Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Strona główna>Artykuły>Świnie>Aktualności branżowe>

Wieprzowina w Polsce głównie z importu

Obrazek

Import wieprzowiny do Polski znacznie przewyższa eksport, co pogarsza i tak trudną sytuację hodowców. Inaczej  jest w przypadku drobiu i wołowiny. Czy produkcja trzody ma szansę przetrwać?

wk19 października 2021, 12:09

– Sytuacja na rynku trzody chlewnej w Polsce jest bardzo trudna. Ceny, jakie oferują skupujący, nie pokrywają nawet kosztów produkcji, przetwórcy sprowadzają tańsze mięso z zagranicy. Zdaniem wielu hodowców, rynek wieprzowiny w Polsce jest powoli wygaszany, przyszłość ich gospodarstw stoi pod znakiem zapytania – napisali w interpelacji posłowie Urszula Pasławska i Stefan Krajewski z klubu Koalicji Polskiej.

Import bije w hodowców

Na podobny problem zwróciła ostatnio uwagę Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI), które w petycji do ministra rolnictwa Grzegorza Pudy zauważyła, że na polski rynek trafiają duże ilości wieprzowiny po cenach dumpingowych.

"Czynnikiem zachęcającym podmioty przetwórcze do zakupu/importu wieprzowiny, jest udzielanie przez zagraniczne podmioty sprzedające, które posiadają silniejszą pozycję finansową w stosunku do polskich producentów, długich terminów płatności – czyli udzielanie w ten sposób swoistego „kredytu kupieckiego” – napisano w petycji.

Import będzie rósł

Zdaniem UPEMI, powstaje zagrożenie dalszego wzrostu importu wieprzowiny, spadku cen płaconych polskim rolnikom, zagrożenie dla utrzymania działalności polskich zakładów przetwórczych, zagrożenie ograniczania hodowli świń przez polskich rolników, a tym samym pogłębianie się trudnej sytuacji w sektorze produkcji wieprzowiny w Polsce a także utrwalenia tej niekorzystnej tendencji po zakończeniu epidemii COVID-19.

Konsekwencją nasilającego się trendu likwidacji hodowli i chowu trzody chlewnej przez coraz większą liczbę rolników może być trwała, wieloletnia zapaść polskiej branży wieprzowiny. A ponieważ duża cześć rolników już nie wróci do prowadzenia działalności w zakresie chowu świń, spowoduje to trwałe ograniczenie polskiej bazy surowcowej w sektorze wieprzowiny i konsekwencją będzie dalszy wzrost importu.

Dramat na rynku wieprzowiny

W odpowiedzi na interpelacje poselską, MRiRW przedstawiło następujące dane dotyczące importu i eksportu mięsa do Polski w 2020 roku oraz w okresie I-VII 2021 r.:

 • W 2020 roku w przypadku mięsa wieprzowego – wartość polskiego importu była na poziomie 1 365,6 mln euro, natomiast w tym samym czasie wartość eksportu z Polski wyniosła 779 mln euro. Oznacza to, że w całkowitych obrotach handlu zagranicznego (import + eksport) mięsem wieprzowym, import stanowił ponad 60% jego całkowitej wartości.

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w przypadku sektora mięsa drobiowego i wołowego. Tu import jest minimalny:

 • W 2020 r. w przypadku mięsa drobiowego wartość polskiego importu była na poziomie 71,5 mln euro, natomiast w tym samym czasie wartość eksportu z Polski wyniosła 2 359,1 mln euro. Oznacza to, że w całkowitych obrotach handlu zagranicznego (import + eksport) mięsem drobiowym import stanowił tylko 3% jego całkowitej wartości.
 • W przypadku mięsa wołowego w 2020 r. wartość polskiego importu była na poziomie 72,5 mln euro, natomiast w tym samym czasie wartość eksportu z Polski tego produktu wyniosła 1 388,0 mln euro. Oznacza to, że w całkowitych obrotach handlu zagranicznego mięsem wołowym import stanowił jedynie 5% jego całkowitej wartości.

– Podobne relacje są zachowane również w odniesieniu do okresu I-VII 2021 roku. Reasumując, można stwierdzić, że w obrotach polskiego handlu zagranicznego mięsem (łącznie drobiowym, wołowym i wieprzowym), zdecydowanie przeważa eksport – napisał w odpowiedzi wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik

wk
fot. SierszeńskaWażne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)