Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Zarządzanie>

Referencyjna stopa procentowa najwyższa od 14 lat

Obrazek

Od piątku 6 maja główna stopa procentowa NBP wynosi 5,25 pkt procentowego. To najwyższy poziom od 2008 roku. Czy ósma w ostatnim półroczu podwyżka zahamuje wzrost inflacji?

Aneta Lewandowska6 maja 2022, 15:48

Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 0,75 pkt proc. do poziomu 5,25% – to mniejszy wzrost, niż prognozowany przez ekonomistów, ale najwyższy poziom od 2008 roku.

Jak poinformowała RPP, w I kw. tego roku na globalną koniunkturę negatywnie wpływają zaburzenia w handlu międzynarodowym i wysokie ceny surowców, co nasila wojna na Ukrainie. Wzrasta też niepewność dotycząca sytuacji makroekonomicznej na świecie. 

"To kolejny ciężki dzień dla polskich rodzin. Za kilka godzin najprawdopodobniej zostanie ogłoszona kolejna podwyżka stóp procentowych. Już dziś raty kredytów drenują portfele Polaków. Rządzący są głusi na nasze propozycje pomocowe" mówił w Sejmie poseł Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL.


Rośnie inflacja – i będzie rosnąć dalej

Rośnie także inflacja bazowa i prognozuje się wyraźny wzrost w przyszłych miesiącach, dlatego wiele banków centralnych zacieśnia politykę pieniężną; banki centralne w Europie Środkowo-Wschodniej kontynuują podwyższanie stóp procentowych.

 

Według RPP w Polsce po wzroście PKB w IV kw. 2021 r., w I kw. br. utrzymała się wysoka dynamika aktywności gospodarczej. Inflacja w kraju, wg wstępnych szacunków GUS, wzrosła w kwietniu 2022 r. do 12,3% r/r, za co odpowiada głównie silny wzrost cen żywności, czego powodem ma być wzrost cen surowców rolnych na rynkach światowych związany z agresją zbrojną Rosji na Ukrainę. Poza tym czynnikiem oddziałującym na inflację są wysokie globalne ceny surowców energetycznych oraz wcześniejsze podwyżki cen energii elektrycznej, cieplnej i gazu ziemnego.

Rada ocenia, że obniżaniu inflacji powinno sprzyjać umocnienie złotego.

„NBP będzie podejmował wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim w celu ograniczenia ryzyka utrwalenia się podwyższonej inflacji. NBP może stosować interwencje na rynku walutowym, w szczególności w celu ograniczenia niezgodnych z kierunkiem prowadzonej polityki pieniężnej wahań kursu złotego” czytamy w komunikacie RPP.

Co dalej ze stopami procentowymi?

Kolejne decyzje RPP podejmie w oparciu o prognozy inflacyjne, aktywność gospodarczą kraju i sytuację na froncie wojennym. Według analityków ING Banku Śląskiego, stopy w tym roku osiągną 7,5 proc. (najwyższy poziom od października 2002 r.), a następnie wzrosną do 8,5 proc. w 2023 r. "Naszym zdaniem dane jakie poznaliśmy w kwietniu wskazują, że realizuje się raczej negatywny scenariusz, inflacja wyrywa się spod kontroli i dlatego wymaga to dalszych agresywnych podwyżek". Podobnego zdania są eksperci Mbanku „RPP będzie kontynuowała zacieśnienie polityki pieniężnej i na kolejnych posiedzeniach możliwe są ruchy z przedziału 50-100pb. Stopę docelową widzimy na 7% w III kwartale. Uważamy, że RPP zakończy cykl, gdy inflacja przestanie rosnąć.”.


oprac. al na podst. NBP
fot. Biuro Prasowe NBP, TwitterPicture of the author
Autor Artykułu:Aneta Lewandowska
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)