Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Zarządzanie>

UE zawiesza stawki celne na amoniak i mocznik. Ceny nawozów spadną?

Obrazek

 

W połowie grudnia Rada UE przyjęła rozporządzenie, w którym zawarto informację na temat zawieszenia stawek celnych w odniesieniu do niektórych surowców do produkcji nawozów azotowych przez okres sześciu miesięcy. Co to oznacza?

wk28 grudnia 2022, 11:03

Z ww. rozporządzenia wynika, że UE na okres 6 miesięcy zawiesiła cła na mocznik i amoniak, które służą do produkcji nawozów azotowych. W uzasadnieniu można przeczytać, że działanie to ma obniżyć koszty produkcji rolnej, a co za tym idzie ceny żywności.

- Należy podjąć działania w celu zmniejszenia kosztów ponoszonych przez unijnych producentów nawozów przy przywozie surowców niezbędnych do produkcji nawozów azotowych. Ponadto w okresie niedoboru nawozów azotowych na rynkach międzynarodowych cła na przywóz do Unii dóbr pośrednich, takich jak amoniak i mocznik, stanowią czynnik zniechęcający do dostaw na rynek unijny w porównaniu z innymi rynkami światowymi, na których nie obowiązują cła przywozowe. Ta różnica w cłach utrudnia również starania na rzecz dywersyfikacji przywozu do Unii – czytamy w unijnym rozporządzeniu. Z zawieszenia ceł została wyłączona Rosja i Białoruś.

Import nawozów i surowców wzrośnie?

UE jest w dużym stopniu uzależniona od importu surowców do produkcji nawozów azotowych (głównie z państw trzecich). W 2021 r. do Unii przywieziono 2,9 mln ton amoniaku i 4,7 mln ton mocznika do celów produkcji nawozów azotowych. Ceny zarówno amoniaku i mocznika od tamtej pory znacząco wzrosły. Część importowanych surowców trafia na unijny rynek na podstawie preferencyjnego dostępu, czyli jest to handel bezcłowy. Jednocześnie dużą ilość surowców do produkcji nawozów azotowych importuje się z krajów objętych wspólną taryfą celną wynosząca obecnie między 5,5%, a 6,5%.

Protest producentów nawozów

Jednak nie dla wszystkich będzie to korzystne rozwiązanie. Unijny przemysł nawozowy protestuje i twierdzi, że zwiększa to uzależnienie UE od zewnętrznych dostaw.

- Wyrażamy ubolewanie z powodu decyzji Rady o zawieszeniu ceł na mocznik i amoniak, jednocześnie uznając, że okres zawieszenia został skrócony w stosunku do pierwotnej propozycji. Fertilizers Europe konsekwentnie opowiada się za stabilną i przewidywalną polityką handlową, aby uniknąć otwierania drzwi do nowych zależności strukturalnych. Zawieszenie ceł jest sprzeczne z polityką UE mającą na celu wzmocnienie strategicznej autonomii Europy w zakresie produkcji żywności i nawozów – powiedział Jacob Hansen, dyrektor generalny Fertilizers Europe.

Przedstawiciele Fertilisers Europe zaznaczają, że ze względu na rekordowe ceny gazu unijna produkcja nawozów spadła na przełomie sierpnia i wrześniu br. o 70 % i w chwili obecnej jest ograniczona do 30%. Według Hansena  zniesienie ceł może jedynie zwiększyć presję na przemysł i wywołać zamieszanie na rynku nawozów.

Ocena skutków, a nie prognoza

Komisja Europejska do 17 maja 2023 r. sporządzi i przedłoży sprawozdanie oceniające skutki zawieszenia ceł na mocznik i amoniak. Na podstawie tego sprawozdania KE, zdecyduje czy przedłożyć propozycję przedłużenia zawieszenia ceł.

wk

Fot. Envato ElementsWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)