Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Dopłaty bezpośrednie 2022: Wnioski w ARiMR od 15 marca do 16 maja. Jakie zmiany dla rolników?

Od wtorku 15 marca do poniedziałku 16 maja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2022 rok. Na razie ARiMR nie przewiduje przedłużenia tego terminu o miesiąc jak to było w poprzednich latach, ale wszystko się jeszcze może wydarzyć. We wnioskach jest klika zmian - warto o nich wiedzieć!

Kamila SzałajBartłomiej Czekała14 marca 2022, 08:33

W tym roku, podobnie jak w poprzednim, dokumenty będzie można złożyć tylko za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. 

Ale UWAGA! Zmieni się miejsce i sposób logowania do aplikacji eWniosekPlus - rolnik będzie mógł złożyć wniosek po zalogowaniu się do Platformy Usług Elektronicznych (PUE), dostępnej na stronie internetowej ARiMR. 

Aby złożyć wniosek przez Internet, nie jest wymagany bezpieczny podpis elektroniczny. Aplikacja automatycznie wysyła wniosek do właściwego biura powiatowego.

Chcesz otrzymać dopłaty do gruntu rolnego? Musis zmieć prawo ich użytkowania!

Ważną zmianą jest też wprowadzenie wymogu posiadania przez rolnika ubiegającego się o płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, płatności ONW, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczną (PROW 2014-2020), płatność ekologiczną (PROW 2014-2020) prawa do użytkowania wszystkich gruntów, do których ubiega się on o przyznanie płatności.

Składka na ubezpieczenie upraw z dopłat bezpośrednich

Kolejną nowością będzie to, że ARiMR w imieniu rolnika dokona przelewu części dopłat na rachunek bankowy zakładu ubezpieczeń, w którym rolnik wykupił ubezpieczenie upraw z dotacją Skarbu Państwa. W ten sposób rolnik, za pośrednictwem ARiMR, opłaci polisę.

Aby wykonać taki przelew, rolnik, w terminie do 30 września, musi złożyć za pośrednictwem strony internetowej ARiMR, żądanie przekazania na rachunek bankowy zakładu ubezpieczeń kwoty należnych składek z tytułu ubezpieczenia. Składka zostanie przekazana na rachunek zakładu ubezpieczeń jedynie w przypadku, gdy jej wielkość znajdzie pokrycie kwocie przyznanych przez ARMR płatności, po odliczeniu ewentualnych potrąceń. 

Dodatkowa dopłata UPP. Ile zatem pieniędzy dostanie rolnik do 1 ha?

W tym roku przywrócona zostanie dodatkowa forma dotacji, czyli uzupełniająca płatność podstawowa (UPP). To jedna z najważniejszych zmian w dopłatach bezpośrednich. Ma ona zwiększyć wysokość dopłat bezpośrednich powyżej unijnej średniej. 

Płatność ta będzie przyznawana na takich samych warunkach, jak w 2013 r. W ramach UPP nie będzie obowiązywał limit powierzchni – do otrzymania UPP uprawnieni będą wszyscy rolnicy ubiegający się o jednolitą płatność obszarową. Na płatności w kampanii 2022 r. rząd przeznaczył 400 mln zł. To oznacza, że z tytułu UPP rolnik dostanie więc ok. 40 zł więcej do każdego ha.

Uzupełniająca płatność podstawowa (UPP): do jakich upraw będą przysługiwały dopłaty?

W 2022 roku uzupełniająca płatność podstawowa (UPP) będzie przysługiwać do następujących upraw:

 • zboża;
 • rośliny oleiste – rzepak, rzepik, słonecznik i soja;
 • rośliny wysokobiałkowe – bób, bobik, łubin słodki i groch siewny;
 • rośliny strączkowe – wyka  siewna,  soczewica  jadalna  i  ciecierzyca  pospolita;
 • rośliny strączkowe pastewne;
 • len włóknisty i oleisty;
 • konopie włókniste;
 • rośliny przeznaczone na materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany (gatunki zostaną określone w przepisach);
 • rośliny motylkowate drobnonasienne;
 • rośliny okopowe  pastewne, z wyłączeniem ziemniaków pastewnych;
 • trawy na trwałych użytkach zielonych przeznaczone na susz paszowy;
 • mieszanki roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami na gruntach rolnych innych niż trwałe użytki zielone.

Pierwszych pięć wymienionych rodzajów roślin oraz dziewiąty będą objęte płatnością również w przypadku ich uprawy w formie mieszanek. 

Ponadto UPP będzie przysługiwała do gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin.

