Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Ceny oleju napędowego pójdą w górę od 1 stycznia 2023. Zwrot akcyzy na paliwo rolnicze będzie wyższy

Obrazek

Od czasu wybuchu wojny w Ukrainie ceny oleju napędowego utrzymują się na bardzo wysokim poziomie pomiędzy 7 a 8 zł za 1 litr. Te stawki uderzają także w rolników, którzy zużywają duże ilości paliwa w produkcji rolnej. Od 1 stycznia 2023 roku ceny paliw znów wzrosną ponieważ wraca podatek VAT na poziomie 23%, co przy obecnych cenach w hurcie i w detalu oznacza wzrost o ok 1 zł na litrze. Małą rekompensatą wzrostu tych cen dla rolników będzie wzrost stawki zwrotu części podatku akcyzowego, o który mogą się starać rolnicy w lutym i sierpniu każdego roku.

wk30 grudnia 2022, 08:50

Premier Mateusz Morawiecki podpisał w czwartek rozporządzenie Rady Ministrów „w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2023”.

W przyszłym roku stawka zwrotu części podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego wzrośnie o 20 groszy do kwoty 1,20 zł. Na program paliwa rolniczego rząd wyda 1 mld 340 mln zł.

Jakie są zasady zwrotu części akcyzy na paliwo rolnicze?

Zgodnie z przepisami zwrot podatku akcyzowego jest ustalany na podstawie powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków oraz średniej rocznej liczby DJP bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Kwota zwrotu podatku akcyzowego jest ustalana jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu.

Limit ustala się jako sumę:

  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby DJP bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Ważna zmiana od 2023 roku jest taka, że wprowadzony zostanie limit zużycia oleju napędowego także dla hodowców trzody chlewnej. Obecnie mogą z niego korzystać tylko producenci bydła.

Jak kwota zwrotu podatku akcyzowego dla rolników?

- Mając na uwadze ustaloną w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 kwotę 1 340 mln zł przeznaczoną na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego i jego wypłatę, w projekcie rozporządzenia proponuje się stawkę zwrotu części podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego w wysokości 1,20 zł – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Wysokość kwoty zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego zaproponowana w projekcie rozporządzenia nie przekracza limitu wyznaczonego w unijnych przepisach.

Jaka skala pomocy rządowej pomocy dla rolników?

Zdaniem MRiRW biorąc pod uwagę dane dotyczące zwrotu podatku akcyzowego, przewiduje się, że powierzchnia użytków rolnych, do której producenci rolni będą ubiegać się w 2023 r. o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, nie powinna przekroczyć 90% powierzchni użytków rolnych objętych systemem jednolitych płatności obszarowych. Jednocześnie zwrot podatku akcyzowego dotyczyłby ok. 4,3 mln DJP bydła.

Jaki jest budżet na zwrot akcyzy dla rolników w 2023 roku?

Szacuje się, że w ramach zaplanowanego budżetu w kwocie 1,34 mld zł z tytułu zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. jednostki samorządu terytorialnego otrzymają w ramach tej kwoty 26 mln zł tytułem pokrycia kosztów realizacji zadania, a rolnicy otrzymają 1,314 mld zł.

wk

Fot. Envato ElementsWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)