Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

Rolnictwo zrównoważone szansą dla Polski

Obrazek

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” przedstawiło wnioski i postulaty do projektu „Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej” w ramach prowadzonych konsultacji publicznych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

dr Maria Walerowska29 stycznia 2021, 15:00

– Podkreśliliśmy, że w projekcie „Planu Strategicznego” brakuje bezpośredniego nawiązania do rolnictwa zrównoważonego, które budzi coraz większe zainteresowanie wśród rolników w Polsce i jest już rozpoznawane również̇ przez konsumentów. Rolnictwo zrównoważone odpowiada bowiem na zapotrzebowanie konsumentów, czyli wysoką jakość́ żywności w przystępnej cenie. Dlatego zaproponowane przez nas zmiany w „Planie Strategicznym” mają na celu wzmocnienie wsparcia dla praktyk rolnictwa zrównoważonego w ramach ekoschematów i zaproponowanych systemów jakości – powiedziała Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor w Polskim Stowarzyszeniu Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”.

Zrównoważone, czyli jakie?

Rolnictwo zrównoważone to wszelkie działania ograniczające wpływ rolnictwa na środowisko, umożliwiające bardziej efektywne i przyjazne dla środowiska wykorzystanie zasobów, np. gleby, ziemi, wody, maszyn, środków ochrony roślin, nasion, nawozów czy energii, przy zachowaniu opłacalności produkcji rolniczej i jej akceptacji społecznej.

Unia Europejska, konsumenci i firmy z łańcucha odpowiedzialności za żywność́ coraz częściej wymagają̨ od rolników prowadzenia produkcji rolniczej w sposób zrównoważony. Certyfikaty dla rolnictwa zrównoważonego, np. globalny GLOBALG.A.P. Farm Sustainability Assessment (GGFSA) czy zatwierdzone przez Komisję Europejską (np. KZR INiG, ISCC, REDcert i inne) są̨ pomocne w potwierdzeniu standardów, nie są̨ jednak warunkiem koniecznym do stosowania praktyk rolnictwa zrównoważonego w gospodarstwie.

Dlatego też, aby zapewnić długoterminową konkurencyjność gospodarstwa, warto już teraz wdrażać́ ten model rolnictwa. Korzyści ekonomiczne i środowiskowe rolnictwa zrównoważonego powodują̨, że powinno ono mocno wybrzmieć w „Planie Strategicznym”. W ocenie Stowarzyszenie „ASAP” Polska ma szansę stać się liderem rolnictwa zrównoważonego w Unii Europejskiej.

– Mając na uwadze ambitne cele Zielonego Ładu UE, wskazaliśmy dodatkowo, że niezbędnym działaniem jest znaczące dofinansowanie rozwoju rozwiązań cyfrowych i biologicznych metod ochrony roślin w Polsce – uzupełniła Małgorzata Bojańczyk.

Obecnie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwa I etap konsultacji projektu „Planu Strategicznego”, konsultacje te potrwają̨ do 15 lutego 2021 r.

Źródło: materiały prasowePicture of the author
Autor Artykułu:dr Maria Walerowska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)