Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Strączkowe>

Kiedy najlepiej siać groch? Terminy, warunki glebowe, norma wysiewu

Obrazek

Odmiany niezimujące grochu na suche nasiona sieje się jak najwcześniej, gdy temperatura gleby do kiełkowania wynosi od 1 do 2 stopni C. Jaki jest optymalny termin wysiewu grochu na terenie Polski? Jaka jest norma wysiewu? 

12 lutego 2023, 11:24
Optymalnym terminem dla większości terenów Polski jest połowa marca. Na południowym zachodzie, a także województwie śląskim i opolskim siew może mieć miejsce nawet na początku marca.

Siać groch w lutym to ryzyko

Siewy przeprowadzane w lutym są dość ryzykowane, ze względu na możliwość wystąpienia silnych mrozów, a i gleba może być zbyt mokra. Na północnym wschodzie kraju termin siewu grochu przypada na koniec marca i kwiecień. Są to oczywiście teoretyczne terminy.
W praktyce w marcu często mogą panować warunki uniemożliwiające wjazd w pole. Dlatego dopuszczalne są siewy kwietniowe, ale jedynie pod warunkiem dostępu do wody w glebie i nie później niż do połowy miesiąca.

Co z terminem siewu odmian cukrowych?

W przypadku odmian grochu cukrowego termin siewu uzależniony jest od terminu zbioru i dostawy. Ustala się go na podstawie długości wegetacji konkretnej odmiany. Siewy takich form trwają aż do maja.

Jaka powinna być obsada grochu?

Obsada grochu zależy od typu odmiany. Większość obecnie uprawianych odmian to tzw. odmiany wąskolistne, które mają przekształcony pierzastozłożony liść w wąsy czepne, a fotosyntezę prowadzą za pomocą okazałych przylistków. Drugim typem odmiany są te, o normalnym ulistnieniu – wąs czepny na końcu pierzastozłożonego liścia. Odrębny typ stanowią odmiany grochu pastewnego – peluszka. Mają one nieco mniejsze wymagania glebowe.
Normy wysiewu grochu na suche nasiona, w tym form grochu o białych nasionach i grochu pastewnego wynoszą:
  • odmiany wąskolistne: 100-115 szt./m²,
  • odmiany liściaste: 100 szt./m²
W przypadku siewu grochu na zieloną masę, np. peluszki, czy to na przeoranie, czy też pasze norma wysiewu powinna być o około 15 do 20% wyższa.


Na podstawie 100 pytań o strączkowe. 


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)