Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Technika>Aktualności branżowe>

John Deere: pełna dokumentacja i kontrola

Obrazek

Aplikacja John Deere Operations Center nieustannie ewoluuje. Od niedawna podstawowym zadaniem aplikacji jest gromadzenie danych agronomicznych wszystkich zabiegów wykonywanych na polach. Wcześniej w Centrum Operacyjnym gromadzono głównie informacje pozyskiwane za pośrednictwem układu telematycznego JD Link.

Dawid Konieczka1 grudnia 2018, 08:00
Aplikacja Centrum Operacyjne John Deere podobnie jak JD Link dostępna jest na platformie MyJohnDeere.com. Nowa odsłona Centrum Operacyjnego to rewolucja w programach do zarządzania gospodarstwem oraz dokumentacji.

John Deere udostępnia swój język programowania zewnętrznym firmom, które mogą oferować swoje usługi za pośrednictwem Centrum Operacyjnego. Najczęściej są to firmy zajmujące się przygotowywaniem map zmiennego dawkowania, wykonujące analizy i raporty o stanie upraw za pomocą dronów, zdjęć satelitarnych, stacje pogodowe itd.

Od niedawna wszystkie te usługi mogą być obsługiwane na jednej wspólnej platformie, po to aby rolnik miał zawsze dostęp do informacji i pełnych danych w jednym miejscu. Wszystkie dane przechowywane są w chmurze, dzięki temu rolnik może do nich zaglądać z każdego urządzenia np. smartfon/tablet/komputer z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu. Jak informuje John Deere nowa odsłona Centrum Operacyjnego gotowa jest na chwilę obecną dla 58 krajów w tym dla Polski. Już ponad 100 zewnętrznych firm oferuje swoje usługi dla rolników na całym świecie.

Dzięki interfejsowi programowania API i ADAPT możliwe jest gromadzenie w Centrum Operacyjnym danych pozyskanych z maszyn rolniczych różnych marek. Maszyny te mogą być wyposażone w terminale i układy telemetyczne innych marek niż John Deere, mimo to dane będą gromadzone i czytelne. To duża korzyść dla rolników i firm, które dysponują maszynami różnych marek.

Kluczową rolę w gromadzeniu danych w Centrum Operacyjnym odgrywa JDLink. Jest on obecnie oferowany w standardowym wyposażeniu wszystkich ciągników serii 9R, 8R, 7R, kombajnów serii T (poza modelem T550) i S oraz sieczkarni i opryskiwaczy samojezdnych. W pozostałych maszynach układ telematyczny JD Link można zamontować fabrycznie, lub przez dilera nawet w maszynach kilkunastoletnich począwszy od ciągników serii 6030 Premium (konieczny CanBUS). JD Link można zamontować także na maszyny i ciągniki innych marek.
W zależności od poziomu subskrypcji JD Link rolnik otrzymuje różne możliwości.

W standardowym pakiecie Access RDA, który jest bezpłatny przez 5 lat dla wszystkich nowych maszyn rolnik otrzymuje wszystkie informacje dotyczące maszyny tj. lokalizacja, licznik godzin silnika, obciążenie silnika, poziom paliwa, kody usterek itd. Dostępna jest także funkcja zdalnego dostępu do wyświetlacza RDA przez serwis John Deere. Dzięki temu specjalista od dilera łączy się z terminalem ciągnika lub maszyny i ma na niego widok. Może wtedy poinstruować rolnika przez telefon jakie okno ma otworzyć, aby aktywować rzadko używana funkcję.


W rozszerzonym pakiecie JD Link Connect dodatkowo możliwe jest bezprzewodowe przesyłanie danych z Centrum Operacyjnego do terminala ciągnika i odwrotnie. Rozszerzony pakiet w pierwszym roku użytkowania nowej maszyny jest bezpłatny, w kolejnych latach trzeba płacić ok. 275 euro/rok za każdą maszynę.

