Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Bedą zmiany w szacowaniu strat szkód w gospodarstwach

Obrazek

Resort rolnictwa przygotował propozycje zmian w ogólnych zasadach dotyczących szacowania szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe. Omawiał je dziś z przedstawicielami wojewodów, ośrodków doradztwa rolniczego i izb rolniczych podsekretarz stanu w MRiRW Rafał Romanowski.

Janusz BiernackiBartłomiej Czekała19 lutego 2019, 16:51
Proponowane zmiany w wytycznych dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczą ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez:
 • suszę,
 • grad,
 • deszcz nawalny,
 • ujemne skutki przezimowania,
 • przymrozki wiosenne,
 • powódź,
 • huragan,
 • odsunięcie się ziemi
 • lub lawinę.

Zaproponowane podczas spotkania zmiany mają dotyczyć:
 • Wprowadzenia proporcjonalnego  do procentowych strat  liczenia kosztów nieponiesionych uwzględnianych  przy szkodach co najmniej 70 % ;
 • Całkowitej rezygnacji  z określania daty wystąpienia szkody w przedziale czasowym;
 • Uzależnienia udzielenia pomocy na odtworzenie środka trwałego w gospodarstwie rolnym od poniesienia szkód w produkcji rolnej przekraczających 30 % średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat (lub średniej z trzech lat wybranych z pięciu bez wielkości najwyższej i najniższej);
 • Uszczegółowienia, że warunek ubezpieczenia  dotyczy upraw rolnych bez użytków zielonych (łąk, pastwisk i traw na gruntach ornych).

Podczas spotkania omawiano także zasady sporządzania protokołów z szacowania strat, których aktywny formularz dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
oprac. bcz na podst. MRiRW

Fot. MRiRW


Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
Picture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)