Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Świnie>Afrykański pomór świń (ASF)>

Zdaniem opozycji rząd nie radzi sobie w walce z afrykańskim pomorem świń. Jak jest naprawdę?

Obrazek

W tym roku stwierdzono 14 ognisk ASF u świń. W ubiegłym roku ta liczba była prawie 9 razy większa. Czy to zasługa rządu czy może ASF się wycofuje? 

wk22 października 2022, 12:01

Jak twierdzi rząd walka z afrykańskim pomorem świń przynosi efekty. W tym roku stwierdzono tylko 14 ognisk u świń, wobec 124 ognisk w 2021 r.

- Pomimo licznych zapowiedzi rządu na przestrzeni ostatnich lat, o działaniach dotyczących zwalczania afrykańskiego pomoru świń, widoczny jest brak ich rezultatu. Zwłaszcza obecnie, kiedy konieczne jest zabezpieczenie produkcji żywności w odpowiedniej ilości, a także łańcucha jej dostaw, rząd powinien szybko i skutecznie reagować na wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwo zamykania hodowli – napisał do MRiRW poseł Stefan Krajewski z PSL, który zapytał o szczegóły podejmowanych przez resort rolnictwa działań.

Działania zmierzające do zwalczenia ASF

W oparciu o unijne i krajowe przepisy na terytorium Polski realizowane są w  szczególności następujące działania w walce z afrykańskim pomorem świń:

·       redukcja populacji dzików w ramach planowej gospodarki łowieckiej oraz w ramach odstrzału sanitarnego

·       prowadzenie akcji poszukiwania padłych dzików i ich szczątków na terenach występowania ASF oraz terenach zagrożonych występowaniem choroby celem ich eliminacji ze środowiska,

·       budowanie sztucznych barier mających na celu spowalnianie przemieszczania się dzików, w szczególności w okresie inkubacji choroby (ogrodzenia i zamykanie przejść dla zwierząt wzdłuż dróg ekspresowych i autostrad, bariery w postaci ogrodzeń siatkowych, bariery zapachowe, odłownie żywołowne),

·       prowadzenie monitoringu aktywnego i pasywnego u dzików i świń w celu wczesnego wykrywania zakażenia i szybkiego wdrożenia działań zmierzających do przerwania łańcucha szczerzenia się choroby i jej zwalczenia,

·       wykonywanie kontroli punktów przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików w zakresie weryfikacji spełniania zasad bioasekuracji,

·       niezwłoczne reagowanie na podejrzenia ASF (dochodzenie epizootyczne, zabezpieczenie miejsca podejrzenia, pobranie próbek i ich wysyłka do laboratorium diagnostycznego, przekazanie informacji do władz zwierzchnich o podejrzeniu),

·       działania nakierowane na szybkie (o ile to możliwe w ciągu 48 godzin) i efektywne zwalczanie nowo pojawiających się ognisk ASF u świń, a także ograniczanie rozprzestrzeniania się choroby w gospodarstwach kontaktowych,

·       wykonywanie kontroli gospodarstw utrzymujących świnie w zakresie spełniania wymagań bioasekuracji,

·       działania informacyjne

Wczesne wykrywanie ASF

W ramach Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie realizowane są m.in. następujące działania:

·       dofinansowywanie pozyskiwania dzików w ramach ich odstrzału,

·       dofinansowywanie kosztów transportu i utylizacji padłych dzików,

·       wypłata środków uprawnionym osobom za zgłoszenie znalezienia zwłok dzików padłych na całym terytorium Polski,

·       finansowanie unieszkodliwiania pozyskanych w ramach polowań i odstrzałów sanitarnych tusz dzików, które nie mogą być zagospodarowane przez myśliwych, na całym terytorium Polski,

·       finansowanie:

a. zbudowania i umieszczenia w terenie odłowni żywołownych do odłowu dzików,

b. usług pomocnych w zwalczaniu ASF u dzików oraz świń, w tym wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych lub fotopułapek służących do ustalania miejsc bytowania dzików.

Nowe zadania w walce z ASF

Ale w 2022 r. ministerstwo rolnictwa wprowadziły także nowe zadanie: 

·       wzrost kwoty wypłacanej za znalezienie zwłok padłego dzika poza obszarami objętymi ograniczeniami do 200 zł,

·       zakup 500 kontenerów chłodniczych do przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików,

·       stosowanie systemu informatycznego do zgłaszania każdego znalezionego padłego lub odstrzelonego (w tym sanitarnie) dzika.

Zdaniem resortu rolnictwa powyższe działania przynoszą pozytywny skutek, są realizowane w sposób ciągły i systematycznu. 

-  Dzięki podejmowanym działaniom, a także dobrej współpracy rolników świadomych roli, jaką odgrywa bioasekuracja w zabezpieczeniu gospodarstw przed wnikaniem czynnika zakaźnego do stad utrzymywanych świń, liczba stwierdzanych ognisk ASF w takich gospodarstwach zmniejszyła się w znaczący sposób w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku. Wyrażam nadzieję, że trend ten zostanie utrzymany przy dobrej współpracy wszystkich podmiotów zaangażowanych w chów i hodowlę świń zarówno na poziomie administracyjnym, jak i operacyjnym – napisał wiceminister L. Kołakowski.

wk

Fot. Envato ElementsWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)