Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Jakie będą stawki dopłat do materiału siewnego w 2023 roku?

Obrazek

14 stycznia 2023 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany. Jakie stawki do materiału siewnego zbóż, strączkowych i ziemniaków? 

Dorota Kolasińska4 stycznia 2023, 07:18
Stawki dopłat do materiału siewnego są znane już od października 2022 r., wówczas pojawił się projekt ww. rozporządzenia. 

Stawka dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych konwencjonalnym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany
  • dla upraw konwencjonalnych:
1) 65 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub strączkowych 

2) 115 zł – w przypadku roślin strączkowych;

3) 350 zł – w przypadku ziemniaków.

  • dla upraw ekologicznych: 
Stawka dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych ekologicznym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynosi:

1) 78 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub strączkowych

2) 138 zł – w przypadku roślin strączkowych;

3) 420 zł – w przypadku ziemniaków. 

GATUNKI ROŚLIN UPRAWNYCH OBJĘTE DOPŁATAMI

Dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany obejmuje się materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków roślin uprawnych:

  1. Zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna, orkisz), pszenżyto, żyto;
  2. Rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
  3. Ziemniak.

MINIMALNA ILOŚĆ MATERIAŁU SIEWNEGO

Minimalna ilość materiału siewnego jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, określona jest w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, wynosi w przypadku:

1)    odmiany populacyjnej pszenicy zwyczajnej – 150 kg;
2)    odmiany mieszańcowej pszenicy zwyczajnej – 70 kg albo 1,7 jednostki siewnej;
3)    pszenicy twardej – 150 kg;
3a)  pszenica orkisz – 200 kg;
4)    odmiany populacyjnej żyta – 90 kg albo 2 jednostki siewne;
5)    odmiany syntetycznej żyta – 80 kg;
6)    odmiany mieszańcowej żyta – 60 kg albo 1,7 jednostki siewnej;
7)    odmiany populacyjnej jęczmienia – 130 kg;
8)    odmiany mieszańcowej jęczmienia – 90 kg albo 2 jednostki siewne;
9)    pszenżyta – 150 kg;
10)    owsa zwyczajnego – 150 kg;
11)    owsa nagiego – 120 kg;
12)    owsa szorstkiego – 80 kg;
13)    łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego) – 150 kg;
14)    grochu siewnego (odmiany roślin rolniczych) – 200 kg;
15)    bobiku – 270 kg; 
16)    wyki siewnej – 80 kg;
17)    soi – 120 kg;
18)    ziemniaka – 2000 kg;
19)    mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub pastewnych wymienionych w pkt 1-17 – 140 kg;
20)    mieszanek zbożowych sporządzonych z materiału siewnego odmian pszenicy orkisz – 200 kg.

Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku do listy gatunków do których przysługuje dopłata dodano pszenicę orkisz. Warto pamiętać, że dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon.

Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw i stawki dopłaty. Całkowita kwota pomocy de minimis przyznana jednemu producentowi rolnemu nie może przekroczyć wysokości 20 000 euro w okresie trzech lat podatkowych (obrotowych).

Uprawy ekologiczne w Polsce

Rząd już w październiku ub.r. zapowiedział, że stawki dopłat z tytułu zużycia do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w przypadku materiału siewnego wytworzonego metodami ekologicznymi będą o 20% wyższe niż w przypadku materiału konwencjonalnego.

Powierzchnia upraw w systemie rolnictwa ekologicznego, zgodnie z danymi Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w 2021 roku wynosiła:

  • 126 tys. ha w przypadku zbóż;
  • 30 tys. ha w przypadku strączkowych;
  • 1,4 tys. ha. w przypadku ziemniaków.

MRiRW szacuje, że roczne dofinansowanie powierzchni ekologicznych gruntów ornych obsianych lub obsadzonych ekologicznym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany będzie oscylowało w okolicach 10% powierzchni wszystkich takich upraw. Łącznie daje to prognozowaną kwotę dopłat w wysokości ok. 1,5 mln. zł. 

W 2022 r. nabór wniosków na dopłaty do materiału siewnego trwał od maja do czerwca 2022. 

dkol/wk
Fot. archiwumPicture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)