Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Zarządzanie>

Ubezpieczenia rolnicze 2022: Dlaczego warto i jak zmieniają się zasady?

Obrazek

W budżecie na 2022 r. zapisano 1,5 mld zł na dopłaty do ubezpieczeń rolniczych i zdaniem rządu kwota jest wystarczająca. Jeżeli jednak zainteresowanie rolników będzie większe to dotacja także się zwiększy. O czym warto pamiętać przy zakupie tegorocznych polis? 

wk12 kwietnia 2022, 09:25

O sprawę ubezpieczeń rolniczych zapytał w Sejmie poseł Kazimierz Choma, który zauważył, że w okresie od 2011 r. do 2018 r. dopłaty z budżetu państwa do składek z tytuły zawartych umów ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wzrosły niemal czterokrotnie: z ok. 126 mln do ponad 450 mln zł. Niemal w tej samej proporcji wzrastała wysokość składek należnych zakładom ubezpieczeń, z ok. 272 mln do ok. 725 mln zł.

– W sumie trzeba stwierdzić, że w tym okresie nie wzrastała w zasadniczy sposób liczba zawieranych umów ubezpieczeń. W 2011 r. zawarto prawie 139 tys. umów, a w 2018 r. – ponad 165 tys. Oznacza to, że jedynie ok. 12% właścicieli gospodarstw zawarło umowy ubezpieczeń – mówił w Sejmie poseł K. Choma, który zapytał resort rolnictwa o to jakie środki zostały zabezpieczone na dopłaty do ubezpieczeń w 2022 r.

Rekordowy rok?

W odpowiedzi MRiRW poinformowało, że w 2022 r. przeznaczono 1,5 mld zł na dopłaty do składek do ubezpieczeń produkcji rolnej. Zgodnie z zapisami ustawowymi rolnik może uzyskać wsparcie na dopłatę do składki w wysokości 65%. Osiem towarzystw ubezpieczeniowych podpisało umowę z MRiRW na kwotę ponad 1,4 mld zł.

– Te środki są wystarczające, aby zabezpieczyć zapotrzebowanie na wszystkie umowy, które rolnicy chcą zawrzeć. Ubezpieczenie jest dobrowolne, niemniej jednak namawiamy rolników do tego, aby się ubezpieczali od wszelkich klęsk: gradobicia, deszczów nawalnych, suszy i innych klęsk żywiołowych. Środków na ten rok jest wystarczająca ilość. Gdyby tych środków zabrakło, bo ubezpieczenia są realizowane w rundzie wiosennej i jesiennej, jesteśmy w stanie zagwarantować ich zwiększenie – zadeklarował w Sejmie wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik.

Państwowy ubezpieczyciel

Resort rolnictwa przypomniał również, że od tego roku zaczęło funkcjonować Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Agro TUW. Zostało ono zakupione przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Wcześniej był to TUW Pocztowy. Jest to towarzystwo, które działa na zasadzie ubezpieczeń wzajemnych i znajduje się pod nadzorem ministerstwa rolnictwa.

– Chcemy tym sposobem upowszechnić ubezpieczenia wzajemne, bo wiadomo, że w tego rodzaju ubezpieczeniach rolnik oprócz tego, że płaci składkę ubezpieczeniową, staje się członkiem tego towarzystwa. Jest wręcz jego współudziałowcem i chcemy to upowszechnić – kontynuował wiceminister R. Bartosik.

Nowe przepisy

Rząd wprowadził też zmianę w ustawie o ARiMR, na podstawie której rolnik w powiatowym oddziale agencji może złożyć wniosek, aby środki na pokrycie części składki ubezpieczeniowej były potrącane z dopłat bezpośrednich. Rolnik składa takie oświadczenie, a ARiMR na podstawie zawartej umowy i cesji, potrąca te środki z dopłat bezpośrednich i przekazuje je na konto towarzystwa ubezpieczeniowego.
– Liczymy, że to również przyczyni się do upowszechnienia, a także do ułatwienia rolnikom zawierania umów ubezpieczeniowych, bo ta powszechność, szczególnie w ubezpieczeniach wzajemnych, powoduje, że te składki, składki i ryzyka, składki mogą być mniejsze i ryzyka mogą być mniejsze – podsumował wiceminister Bartosik.

 

wk
fot. envatoelementsWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)