Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.plZaloguj
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

Ile pestycydów kupują europejscy rolnicy?

Obrazek

W latach 2011–2020 sprzedaż pestycydów w UE utrzymywała się na stosunkowo stabilnym poziomie, jednak pojawiły się spore różnice między krajami członkowskimi. Całkowita wielkość sprzedaży rocznej wahała się w okolicach 350 000 ton – informuje Komisja Europejska na podstawie danych Eurostat.

wk7 maja 2022, 12:32

Pod względem sprzedanych pestycydów najwyższe wolumeny sprzedaży w 2020 r. dotyczyły:

  • „środków grzybobójczych i bakteriobójczych” (43% całości),
  • „herbicydów i środków do zwalczania mchu” (35%)
  • „insektycydów i akarycydów” (14%).

W 2020 r. fungicydy nieorganiczne (zawierające związki miedzi, siarkę nieorganiczną i inne fungicydy nieorganiczne, z których wiele jest dozwolonych w rolnictwie ekologicznym) stanowiły nieco ponad połowę (57%) „środków grzybobójczych i bakteriobójczych” sprzedawanych w UE.

Kto sprzedaje najwięcej?

Cztery państwa członkowskie Unii Europejskiej (Niemcy, Hiszpania, Francja i Włochy) – również główni producenci rolni w UE – odnotowały najwyższy wolumen sprzedaży w większości głównych grup.

16 państw członkowskich UE, dla których dostępne są dane dla wszystkich głównych grup, odnotowało łączny 7% spadek pestycydów sprzedanych w 2020 r. (233 509 ton) w porównaniu z 2011 r. (251 868 ton). Nieco ponad dwie trzecie (67%) całkowitej sprzedaży pestycydów w UE w 2020 r. pochodziło z tych 16 krajów.

Trend spadkowy?

W latach 2011–2020 11 z 16 państw członkowskich dysponujących dostępnymi danymi odnotowało niższą sprzedaż pestycydów. Największy spadek odnotowano w Czechach (-38%). Portugalia, Dania, Rumunia, Belgia i Irlandia również zgłosiły sprzedaż, która w 2020 r. była o co najmniej 20% niższa niż w 2011 r.

 

Z kolei znacznie wyższą sprzedaż pestycydów w 2020 r. wobec 2011 odnotowały Austria (+61%) i Łotwa (+77%).

Zielony Ład a środki ochrony roślin

Dokumenty programowe Europejskiego Zielonego Ładu zakłada ograniczenie do 2030 r. stosowania środków ochrony roślin i ryzyka związanego z ich aplikacją o 50%. Jednocześnie, o 50% powinno zostać ograniczone stosowanie środków ochrony roślin, z których użyciem wiąże się największe potencjalne ryzyko.

Jeszcze w miesiącach wakacyjnych Komisja Europejska powinna przedstawić swoją propozycję zmian w dyrektywie na rzecz zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin (SUD). Bruksela przewiduje także wprowadzić centralny rejestr dokumentacji wszystkich aplikacji środków ochrony roślin.

wk
fot. envatoelements


Ważne Tematy