Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Czy podwyżki zatrzymają doradców rolnych w ODR-ach?

Obrazek

Niskie płace powodują duża rotację kadr, a to można zmienić tylko podwyższając wynagrodzenia. Tak ministerstwo rolnictwa ocenia sytuację kadrowo-płacową w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego. W przyszłym roku pracownicy ODR-ów, podobnie jak cała administracja państwowa, mogą liczyć na 6% podwyżki.

wk30 sierpnia 2019, 08:00
Z informacji przekazanych do senackiej komisji rolnictwa wynika, że na koniec 2018 roku, w jednostkach doradztwa rolniczego zatrudnionych było 3980 osób, w tym 199 osób w Centrum Doradztwa Rolniczego i łącznie 3781 w ODR-ach. W okresie od września 2016 r. do końca marca 2019 r. z pracy w ośrodkach doradztwa rolniczego odeszło 1329 osób, z tego 1003 doradców rolniczych i 326 osób realizujących zadania wspomagające. Spośród wskazanej liczby osób, które odeszły z pracy, na emeryturę przeszło 487 doradców i 100 osób wspomagających.
W tym samym okresie zatrudnionych zostało 1069 osób, z tego 787 doradców i 282 pracowników wspomagających. „Występująca rotacja kadr potwierdza potrzebę podejmowanych przez resort działań, w szczególności zmierzających do zwiększenia wynagrodzenia doradców, tak, aby płaca stanowiła czynnik zachęcający do pracy w obszarze publicznego doradztwa oraz do zapewnienia doradcom stałego dostępu do szkoleń, które pozwolą na doskonalenie zawodowe nowych pracowników, jak również stałe podnoszenie kompetencji pozostałej kadry” - napisało ministerstwo rolnictwa w informacji skierowanej do senatorów.

Jednocześnie w ramach stopniowego zwiększania środków na realizację zadań jednostek doradztwa rolniczego w ustawie budżetowej na 2019 r. jednostki doradztwa rolniczego otrzymały o 24,7 mln zł więcej środków z dotacji celowej na wydatki bieżące niż w ustawie budżetowej na 2018 r., a łączna kwota dotacji celowej na wydatki bieżące w 2019 r. dla CDR i ODR wynosi ponad 200 mln zł. Natomiast kwota środków dla jednostek doradztwa rolniczego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, finansowane z dotacji celowej w 2019 r. została zwiększona o 14,8 mln zł., czyli o ponad 9%.

W ramach prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2020, zakładany jest wzrost środków z dotacji na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach doradztwa rolniczego o 6%, czyli ok. 10 mln zł. Natomiast na wydatki majątkowe dla jednostek doradztwa rolniczego w 2020 roku planowane jest przeznaczenie 16,5 mln zł. W 2020 roku łączna kwota dotacji celowej z budżetu państwa dla jednostek doradztwa rolniczego, na realizację zadań wymienionych w ustawie o jednostkach doradztwa rolniczego (na wydatki bieżące i majątkowe), planowana jest na poziomie 227 mln zł (w tym 213 mln zł dla ODR i 14 mln zł dla CDR). wk

Fot. Sierszeńska


Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)