Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>

Ciecz robocza do oprysków – jak ją przygotować?

Obrazek

Jak poprawnie i bez ryzyka przygotować ciecz roboczą do oprysków? Co zrobić z resztkami cieczy po wykonanym oprysku?

Patrycja Bernat11 maja 2023, 11:25
Pierwszym krokiem do wykonania poprawnego i skutecznego oprysku jest przygotowanie cieczy roboczej do oprysków i napełnienie zbiornika opryskiwacza.

Przygotowanie cieczy roboczej

Przygotowanie cieczy roboczej powinno odbywać się w bezpieczny sposób, to samo dotyczy napełniania zbiornika opryskiwacza.
 • Pierwszym krokiem powinno być zapoznanie się z etykietą, a także kartą charakterystyki środka ochrony roślin.
 • Po drugie mieć dostęp do natrysku, aby w razie potrzeby przemyć oczy, oraz apteczki pierwszej pomocy.
 • Obliczyć ilość cieczy potrzebną do oprysków, tak aby pozostało, jak najmniej resztek.
 • Należy unikać bezpośredniego kontaktu z preparatem, ważne jest tutaj zastosowanie środków ochrony indywidualnej.
 • Warto pamiętać, aby poświęcić odpowiednią ilość czasu na wymieszanie preparatu. Zbyt chaotyczne i niestaranne mieszanie może doprowadzić do rozlania.
 • Najpierw powinno się napełnić zbiornik opryskiwacza wodą, a dopiero w kolejnym kroku środek ochrony roślin.
 • Warto użyć lejka do opryskiwacza lub leja zsypowego, które będą dopasowane do opryskiwacza, pozwoli to uniknąć rozlania i przelania cieczy.

Jak postępować z resztkami cieczy roboczej?

Mimo dokładnego obliczania ilości cieczy potrzebnej do oprysku zostają jej resztki w opryskiwaczu. Jak z nimi postępować?

Jeżeli jest taka możliwość, warto wypryskać resztę preparatu na polu. Istnieje jednak wtedy ryzyko przedawkowania dawki preparatu. Można też zostawić mieszaninę w zbiorniku do kolejnego oprysku, ale tylko wtedy kiedy jest to możliwe, a często przygotowanej cieczy do oprysku nie da się przechowywać, ponieważ traci swoje właściwości. Resztki cieczy roboczej można składować również w pojemniku na wodę brudną. Można potem oczyścić ciecz za pomocą mobilnego systemu oczyszczania wody.

W jaki sposób i gdzie oddać puste opakowania po ŚOR?

System PSOR, dawniej znany jako System Odbioru i Unieszkodliwiania Opakowań po Środkach Ochrony Roślin, jest inicjatywą producentów i importerów śor. Jest to bezpieczna forma unieszkodliwiania, sklasyfikowanych jako niebezpiecznych opakowań po śor.

O czym musimy pamiętać, oddając opakowania?

Opakowań po środkach ochrony roślin, pod żadnym pozorem, nie wolno wyrzucać do pojemników na odpady komunalne, oraz nie wolno ich palić ani wykorzystywać ponownie do przechowywania innych substancji.

Etap pierwszy:
 • Opakowania po środkach ochrony roślin powinny zostać opróżnione;
 • Następnie należy je przepłukać trzykrotnie;
 • Powstałe popłuczyny wykorzystać do oprysku;
 • Popłuczyny nie mogą zostać wylane do kanalizacji.
Etap drugi:
 • Tak przygotowane opakowanie, może zostać oddane w punkcie sprzedaży. W punkcie tym wyznaczone osoby przyjmują od nas opakowania bezpłatnie, spisują protokół, w którym zaznaczają ich ilość i wielkość. Przykładowo 3 butelki jedno litrowe, 2 butelki po 250 ml. Jedna kopia zostaje w punkcie, druga trafia do osoby oddającej opakowania.
Etap trzeci:
 • Opakowania przekazane w punkcie sprzedaży, zostaną następnie przez nich przekazane firmie zajmującej się ich utylizacją. Pamiętajmy, że puste opakowania możemy oddać w każdym punkcie, nie tylko w tym, w którym dokonaliśmy zakupu. Nie mamy obowiązku okazywania paragonu ani faktury.

Bernat Patrycja
fot: archwium


Picture of the author
Autor Artykułu:Patrycja Bernat
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)