Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Dopłaty do ubezpieczeń rolnych 2022 – nie będzie ograniczeń do dopłat?

Obrazek

Ministerstwo rolnictwa zapewnia, że w tym roku nie zabraknie funduszy na dopłaty do ubezpieczeń rolniczych, gdyż ich budżet wynosi 1,5 mld zł, a brak ograniczeń przełoży się na wzrost zawartych umów. Jak rolnicy ubezpieczają uprawy rolne i zwierzęta gospodarskie?

wk1 sierpnia 2022, 12:41

Ubezpieczenia rolne 2022: nowy system ubezpieczeń wzajemnych

„W tym roku na dopłaty do ubezpieczeń rolnych przeznaczono z budżetu państwa 1,5 mld zł, a w rezerwie kolejne 3 mld zł w formie zinstytucjonalizowanej pod nazwą – Fundusz Gwarancji Rolnych. Zgodnie z publicznymi deklaracjami członków rządu niewykorzystane środki w roku bieżącym mają przechodzić na rok następny. W styczniu 2022 roku wiceprezes Rady Ministrów, minister rolnictwa i rozwoju wsi pan Henryk Kowalczyk zapowiedział utworzenie w roku bieżącym nowego systemu ubezpieczeń rolnych, który odciąży budżet państwa oraz umożliwi natychmiastowe udzielenie pomocy rolnikom przez zakłady ubezpieczeń w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych. Miał to być system ubezpieczeń wzajemnych. Budowie nowego systemu ubezpieczeń miało służyć także wykupienie udziałów w TUW Pocztowe” – napisali w interpelacji do MRiRW posłowie Dorota Niedziela i Kazimierz Plocke z Platformy Obywatelskiej, którzy zadali szereg szczegółowych pytań dotyczących ubezpieczeń rolniczych.

Jak rolnicy ubezpieczają uprawy i zwierzęta?

W odpowiedzi MRiRW poinformowało, że w 2022 r. w budżecie zaplanowano zostały środki w wysokości ponad 1,5 mld zł, co  umożliwia zawarcie umowy ubezpieczenia wszystkim zainteresowanym producentom rolnym  z wybranym zakładem ubezpieczeń, który oferuje najkorzystniejszy zakres ubezpieczeń.

Z kolei w I półroczu 2022 r. umowy ubezpieczenia zawarto na 2 537 599,09 ha oraz 10 546 224 zwierząt gospodarskich.

„Biorąc pod uwagę, że w pierwszym półroczu  2022 r. producenci rolni zawarli  85% umów zawartych w 2021 r. oraz to, że większość umów zawierają producenci rolni w II półroczu - rok 2022  powinien być pierwszym, w którym nie będzie ograniczeń  w dostępie  do dopłat do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich i zdecydowanie zostanie zwiększona ilość zawartych w tym roku umów ubezpieczenia” – napisał wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski.

Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt w latach 2016-2021

Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt w latach 2016-2021

Co z ubezpieczeniami w Planie Strategicznym?

MRiRW poinformowało, że w ramach Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027 planowane jest uruchomienie interwencji w zakresie m.in. dofinansowania tworzenia Funduszy Wzajemnościowych. Fundusze Wzajemnościowe umożliwiają wspólne ubezpieczanie się  producentów rolnych przed negatywnymi skutkami zdarzeń losowych w rolnictwie. Fundusze takie mogą być tworzone w formie stowarzyszeń, fundacji, klubów i spółdzielni. Celem interwencji jest dofinansowanie tworzenia funduszy wzajemnościowych przez pierwsze trzy lata ich działalności  do wysokości 70% funduszu założycielskiego oraz refundacji do 70% kwoty wypłaconych odszkodowań z tytułu szkód w produkcji spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk klimatycznych, chorób zwierząt lub roślin, inwazji szkodników lub skutku incydentu środowiskowego. Ochroną ubezpieczeniową będą objęte straty, które przekroczą 20% średniej rocznej produkcji z poprzednich trzech lat lub średniej z trzech lat opartej na okresie pięciu wcześniejszych lat.

wk
fot. Kolasińska


Ważne Tematy

Ważne Tematy

Ważne Tematy