W maszynach z JD Link Access RDA dane z terminala do Centrum Operacyjnego przenoszone są przy pomocy pamięci USB lub bezprzewodowo z wykorzystaniem urządzenia Mobile Data Transfer (MDT).  Urządzenie MDT wkłada się do portu USB terminala, MDT tworzy wtedy sieć WiFi ze smartfonem lub innym urządzeniem mobilnym z dostępem do Interentu. MDT przekazuje dane do telefonu, które zapisują się na platformie MyJohnDeere.com.

Rozbudowane Centrum Operacyjne
W narzędziach aplikacji zlokalizowane są ikony firm zewnętrznych, z którymi rolnik współpracuje na Centrum Operacyjnym. Poza tym jest tam wiele funkcji, które są niezbędne do sprawnego zarządzania gospodarstwem oraz archiwizacją i przeglądaniem zgromadzonych danych.

W zakładce „Budowanie ustawień” tworzy się zlecenia i zadania dla operatorów i maszyn, które trafiają ostatecznie do terminali GreenStar 2630, 4600, 4640 lub 4240. Sposób ich przekazywania został opisany wyżej i zależy od poziomu subskrypcji JD Link.
Tworzenie zadań to bardzo ważny etap który powinna realizować tylko jedna osoba w gospodarstwie. Chodzi tutaj chociażby o nazwę pól, jeśli każdy operator nazywałby pole indywidualnie nieuniknione są rozbieżności w nazwach pól – znaczenie ma nawet spacja. Wtedy dokumentacja dla danej działki byłaby niepełna.

Na tym etapie tworzy się plik konfiguracyjny. W pierwszej kolejności trzeba wybrać zadanie np. wysiew nawozu. Następnie z listy nawozów (którą rolnik stworzył wcześniej) wybiera się konkretny nawóz np. Korn Kali i dawkę w kg/ha. Kolejny krok to wybór sprzętu np. ciągnik 6175R i rozsiewacz Rauch Axis. Następna czynność to wybór pól, na których ma być wysiany nawóz. Kolejna czynność to wybór operatora i nazwanie zlecenia np. nawożenie K i wybór wyświetlacza, do którego przekazane będzie zlecenie. Jeśli ciągnik ma subskrypcje JD Link Connect wszystko odbywa się bezprzewodowo, operator po wykonaniu zadania może zakończyć zadanie, co natychmiast będzie widoczne w Centrum Operacyjnym.

Informacje o wykonanej pracy można wysłać w dowolnym czasie np. gdy progres wykonania zadania wynosi 75%. Do zadania można powrócić np. za dwa dni, na mapie działki widoczne są miejsca gdzie zadanie zostało już wykonane.

Zarządca gospodarstwa/firmy usługowej może w każdej chwili wejść do zakładki „Analizator pola” to narzędzie, które pozwala zobaczyć historię zabiegów na polu. Na osi czasu widoczne są wszystkie zabiegi, podana jest informacja o zaaplikowanej dawce ś.o.r., ilości wypryskanej cieczy, średniej prędkości oprysku, przepracowanej powierzchni i czasie. Można tutaj generować mapy wybierając różne warstwy tzn. informacje o zabiegu. W przypadku wysiewu nawozu może to być dawka nawozu, prędkość jazdy, w przypadku kombajnu wysokość plonu lub wilgotność ziarna.

Te dane nie są na razie sprzężone z informacjami z JD Link, czyli ze zużyciem paliwa czy obciążeniem silnika, ale można ustawić filtr czasu i z dokładnością do minuty prześledzić parametry pracy silnika. Te dane wraz z lokalizacją maszyny widoczne są w JD Link przez 60 dni.

W zakładce „Terminale” zarządza się maszynami. To bardzo ważne narzędzie zwłaszcza dla dilerów John Deere. Sprzedając nowy ciągnik lub kombajn z JD Link, diler ma daną maszynę na własnym koncie w MyJohnDeere.com. Po podpisaniu umowy z rolnikiem na świadczenie usług JD Link, określeniu poziomu widoczności danych z maszyny dla sprzedawcy diler przekazuje maszynę na konto rolnika w MyJohnDeere.com. W zakładce „Terninale” można w każdej chwili sprawdzić jaki poziom subskrypcji ma terminal GreenStar, oraz do kiedy jest ważna.

