Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

Komisja Europejska proponuje wprowadzenie zakazu stosowania środków ochrony roślin na obszarach chronionych

Obrazek

Komisja Europejska chce prawnie zobowiązać państwa członkowskie do ograniczenia o połowę stosowania środków ochrony roślin. Całkowity zakaz ma obowiązywać na obszarach chronionych.

Dominika Mulak24 czerwca 2022, 15:12

Po długim okresie przygotowań Komisja Europejska przedstawiła w środę swoje propozycje reformy unijnego prawa ochrony roślin. Oprócz ograniczenia stosowania środków ochrony roślin o połowę, władze w Brukseli dążą do wprowadzenia całkowitego zakazu stosowania ś.o.r. na obszarach chronionych.

Zdaniem wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa, ograniczenia w chemicznej ochronie roślin są nieuniknione. – Dowody naukowe są jednoznaczne: utrata różnorodności biologicznej zagraża naszemu długoterminowemu bezpieczeństwu żywnościowemu – powiedział Timmermans w środę podczas prezentacji wniosku legislacyjnego w Brukseli.

Nowe "Rozporządzenie w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin" jest częścią pakietu środowiskowego UE oraz "Ustawy o ochronie przyrody".


Zakaz wstępu na obszary chronione


Na tzw. obszarach Natura 2000 Komisja przewiduje wprowadzenie całkowitego zakazu stosowania środków ochrony roślin. Obejmują one ostoje ptaków oraz obszary florystyczno-faunistyczno-siedliskowe (FFH). W Niemczech obszary ochrony ptaków nie zostały jak dotąd objęte ograniczeniami, np. w ramach pakietu ochrony owadów.


Decydujące znaczenie ma zmniejszenie ilości


Głównym elementem rozporządzenia jest cel ograniczenia o 50% stosowania środków ochrony roślin i ryzyka z nimi związanego do 2030 roku, przy czym za podstawę przyjmuje się średnią za lata 2015-2017 (na poziomie krajów członkowskich, w zależności od dotychczasowego poziomu zużycia, redukcja do 2030 roku ma wynosić 35, 50 lub 65%).


KE chce zobowiązać państwa członkowskie do osiągnięcia tego celu. Urzędnik z Brukseli powiedział przedstawicielom prasy w środę, że przy obliczeniach decydujące znaczenie będzie miała ilość zastosowanych środków ochrony roślin wyrażona w kg/ha. Nie powiedział, czy stosowane będą również wskaźniki ryzyka.


Państwa członkowskie mogą odstąpić od tej zasady


Zgodnie z planami państwa członkowskie UE mogą w indywidualnych przypadkach odstąpić od celu ograniczenia stosowania ś.o.r. o 50%. Na przykład, jeśli już teraz mogą wykazać się wysoką redukcją emisji. Komisja Europejska zastrzega sobie jednak prawo do podniesienia celów redukcji emisji w niektórych przypadkach.


KE chce, aby cele były jak najbardziej wiążące


Do tej pory stosowanie środków ochrony roślin w krajach członkowskich regulowała dyrektywa UE. Za pomocą takich dyrektyw UE wyznacza cele. Państwa członkowskie UE muszą następnie uchwalić przepisy krajowe, aby je osiągnąć. W wielu przypadkach państwa członkowskie mają dużą swobodę działania. Jednak dotychczasowy sposób wdrażania rozporządzenia o ochronie roślin przez państwa członkowskie UE wywołał w Brukseli duże niezadowolenie – według kręgów unijnych zbyt małe ograniczenia i zbyt pobłażliwe kontrole.

Dlatego Komisja Europejska chce teraz wydać odpowiednie rozporządzenie, co oznaczałoby większą kontrolę ze strony UE. Rozporządzenie to wiążący akt prawny, który wszystkie kraje UE muszą w pełni wdrożyć.


Brak nowych środków


Komisarz UE ds. zdrowia Stella Kyriakides, która odpowiada za nowe rozporządzenie w sprawie ochrony roślin, wyraźnie zaznaczyła, że UE chce wspierać rolnictwo w najlepszy możliwy sposób - za pomocą funduszy ze wspólnej polityki rolnej oraz "szerokiego zestawu narzędzi alternatywnych". Oznacza to jednak również, że na dalekosiężne propozycje zmian w zarządzaniu gruntami nie przeznaczono żadnych nowych środków.


Piłka jest po stronie państw członkowskich


Teraz, gdy KE przedstawiła swoje wnioski legislacyjne, przyszła kolej na wypracowanie stanowisk przez państwa członkowskie i Parlament Europejski. Następnie mogą wynegocjować kompromis w sprawie ochrony roślin w ramach rozmów trójstronnych.


DBV: „nie tędy droga”


Niemieckie Stowarzyszenie Rolników (DBV) krytykuje fakt, że w przyszłości wiele obszarów o wysokich plonach, takich jak obszary objęte programem Natura 2000, ma być uprawianych wyłącznie bez użycia środków ochrony roślin.

Dla Sekretarza Generalnego DBV, Bernharda Krüskena, sprawa jest jasna: "Rolnicy już teraz podejmują znaczące działania na rzecz zachowania bioróżnorodności i w przeszłości znacznie ograniczyli ryzyko związane ze stosowaniem środków ochrony roślin. Jednak kryzysy w zaopatrzeniu, inflacja i duże znaczenie geopolityczne eksportu zbóż sprawiają, że zwiększenie odłogowania gruntów lub ogólne zakazy stosowania środków ochrony roślin nie są odpowiedzialnymi rozwiązaniami."


Konstantin Kockerols

Fot. Envanto Elements


Picture of the author
Autor Artykułu:Dominika Mulak
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)