Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>

Naturalne uzupełnią mineralny azot

Obrazek

Azot to dziś jeden z najdroższych składników pokarmowych. Podpowiadamy, w jakim stopniu można go zastąpić azotem pochodzącym z nawozów naturalnych.

Jacek Daleszyński24 lutego 2022, 08:00

Miesiąc temu pisaliśmy, w jaki sposób możemy lepiej gospodarować azotem, który mamy np. w glebie, czy tym, który zasymilują nam gatunki bobowate. Tym razem chodzi o to, by podpowiedzieć, o ile możliwe jest zastąpienie azotu z nawozów mineralnych tym z naturalnych. Da się to zrobić w pewnym stopniu.

 – W Polsce z produkcji świń uzyskuje się około 18 mln m3 gnojowicy, a z bydła około 90 mln ton obornika. Biogazownie dają około 5 mln m3 pulpy pofermentacyjnej, co w sumie daje około 100 mln m3 nawozów naturalnych. Zatem na każdy z 11,6 mln ha gruntów ornych w Polsce przypada średnio 9 m3 tych nawozów – mówił na naszych tegorocznych seminariach uprawowych prof. Hansgeorg Schönberger, niezależny doradca z N.U. Agrar. Średnio więc w tych nawozach na każdy hektar teoretycznie wprowadzić moglibyśmy 25 kg azotu amonowego, 26 kg potasu (K2O) i 13 kg fosforu (P2O5). Licząc wg obowiązujących cen nawozów, wartość naszych nawozów naturalnych przekracza 800 mln euro.

Bogate źródło składników

Nawozy naturalne zawierają niemal wszystkie składniki, na których nam zależy w odżywianiu roślin. Są to zarówno makro- jak i mikroelementy. Ich dostępność jednak z tych nawozów jest zróżnicowana. Wszystko zależy od tego, ile substancji organicznej zawiera dany nawóz. Przykładowo, jeśli obornik ma suchą masę (s.m.) 30%, to 80% z niej stanowi materia organiczna. Gnojowica natomiast, jeśli ma s.m. 6%, to 70% z niej stanowi materia organiczna. To, jaki jest w niej stosunek węgla do azotu, determinuje szybkość rozkładu nawozu i dostępność składników. Im ten stosunek węższy, tym szybszy rozkład. Wąski stosunek C : N ma gnojowica 4,6 : 1, szerszy natomiast obornik Rozpatrując jednak tylko azot organiczny w tych nawozach Norg, to ten stosunek jest szerszy, ale i tak najwęższy w przypadku gnojowicy świńskiej (C : Norg) 11 : 1. Gnojowica ma jednak tę przewagę, że działa bezpośrednio po zastosowaniu, a to dzięki zawartości azotu amonowego. Każdy z tych nawozów ma jednak także długofalowe działanie właśnie dzięki azotowi organicznemu, który uwalnia się stopniowo.

Azot z gnojowicy

– Każdy m3 gnojowicy ma 3–8 kg azotu, z czego 55–80% stanowi azot amonowy. Jest on w pełni rozpuszczalny w wodzie, a po dostaniu się z gnojowicą na glebę, jest od razu pobierany przez rośliny – mówił doradca. Jeśli jednak gleba jest sucha, to dodatnio naładowany azot amonowy NH4+ wiąże się z koloidami glebowymi i w ten sposób pogarsza się jego dostępność. Po ponownym uwilgotnieniu azot jest znów dostępny.


Więcej na ten temat przeczytasz w najnowszym wydaniu „top agrar Polska”.

jd, fot. Daleszyński


Picture of the author
Autor Artykułu:Jacek Daleszyński
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)