Bardzo ważnym narzędziem jest „Menadżer zespołu”. Z tego poziomu rolnik może dawać uprawnienia (widoczność) swoich danych z Centrum Operacyjnego dla innych osób tzw. partnerów którzy tworzą tzw. organizację. Osobami, którzy mają wgląd do danych mogą być firmy zewnętrzne np. sporządzające mapy zmiennej aplikacji. Rolnik dając takie uprawnienia dokładnie określa poziom widoczności danych dla partnera i czas dostępu do konta np. 7 dni. W tym okresie firma powinna włożyć np. mapy zmiennej aplikacji przygotowane w formacie Shapefile. Nie zawsze rolnik musi dawać dostęp do swojego konta, mapy można przesłać e-maile na adres rolnika, i on sam może załadować je do konkretnego pola.

Są różne poziomy widoczności danych: w najwyższym partner rolnika, np. główna księgowa lub agronom widzą wszystkie dane o plonach, maszynach, lokalizacji itd.

W „Menadżer zespołu” zarządca np. firmy usługowej może ustawić dostęp dla usługobiorcy. Wystarczy, że jako filtr ustawi jego pola, klient firmy usługowej może śledzić postęp i monitorować przebieg pracy tylko na swoich polach. W praktyce jest to rzadko stosowane nawet na zachodzie Europy, zazwyczaj usługodawcy po zakończonej pracy wysyłają do usługobiorcy mapę w formacie PDF z podstawowymi parametrami wykonanego zabiegu.

W zakładce „Generator granic” można na różne sposoby tworzyć granice swoich pól lub klientów firmy usługowej. Można fizycznie objechać ciągnikiem całe pole z włączoną funkcją generowania granicy, ale jest to czasochłonne bo zapisane dane trzeba przesłać do Centrum Operacyjnego lub przenieść na USB. Można je zaimportować od firmy zewnętrznej, która przygotowała je w formacie Shapefile. Kolejna możliwość to ręczne tworzenie/rysowanie granic, konieczne jest wprowadzenie kilku punktów ze współrzędnymi GPS (dla pola w kształcie trójkąta min. 3 punkty, lub 4 dla prostokąta/kwadratu). Jest tutaj także funkcja automatycznego tworzenia granic na podstawie wcześniej wykonanych zabiegów np. podczas zbioru kombajnem.

Ważnym narzędziem ułatwiającym pracę operatorom jest narzędzie „ Manager pół”. W tym miejscu można dla każdego pola dodawać punkty charakterystyczne czyli, słupy, studnie itd. Kolejna możliwość to wprowadzanie linii prowadzenia AB. Jeśli zarządca gospodarstwa wprowadzi maszynę np. opryskiwacz 36 m program wyznaczy linie prowadzenia, a pierwsza będzie odsunięta 18 m od granicy.
Można tutaj także wprowadzać linie prowadzenia AB pod kątem do granicy pola. To przydatna funkcja podczas uprawy ścierniska. Operator przyjeżdżając na pole uruchamia zlecenie i wie w którym miejscu ma rozpocząć uprawę.

Otwartość Centrum Operacyjnego dla firm zewnętrznych to korzyść dla rolników. Jedną z firm, która oferuje swoje usługi w Centrum Operacyjnym dla polskich rolników jest Metos Polska. Firma dysponuje licznymi stacjami pogodowymi na terenie Polski. Rolnicy za pośrednictwem Centrum Operacyjnego mogą śledzić dane metereologiczne odczytywane ze stacji np. temp. gleby lub powietrza nad łanem. Klikając jeden z widocznych parametrów odczytanych przez stację np. temp. gleby ukazuje się wykres z danymi dla tego parametru z ostatnich 24 h. To może być wskazówka, czy kolejnego dnia rozpoczynać siew kukurydzy, czy odczekać jeszcze jeden dzień.

Jak widać możliwości Centrum Operacyjnego są bardzo szerokie. John Deere udoskonala cały czas swoje aplikacje, kolejnym krokiem jest chociażby sprzężenie danych z JD Link z danymi z „Analizatora pól”, nad czym pracują specjaliści John Deere.


Picture of the author
Autor Artykułu:Dawid Konieczka
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)