Przyznawanie UPP jest planowane również po 2022 roku. Rząd ocenia, że od 2023 dzięki utrzymaniu UPP oraz zwiększeniu środków na płatność redystrybucyjną, która będzie przyznawana na powierzchnię 1–30 ha w gospodarstwach o powierzchni maksymalnie 50 ha, średni poziom wsparcia na hektar w tych gospodarstwach, stanowiących ok. 97 proc. wszystkich gospodarstw, będzie wyższy od przeciętnej unijnej.

Płatności PROW: zmiany w działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym

Od tego roku pojawią się także zmiany w płatnościach PROW 2014–2020 w działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym.

W ramach tego działania w 2022 r. będzie można po raz ostatni złożyć wnioski dotyczące podjęcia nowych zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych. W kolejnych latach w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego będą składane jedynie wnioski kontynuacyjne.

Poza tym dopuszczone zostanie mulczowanie międzyplonów w pakiecie „Rolnictwo zrównoważone” oraz w pakiecie „Ochrona gleb i wód”. Rozszerzona zostanie ochrona ptaków na obszarach Natura 2000 w ramach pakietu 4. Z kolei w ramach pakietu „Zachowanie zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie” zostaną dodane nowe rasy owiec: polska owca górska i białogłowa owca mięsna oraz nowe rasy kóz: koza kazimierzowska i koza sandomierska.

Bardzo ważną zmianą jest dodanie do działania rolno-środowiskowo-klimatycznego dwóch nowych pakietów – „Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk” oraz „Retencjonowanie wody”. 

Ile wynosi dopłata do ekstensywnego użytkowania łąk i pastwisk?

Pierwszy z tych pakietów - „Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk” - ukierunkowany jest na ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk. Zobowiązanie jest podejmowane od 2022 roku na okres 1 roku i może być realizowane na TUZ położonych poza obszarami Natura 2000. Płatność przyznawana jest tylko do TUZ pod warunkiem utrzymywania w gospodarstwie zwierząt trawożernych (bydło domowe, bawoły domowe, kozy, owce lub konie) przez rolnika lub małżonka w okresie 15.03 – 30.09. Stawka tej pomocy wynosi 838 zł/ha. 

Retencjonowanie wody – zasady przyznania płatności

Z kolei „Retencjonowanie wody” ma stanowić rekompensatę strat spowodowanych utrzymywaniem wody na TUZ. Zobowiązanie to będzie podejmowane od 2022 roku na okres 1 roku, a płatność w wysokości 260 zł/ha przyznawana będzie do TUZ lub obszarów przyrodniczych.

Ważną kwestia jest to, że pakiet może być realizowany jedynie na powierzchni, na której jednocześnie jest realizowane zobowiązanie w ramach wariantów pakietu 4 (poza wariantem 4.3. Murawy), pakietu 5 (poza wariantem 5.3. Murawy) lub pakietu 8.

Poza tym płatność ta będzie przysługiwać do działek rolnych, na których w danym roku, przez co najmniej 12 dni w okresie między 1 maja a 30 września była utrzymywana woda powodująca zalanie lub podtopienie. Rolnik ubiegający się o te płatność nie ma obowiązku posiadania planu działalności rolnośrodowiskowej oraz dokumentacji przyrodniczej, a także prowadzenia rejestru działalności. 

Te dwa nowe pakiety są pewnym wstępem do ekoschematów zaplanowanych w Krajowym Planie Strategicznym, który będzie realizowany od przyszłego roku. 

Zmiany w dopłatach do dobrostanu zwierząt

Kilka istotnych zmian przewidziano także w płatnościach dobrostanowych. Doprecyzowane zostały niektóre wymogi dobrostanowe. Np. warunki utrzymania w zakresie wielkości dostępnej powierzchni bytowej dla zwierząt innych niż te objęte wymogami wariantu są spełnione również, jeżeli zwierzęta te są utrzymywane w pomieszczeniach, w których utrzymuje się zwierzęta, innych niż budynki.

Będą też zmiany w zakresie wysokości zmniejszeń płatności dobrostanowej za niewypełnienie zobowiązań w zakresie zwiększonej powierzchni bytowej. Wprowadzono trzydniowy okres tolerancji w ramach pierwszego przedziału - „nie więcej niż o 5% i nie dłużej niż przez 2,5% wymaganego okresu przestrzegania wymogów, ale dłużej niż 3 dni”.

Wypłata środków z tytułu płatności bezpośrednich - podobnie jak w latach ubiegłych - rozpocznie się w połowie października bieżącego roku w formie zaliczek.


Kamila Szałaj
Bartłomiej Czekała

Fot, Envato Elements


Picture of the author
Autor Artykułu:Kamila Szałaj
Pozostałe artykuły tego autora
Picture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)