Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Opóźnienia w wypłacaniu pomocy suszowej za 2019 - MRiRW wyjaśnia

Wielu rolników nadal nie otrzymało obiecanej pomocy suszowej za 2019 rok. Są duże opóźnienia w wypłacaniu środków, na co uwagę zwróciła i zainterweniowała do resortu rolnictwa Krajowa Rada Izb Rolniczych. Zobacz, jak tłumaczą zastój w realizacji tego wsparcia!

Dominika Mulak19 maja 2020, 14:49

Samorząd rolniczy z ogromnym niepokojem przygląda się realizacji pomocy suszowej za 2019 rok zwłaszcza, że w tym roku zapowiadana jest susza stulecia.

Resort rolnictwa w odpowiedzi na pismo KRiR w sprawie opóźnień w wypłacaniu rolnikom pomocy suszowej za ubiegły rok poinformował, że aktualnie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaca pomoc w ramach kolejnej transzy 280 mln zł środków budżetowych przeznaczonych na pomoc, o której mowa w § 13v rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.).

W ramach tej kwoty wypłacana jest pomoc dla blisko 100 tys. rolników, którzy ponieśli szkody w wysokości powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej oraz zaliczki dla ponad 36 tys. producentów rolnych którzy ponieśli szkody w wysokości powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej i powyżej 5 tys. złotych.

Jak wyjaśnia MRiRW, opóźnienia w wypłacie środków podyktowane są obecną trudną sytuacją związaną z pandemią koronawirusa. Dlatego też na ten moment resort nie ma możliwości określenia ostatecznego terminu wypłaty pomocy dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach spowodowane były wystąpieniem w 2019 roku nie tylko suszy, ale również huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi.


Brak kasy też na inwestycje?

Od rolników mamy również sygnały, że problemy są także z wypłatą pomocy w ramach działań inwestycyjnych PROW 2014-2020.

- W instrumentach wsparcia, w których pomoc jest przyznawana na podstawie umowy o przyznaniu pomocy, tj. w „Modernizacji gospodarstw rolnych” oraz „Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”, płatność następuje na podstawie wniosku o płatność. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpatruje wniosek o płatność w terminie 3 miesięcy i dokonuje wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność - tłumaczy resort.

Są jednak wyjątki, gdzie 3 miesięczny termin na rozpatrzenie wniosku ulega wydłużeniu. Mowa tutaj o:

  • wezwaniu beneficjenta do złożenia uzupełnień,
  • wyrażeniu przez Agencję zgody na przedłużenie terminu wykonania przez beneficjenta określonych czynności w toku postępowania w sprawie wypłaty pomocy,
  • konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub opinii innego podmiotu lub w przypadku, gdy zajdą nowe okoliczności budzące wątpliwości co do możliwości przyznania pomocy.

Źródło: KRIR
Picture of the author
Autor Artykułu:Dominika Mulak
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)