Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

10 zasad bezpiecznego stosowania i magazynowania środków ochrony roślin oraz nawozów

Obrazek

Nowa kampania prewencyjna Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przebiega pod hasłem „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”. Jej celem jest zapobieganie skutkom niewłaściwego stosowania, a także magazynowania niebezpiecznych substancji np. nawozów, środków ochrony roślin, a także paliw i propagowanie zasad ochrony środowiska naturalnego.

Patrycja Bernat20 lutego 2023, 16:15

Niewłaściwe stosowanie i magazynowane, a także źle zabezpieczony transport ze środkami ochrony roślin może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia nie tylko rolników ale również osób postronnych.

10 zasad bezpiecznego stosowania niebezpiecznych substancji:

  1. Nawozy, środki ochrony roślin oraz paliwa, pozyskuj tylko z legalnych źródeł.
  2. Ważne jest zapoznanie się z etykietą i stosowanie się do jej zaleceń.
  3. Niebezpieczne substancje powinny być odpowiednio magazynowane, zgodnie z zaleceniami producentów i dostawców. Odpowiednie miejsce, podłoże, temperatura, a także odległość od źródła wody.
  4. Miejsce przechowywania, powinno być odpowiednio oznaczone.
  5. Dostęp do niebezpiecznych substancji, powinien być ograniczony dla osób postronnych.
  6. Wykorzystanie tych substancji musi być zgodne ze wskazaniami producenta.
  7. Podczas kontaktu z substancjami niebezpiecznymi, stosuj środki ochrony indywidualnej.
  8. Po zużyciu np. środka ochrony roślin, należy odpowiedni zutylizować resztki wraz z opakowaniem, zgodnie z instrukcją,
  9. Osoby postronne powinny być poinformowane o miejscach, w których zostały zastosowane niebezpieczne substancje,
  10. Trzeba również zapoznać się z postępowaniem w przypadku kontaktu, spożycia czy zatrucia z niebezpieczną substancją.
Czytaj także: Co podlega niezapowiedzianej kontroli PIORiN w gospodarstwie?

opr. Bernat Patrycja na podst. KRUS


Picture of the author
Autor Artykułu:Patrycja Bernat
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)