze utrzymywane w czystości;

Zmień czas na następne karmienie: W przypadku każdego miotu dzienne spożycie paszy określa moment, w którym nadchodzi pora następnego karmienie. To nie tylko obniża koszty, ale także pomaga w rozwoju przewodu pokarmowego prosiąt. Z kolei bardziej rozwinięty przewód pokarmowy lepiej zniesie zmiany okołoodsadzeniowe;

Unikaj zmiany paszy w okresie odsadzenia: pasza, którą prosięta otrzymywały przed odsadzeniem, powinna być również podawana w pierwszych dniach po odsadzeniu. Każda zmiana paszy oznacza dostosowanie się przewodu pokarmowego prosiąt. Często prowadzi to do tymczasowej redukcji spożycia pożywienia.

3. 5-gwiazdkowe środowisko po odsadzeniu

Po przybyciu prosiąt do odchowalni należy zapewnić im 5-gwiazdkowe warunki utrzymania.

Świeża pasza w czystych karmnikach musi być dostępna, gdy prosięta przybywają do kojca. Nie tylko pasza powinna być znana prosiętom odsadzonym od maciory, ale także karmnik. Na przykład, jeśli w kojcu porodowym używany jest karmnik okrągły, podobny karmnik można tymczasowo umieścić  w odchowalni (z punktu widzenia bezpieczeństwa biologicznego karmnik nie powinien być przenoszony z sektora porodowego do odchowalni).
To zachęci prosięta do szybkiego rozpoczęcia jedzenia po odsadzeniu. I zawsze zapewniaj świeżą wodę (minimalny przepływ wody 0,7 litra/minutę) z wystarczającą ilością miejsca do picia (maksymalnie dziesięć prosiąt na poidło). Rozważ dodatkowe zaopatrzenie w wodę w pierwszym tygodniu, aby zapewnić komfort i wystarczającą ilość wody.

Trzymanie miotów razem zapobiegnie walce o ustalenie nowej hierarchii w grupach po odsadzeniu. Ponadto ograniczy również rozprzestrzenianie się patogenów z porodówki. Kiedy połączenie prosiąt z różnych miotów jest konieczne, ważne jest, aby upewnić się, że w kojcach na odchowalni zapewnione są materiały manipulacyjne i zabawki dla prosiąt. Zmniejszy to agresywne interakcje między prosiętami.

 

W przypadku umieszczania odsadzonych prosiąt odchowalnia powinno być sucha i mieć odpowiednią temperaturę. Temperatura powinna być dostosowana do masy ciała prosiąt w momencie odsadzenia. W wielu gospodarstwach waga po odsadzeniu wzrosła, ale ustawienie temperatury w odchowalni nie uległo zmianie. W przypadku ogrzewania podłogowego podłoga powinna mieć odpowiednią temperaturę, gdyż prosięta bezpośrednio po umieszczeniu w odchowalni same określą powierzchnię leżenia i odchodów.
Prosięta potrzebują świeżego powietrza, ale należy zapobiegać przeciągom. Dostępne są czujniki klimatyczne, które mogą pomóc sprawdzić jakość powietrza prosiąt (np. poziomy amoniaku i CO2).


Integralne podejście do sukcesu po odsadzeniu

Gdy wszystkie te elementy są przestrzegane, prosięta powinny być w stanie lepiej stawić czoła wyzwaniu związanemu z odsadzeniem. Spowoduje to lepsze pobierania paszy w odchowalni. Nastąpi stały wzrost spożycia paszy. Zapewni to, że sprawność przewodu pokarmowego, a następnie pozytywnie wpłynie na wydajność po odsadzeniu. 

Źródło: PigProgressPicture of the author
Autor Artykułu:Anna Kurek
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)